A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 17 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cangɨ́ɨngˋ iihuɨ́ɨˊ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ caˈéeˋ dseeˉ do

17  Jo̱ jaangˋ lajeeˇ i̱ ángeles i̱ guiángˉ do i̱ quie̱ˊ guiéˉ e cóoˆ do cajárˉ fɨˊ lɨ˜ sínˈˋn jo̱ casɨ́ˈrˉ jnea˜ lala:

—¡Juan, neaˊ fɨˊ la! Jo̱ lab niˈéeˆe ˈnʉˋ lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e catɨ́ɨngˉ niˈíngˈˋ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ ˈñiaˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ lacaangˋ ni˜ jmɨɨˋ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ i̱ fɨ́ɨmˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ jmɨgüíˋ dseebˉ nɨcaˈéerˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ íˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táaiñˋ. Jo̱ i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ jmɨgüíˋ cajo̱ lafaˈ nɨcadseáˋ íimˊbre có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmóoˋ i̱ dseamɨ́ˋ do.

Jo̱guɨ jnea˜ —jíngˈˉ Juan— dseángˈˉ lafaˈ dseaˋ quɨbˊ dseángˈˉ camóˉguɨ́ɨ e cajá̱ˋguɨ́ɨ jee˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ i̱ ángel do cangojéeiñˋ jnea˜ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ lɨ́ɨˊ jee˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b camánˉn jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ guiing˜ fɨˊ mocóoˈ˜ jaangˋ jóˈˋ dséeˉ i̱ yúungˉ i̱ seaˋ guiéˉ mogui˜ jo̱guɨ guíˉ fíˆreˈ. Jo̱ fɨˊ latøøngˉ i̱ jóˈˋ do tó̱o̱ˋ jmangˈˉ júuˆ e gabˋ e jmineangˈˆ Fidiéeˇ. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ ˈñiaˈˊ do quiˈrˊ sɨ̱ˈrˆ e iʉ˜ i̱ˊ nʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ e yʉ̱́ʉ̱ˉ, jo̱guɨ quie̱rˊ jaléˈˋ cunéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ cu̱u̱˜ jɨˈˋ e jiéˈˋ e ˈmoˈˆ eáangˊ. Jo̱ ngóorˊ se̱ˈrˊ co̱o̱ˋ cóoˆ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ, jo̱ fɨˊ dsíiˊ jo̱ sɨrǿøngˋ jmangˈˉ júuˆ e ˈníˈˋ níiˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ dseeˉ e éerˋ quiáˈˉ e jmóorˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ ˈñiaˈrˊ do; jo̱guɨ quie̱ˊbre cajo̱ co̱o̱ˋ júuˆ e tó̱o̱ˋ fɨˊ guiaquíirˊ, jo̱ lɨɨm˜ eeˋ guǿngˈˋ do quiáˈrˉ lɨfaˈ jaˋ i̱i̱ˋ ñiˊ lɨ́ˈˆ lají̱i̱ˈ˜ ˈñiaˈˊbre dseaˋ ñirˊ, jo̱ lalab tó̱o̱ˋ: “Eáamˊ féˈˋ niingˉ jo̱guɨ ˈgøngˈˊ fɨɨˋ féˈˋ e siiˋ Babilonia, co̱ˈ e jo̱baˈ e lɨ́ɨˊ lafaˈ niquiáˈˆ lajaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ éeˋ dseeˉ e jmóorˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ yaang˜, jo̱guɨ e jo̱b cajo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ niquiáˈˆ lɨ́ˈˆ lajaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la.” Jo̱b mɨ˜ calɨlíˈˆi jóng —jíngˈˉ Juan— e íimˊ i̱ dseamɨ́ˋ do có̱o̱ˈ˜ jmɨ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jmɨ˜ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ cajúngˉ uíiˈ˜ e guiarˊ júuˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e cajméeˋ Jesús.

Jo̱ mɨ˜ camóˉo jaléˈˋ e jo̱, eáamˊ cangogáˋ dsiiˉ. Jo̱baˈ cajíngˈˉ i̱ ángel do casɨ́ˈrˉ jnea˜ lala:

—Juan, ¿jialɨˈˊ dsigáˋ oˈˊ? Lab nijméeˈ˜duu ˈnʉˋ júuˆ e˜ guǿngˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e tó̱o̱ˋ fɨˊ guiaquíiˊ i̱ dseamɨ́ˋ do, jo̱guɨ e˜ uiing˜ e guiiñ˜ fɨˊ mocóoˈ˜ i̱ jóˈˋ dséeˉ i̱ yúungˉ i̱ seaˋ guiéˉ mogui˜ do jo̱guɨ guíˉ fíˆreˈ cajo̱. Jo̱ i̱ jóˈˋ dséeˉ i̱ nɨñinˈˊ i̱ seengˋ lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ malɨbˈˋ na, dsʉˈ lana joˋ seengˋneˈ; jo̱ dsʉˈ lɨfaˈ nigüɨˈɨ́ɨˊbreˈ e fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ lɨ˜ lɨ́ɨˊ tooˋ nʉʉˋ sǿˈˋ nʉ́ˈˉguɨ e niˈíingˉneˈ conguiaˊ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ i̱ jaˋ mɨˊ taang˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ canaangˋ uiing˜ jmɨgüíˋ fɨˊ lɨ˜ nɨtaang˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ nitǿørˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱, jo̱ jaléngˈˋ íbˋ i̱ eáangˊ nidsigáˋ dsíiˊ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ niníiñˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ i̱ guiéˉ mogui˜ i̱ lamɨ˜ seengˋ do jo̱guɨ lana joˋ seengˋneˈ, dsʉˈ lɨfaˈ nijáabˊtu̱reˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

’Jo̱ lalab nilɨlíˈˆ i̱ dseaˋ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ ningángˈˋ: E mogui˜reˈ e guiéˉ do guǿngˈˋ guiéˉ móˈˋ, jo̱ e fɨˊ ni˜ jo̱b guiing˜ i̱ dseamɨ́ˋ do; jo̱ guǿmˈˋbɨ cajo̱ e guiéˉ mogui˜reˈ do guiángˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜. 10 Jo̱ ˈñíingˉ lajeeˇ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do nɨcajúmˉbre, jo̱ jaangˋ lajeeˇ írˋ quiʉˈˊbɨr ta˜ latɨˊ lana, jo̱ i̱ jaangˋguɨ do jaˋ mɨˊ catɨ́ˋ íˈˋ faˈ mɨˊ güéeiñˋ. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nigüéengˉ i̱ lɨ˜ cadséngˉ lajeeˇ írˋ do, jaˋ huǿøˉ nigüeárˋ niquiʉ́ˈrˉ ta˜. 11 Jo̱guɨ i̱ jóˈˋ dséeˉ i̱ yúungˉ i̱ seengˋ lamɨ˜ jéengˊ do jo̱guɨ e lana joˋ seengˋneˈ, íbˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ lɨ˜ catɨ́ˋ jñíngˉ do; jo̱ iuumˉbɨr cajo̱ jee˜ i̱ guiángˉ do, jo̱ lɨfaˈ ningóorˊ dseángˈˉ e niˈíimˉbre conguiaˊ.

12 ’Jo̱guɨ lají̱i̱ˈ˜ guíˉ fíˆreˈ e cañíiˈˉ do guǿngˈˋ guíngˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ jaˋ mɨˊ canaangˋ quiʉˈˊ ta˜; jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ lajeeˇ co̱o̱ˋ oor˜ niñíiñˋ fɨˊ e niquiʉ́ˈrˉ ta˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ jóˈˋ dséeˉ i̱ yúungˉ do, jo̱ nilɨseaˋ fɨˊ quiáˈrˉ e niquiʉ́ˈrˉ ta˜ laco̱ˈ jaangˋ dseata˜ dseaˋ fémˈˊ. 13 Jo̱ lajeeˇ lajɨˋ guíngˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ la røøbˋ sɨ́ɨiñˋ, jo̱guɨ cuǿˈˉbre i̱ jóˈˋ dséeˉ i̱ yúungˉ do lají̱i̱ˈ˜ bíˋ quiáˈrˉ jo̱guɨ e tɨɨiñˋ quiʉˈrˊ ta˜. 14 Jo̱ nitímˉbre có̱o̱ˈ˜ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do; dsʉˈ lɨfaˈ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ dob nilíˈˋ írˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ i̱ dseángˈˉ lajangˈˆ eáangˊ teáangˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do; dsʉco̱ˈ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do Fii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fiib˜ lɨ́ɨngˊneˈ jo̱guɨ Dseata˜ Dseaˋ Féngˈˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ fémˈˊ lɨ́ɨngˊneˈ cajo̱.

15 Jo̱ cajímˈˉbɨguɨ i̱ ángel do casɨ́ˈrˉ jnea˜ lala cajo̱:

—Lají̱i̱ˈ˜ e jmɨɨˋ e cañíiˈˉ do e fɨˊ lɨ˜ guiing˜ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ ˈñiaˈˊ do, e jo̱ guǿngˈˋ jaléˈˋ fɨɨˋ píˈˆ o̱si jaléˈˋ fɨɨˋ cóoˈ˜ é jo̱guɨ lacaˈíingˈ˜ caˈíingˈ˜ dseaˋ jo̱guɨ lacaˈíingˈ˜ caˈíingˈ˜ jmíiˊ e féˈˋ dseaˋ cajo̱. 16 Jo̱guɨ lají̱i̱ˈ˜ guíˉ fíˆ e cañíiˈˉ quiáˈˉ i̱ jóˈˋ yúungˉ do ˈníbˈˋ niníingˉ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ ˈñiaˈˊ do, jo̱guɨ cabˈˊ nijmɨˈnángˋneiñˈ do, jo̱guɨ nijmérˉ rɨngúuiñˈˊ do; jo̱guɨ nidǿˈrˉ ngúuˊ táaiñˋ, jo̱guɨ cajo̱ nijɨ́mˉbre có̱o̱ˈ˜ jɨˋ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱. 17 Jo̱ Fidiéebˇ nicuǿˉ jial niˈɨ́ˉ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do e laco̱ˈ nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ e nijméiñˈˉ do, jo̱ røøbˋ nisɨ́ngˉ jaléngˈˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do e laco̱ˈ nija̱ˈrˊ i̱ jóˈˋ dséeˉ do lají̱i̱ˈ˜ ta˜ óorˋ cartɨˊ nilɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcajíngˈˉ Fidiéeˇ. 18 Jo̱guɨ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ cañinˈˊ do, íˋbingˈ lɨ́ɨngˊ lafaˈ e fɨɨˋ féˈˋ e laniingˉ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ quiʉˈˊ ta˜ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes