A A A A A
Bible Book List

Baroorashadii Yeremyaah 2 Somali Bible (SOM)

Sayidku sidee buu xanaaqiisii magaalada Siyoon daruur ugu daboolay! Quruxdii dadka Israa'iilna samaduu ka soo tuuray oo dhulkuu ku soo xooray,
Oo maalintii cadhadiisa meeshuu cagaha dhigan jiray sooma uu xusuusan.
Sayidku wuxuu liqay rugihii dadka Yacquub oo dhan, umana uu tudhin.
Wuxuu cadhadiisii ku dumiyey qalcadihii dadka Yahuudah,
Oo dhulkuu ku soo xooray iyagii,
Oo boqortooyadii iyo amiirradeediiba nijaas buu ku tiriyey.
Wuxuu cadhadiisii kululayd ku gooyay geeskii dadka Israa'iil oo dhan.
Oo gacantiisii midigna wuu ka soo ceshaday cadowga hortiisii,
Dadka Yacquubna wuxuu u gubay sidii dab ololaya oo baabbi'iya waxaa hareerihiisa yaal oo dhan.
Wuxuu qaansadiisii u xootay sidii cadow oo kale, oo gacantiisii midigna wuu u taagay sidii nacab oo kale,
Oo wixii isha u roonaa ayuu wada laayay,
Oo taambuuggii magaalada Siyoonna cadhadiisuu ugu soo daadiyey sidii dab oo kale.
Sayidku wuxuu noqday sidii cadow oo kale, oo dadka Israa'iilna wuu liqay,
Daarahoodii waaweynaana wuu wada liqay, oo qalcadahoodiina wuu wada burburiyey,
Oo dalka Yahuudahna wuxuu ku badiyey baroor iyo oohin.
Taambuuggiisii wuxuu u dumiyey sidii waab beer ku yaal,
Oo meeshii shirkiisana wuu baabbi'iyey.
Rabbigu wuxuu ka dhigay in Siyoon lagu dhex illoobo iiddii iyo sabtidiiba,
Oo dhirifkii cadhadiisa ayuu ku quudhsaday boqorkii iyo wadaadkiiba.
Sayidku wuu xooray meeshiisii allabariga, oo meeshiisii quduuska ahaydna wuu karhay,
Derbiyadii daaraheeda waaweynna gacanta cadowga buu u geliyey.
Oo gurigii Rabbigana way ku dhex qayliyeen sidii maalin iid ah.
Rabbigu wuu u qasdiyey inuu baabbi'iyo derbigii magaalada Siyoon.
Xadhig buu ku kala fidiyey, oo gacantiisiina kama celin baabbi'inteedii.
Wuxuu ka dhigay dhufays iyo derbi inay baroortaan, oo dhammaantoodna way wada jilceen.
Irdaheedii dhulkay ku tiimbadeen, oo qataarradeediina wuu wada burburiyey oo jejebiyey.
Boqorkeedii iyo amiirradeediiba waxay dhex joogaan quruumaha, sharcigiina innaba ma jiro,
Oo nebiyadeediina xagga Rabbiga waxba loogama muujin.
10 Odayaashii magaalada Siyoon iyagoo aamusan ayay dhulka fadhiyaan,
Boodh bay madaxa ku shubteen, oo waxay guntadeen joonyado.
Bikradihii Yeruusaalem madaxay dhulka ku foororiyeen.
11 Indhahaygii ilmay la gudheen, uurkuna waa i gubanayaa,
Oo aad baan u caloolxumahay, waayo, waxaa la baabbi'iyey dadkaygii,
