Add parallel Print Page Options

En lam mann blir helbredet

En ettermiddag gikk Peter og Johannes til templet for å delta i den daglige bønnen som var klokka tre. Da fikk de se en mann som ble båret dit. Han hadde vært lam fra fødselen av. Hver dag plasserte de ham ved den tempelporten som gikk under navnet Fagerporten. Der kunne han tigge av dem som gikk inn i templet. Da Peter og Johannes var på vei inn, ba han om penger.

Peter og Johannes stanset et øyeblikk og møtte blikket hans, og Peter sa bestemt: ”Se på oss!” Da så mannen opp, etter som han trodde han skulle få noe. Men Peter sa: ”Vi har ingen penger, men jeg har noe annet å gi deg! Gjennom kraften fra Jesus Kristus fra Nasaret, befaler jeg deg å stå opp og gå!”

Peter tok den lamme i høyre hånden og reiste ham opp. Da han gjorde det, ble mannen frisk i føttene og anklene. Han reiste seg med et rykk og begynte å gå fram og tilbake! Så fulgte han med inn i templet. Der gikk og hoppet han om hverandre og hyllet Gud.

Alle som var i templet, så ham gå omkring og hylle Gud. 10 Da de oppdaget at det var den lamme tiggeren som brukte å sitte ved Fagerporten, ble de helt forskrekket.

Peter taler til folket i templet

11 Tiggeren holdt seg hele tiden nær Peter og Johannes. Alle i templet stimlet sammen i Salomos buegang. De tråkket nesten ned hverandre for å se mannen. 12 Peter så straks sin sjanse og begynte å tale til folkemassen. Han sa: ”Israelitter[a], hvorfor er dere så forskrekket over det som har skjedd? Hvorfor stirrer dere på oss? Tror dere at vi ved vår egen kraft og godhet har fått denne mannen på beina? 13 Nei, det er Abrahams, Isaks og Jakobs[b] Gud, våre forfedres Gud,[c] som har gjort dette for å opphøye og ære sin tjener Jesus. Det var han dere utleverte til landshøvdingen Pilatus og svek, og det til tross for at Pilatus gjerne ville ha satt ham fri. 14 Dere svek ham som var hellig og uten skyld, og forlangte i stedet at en morder skulle bli satt fri. 15 Dere drepte ham som gir menneskene liv, men Gud har vekket ham opp fra de døde. Dette har vi selv sett og kan vitne om.

16 Ved tro på den kraften som er i Jesus, har denne mannen nå blitt helbredet. Dere vet jo alle at han før var helt lam. Troen på Jesus har gjort ham fullstendig frisk, noe som alle kan se.

17 Kjære venner! Jeg vet godt at både dere og lederne deres utleverte Jesus fordi dere ikke forsto bedre. 18 Ved det som skjedde, har Gud latt det han forutsa hos profetene[d], bli virkelighet: At Messias, den kongen han lovet oss, måtte lide. 19 Derfor er det på tide å vende om til Gud, slik at dere får tilgivelse for syndene. 20 Da skal en fantastisk tid med hvile og lindring komme. Gud skal sende Jesus, kongen deres[e], tilbake til dere. 21 Han må bli i himmelen inntil alt som Gud fra tidenes begynnelse har snakket om ved sine egne profeter, har blitt virkelighet. 22 Moses sa for eksempel: ’Herren er Gud, han vil la en profet lik meg stå fram blant deres eget folk. Lytt nøye til ham.[f] 23 Hver og en som ikke hører på denne profeten, skal bli utryddet av folket.[g] 24 Etter dette har alle profetene, fra Samuel og framover, båret fram Guds budskap om det som skjer i dag.

25 Dere er etterkommere av disse profetene, og Guds løfter som ble gitt til forfedrene, gjelder også for dere. Gud inngikk en pakt med stamfaren deres Abraham, og sa: ’Gjennom dine etterkommere skal alle folk i verden få del i min godhet.[h] 26 Gud lot altså sin Sønn komme til jorden. Han sendte ham først til dere som er israelitter, etter som Gud ville gi dere alt godt og få dere til å vende om fra ondskapen.”

Footnotes

  1. 3:12 Israelitter er et annet navn på jødene. Israelitt betyr etterkommere til Israel. Han hadde en sønn som het Juda, og som har gitt navn til jødene.
  2. 3:13 Jakob ble kalt også Israel. Se Første Mosebok 32:27-28.
  3. 3:13 Se Andre Mosebok 3:6.
  4. 3:18 Profetene sine budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  5. 3:20 I grunnteksten: Messias.
  6. 3:22 Se Femte Mosebok 18:15.
  7. 3:23 Se Femte Mosebok 18:19 og Tredje Mosebok 23:29.
  8. 3:25 Se Første Mosebok 22:18.