Maxaa yeelay, carruurtii iyo naasonuugyadiiba jidadka magaalada bay ku itaal darnaadaan.
12 Waxay hooyooyinkood ku yidhaahdaan, Meeh hadhuudhkii iyo khamrigii?
Iyagoo jidadka magaalada ku itaaldaran sida dad dhaawac ah oo kale,
Markii ay naftoodu kaga baxayso laabta hooyooyinkood.
13 Magaalada Yeruusaalemay, maxaan kuu maragfuraa? Maxaanse kuu ekaysiiyaa?
Magaalada Siyoonay, bal maxaan kaala mid dhigaa si aan kuugu qalbi qabowjiyo?
Waayo, jabkaagu wuxuu u weyn yahay sida badda oo kale. Bal yaa ku bogsiin kara?
14 Nebiyadaadii waxay arkeen waxyaalo aan waxtar lahayn oo doqonnimo ah,
Oo xumaantaadiina daaha sow kama ay qaadin si maxaabiistaadii laguugu soo celiyo,
Laakiinse waxay kuu arkeen waxyaalo aan waxtar lahayn oo ku leexiya.
15 Waxa ag mara oo dhammu way kugu sacbiyaan,
Wayna ku foodhyaan oo ay madaxa ku lulaan magaalada Yeruusaalem, oo waxay isku yidhaahdaan,
Tanu ma magaaladii la odhan jiray Kaamilnimada quruxda iyo farxadda dunida oo dhan baa?
16 Cadaawayaashaadii oo dhammu afkay kugu kala qaadeen,
Intay foodhyaan oo ilko jirriqsadaan ayay waxay yidhaahdaan, Waannu liqnay.
Sida xaqiiqada ah tanu waa maalintii aannu sugaynay,
Waannu helnay oo waannu aragnay.
17 Rabbigu wuu sameeyey wixii uu ku talaggalay,
Oo eraygiisii uu waagii hore amrayna wuu oofiyey.
Wuu dumiyey, umana uu tudhin.
Oo wuxuu ka dhigay in cadowgu kugu reyreeyo,
Oo geeskii cadaawayaashaadana kor buu u taagay.
18 Qalbigoodii Sayidkuu ugu qayliyey.
Derbiga magaalada Siyoonow, habeen iyo maalinba ilmadaadu ha u qulqusho sida webi oo kale.
Nafsaddaada nasasho ha siin, oo yaan ishaadu joogsan.
19 Sara joogso, oo habeenkii gelinkiisa hore qayli. Qalbigaaga sida biyo oo kale Sayidka hortiisa ugu daadi.
Gacmaha xaggiisa ugu hoorso carruurtaada yaryar naftooda aawadeed,
Kuwaasoo jid kasta rukunkiisa gaajo ugu itaaldaran.
20 Rabbiyow, bal eeg, oo ka fiirso kan aad waxan ku samaysay!
Naaguhu ma inay midhaha maxalkooda oo ah carruurtii ay koolkooliyeen cunaan baa?
Wadaadka iyo nebiga ma in meesha quduuska ah ee Sayidka lagu dilaa baa?
21 Yar iyo weyn baa dhulkay jiifaan jidadka dhexdooda,
Hablahaygii iyo barbaarradaydiiba seef baa lagu laayay.
Waxaad iyaga laysay maalintii cadhadaada, waad gowracday oo uma aad tudhin.
22 Sidii maalin ciid ah oo kale ayaad dhinac kasta iigaga yeedhay kuwii aan ka cabsan jiray,
Oo maalinta cadhada Rabbiga midna ma baxsan mana hadhin,
Kuwii aan koolkooliyey oo aan koriyey cadowgaygaa baabbi'iyey.

Somali Bible (SOM)

© 1979, 2008 Society for International Ministries-Kenya

Lamentations 2 New International Version (NIV)

[a]How the Lord has covered Daughter Zion
    with the cloud of his anger[b]!
He has hurled down the splendor of Israel
    from heaven to earth;
he has not remembered his footstool
    in the day of his anger.

Without pity the Lord has swallowed up
    all the dwellings of Jacob;
in his wrath he has torn down
    the strongholds of Daughter Judah.
He has brought her kingdom and its princes
    down to the ground in dishonor.

In fierce anger he has cut off
    every horn[c][d] of Israel.
He has withdrawn his right hand
    at the approach of the enemy.
He has burned in Jacob like a flaming fire
    that consumes everything around it.

Like an enemy he has strung his bow;
    his right hand is ready.
Like a foe he has slain
    all who were pleasing to the eye;
he has poured out his wrath like fire
    on the tent of Daughter Zion.

The Lord is like an enemy;
    he has swallowed up Israel.
He has swallowed up all her palaces
    and destroyed her strongholds.
He has multiplied mourning and lamentation
    for Daughter Judah.

He has laid waste his dwelling like a garden;
    he has destroyed his place of meeting.
The Lord has made Zion forget
    her appointed festivals and her Sabbaths;
in his fierce anger he has spurned
    both king and priest.

The Lord has rejected his altar
    and abandoned his sanctuary.
He has given the walls of her palaces
    into the hands of the enemy;
they have raised a shout in the house of the Lord
    as on the day of an appointed festival.

The Lord determined to tear down
    the wall around Daughter Zion.
He stretched out a measuring line
    and did not withhold his hand from destroying.
He made ramparts and walls lament;
    together they wasted away.

Her gates have sunk into the ground;
    their bars he has broken and destroyed.
Her king and her princes are exiled among the nations,
    the law is no more,
and her prophets no longer find
    visions from the Lord.

10 The elders of Daughter Zion
    sit on the ground in silence;
they have sprinkled dust on their heads
    and put on sackcloth.
The young women of Jerusalem
    have bowed their heads to the ground.

11 My eyes fail from weeping,
    I am in torment within;
my heart is poured out on the ground
    because my people are destroyed,
because children and infants faint
    in the streets of the city.

12 They say to their mothers,
    “Where is bread and wine?”
as they faint like the wounded
    in the streets of the city,
as their lives ebb away
    in their mothers’ arms.

13 What can I say for you?
    With what can I compare you,
    Daughter Jerusalem?
To what can I liken you,
    that I may comfort you,
    Virgin Daughter Zion?
Your wound is as deep as the sea.
    Who can heal you?

14 The visions of your prophets
    were false and worthless;
they did not expose your sin
    to ward off your captivity.
The prophecies they gave you
    were false and misleading.

15 All who pass your way
    clap their hands at you;
they scoff and shake their heads
    at Daughter Jerusalem:
“Is this the city that was called
    the perfection of beauty,
    the joy of the whole earth?”

16 All your enemies open their mouths
    wide against you;
they scoff and gnash their teeth
    and say, “We have swallowed her up.
This is the day we have waited for;
    we have lived to see it.”

17 The Lord has done what he planned;
    he has fulfilled his word,
    which he decreed long ago.
He has overthrown you without pity,
    he has let the enemy gloat over you,
    he has exalted the horn[e] of your foes.

18 The hearts of the people
    cry out to the Lord.
You walls of Daughter Zion,
    let your tears flow like a river
    day and night;
give yourself no relief,
    your eyes no rest.

19 Arise, cry out in the night,
    as the watches of the night begin;
pour out your heart like water
    in the presence of the Lord.
Lift up your hands to him
    for the lives of your children,
who faint from hunger
    at every street corner.

20 “Look, Lord, and consider:
    Whom have you ever treated like this?
Should women eat their offspring,
    the children they have cared for?
Should priest and prophet be killed
    in the sanctuary of the Lord?

21 “Young and old lie together
    in the dust of the streets;
my young men and young women
    have fallen by the sword.
You have slain them in the day of your anger;
    you have slaughtered them without pity.

22 “As you summon to a feast day,
    so you summoned against me terrors on every side.
In the day of the Lord’s anger
    no one escaped or survived;
those I cared for and reared
    my enemy has destroyed.”

Footnotes:

  1. Lamentations 2:1 This chapter is an acrostic poem, the verses of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
  2. Lamentations 2:1 Or How the Lord in his anger / has treated Daughter Zion with contempt
  3. Lamentations 2:3 Or off / all the strength; or every king
  4. Lamentations 2:3 Horn here symbolizes strength.
  5. Lamentations 2:17 Horn here symbolizes strength.
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes