Add parallel Print Page Options

Guds folk skal bli frelst

Så fikk jeg se fire engler stå ved jordens fire hjørner. De hindret de fire vindene i å blåse over jorden. Løvet rørte seg ikke på trærne og havet lå blankt som et speil. Jeg fikk se en engel komme opp i øst. Han hadde med seg et segl fra den Gud som lever, og ropte til de fire englene, de som hadde fått makt til å skade jorden og havet: ”Vent! Ikke skad jorden, havet eller trærne før vi har fått satt et merke på vår Guds tjenere, et segl i pannen.”

4-8 Jeg fikk høre hvor mange som hadde blitt merket med Guds segl. Det var 144 000.[a] De kom fra alle Israels stammer: 12 000 fra Juda stamme var merket med segl.

12 000 fra Rubens stamme.

12 000 fra Gads stamme.

12 000 fra Asjers stamme.

12 000 fra Naftali stamme.

12 000 fra Manasse[b] stamme.

12 000 fra Simons stamme.

12 000 fra Levi stamme.

12 000 fra Isaskars stamme.

12 000 fra Sebulons stamme.

12 000 fra Josefs stamme

og 12 000 fra Benjamins stamme.

Den store forsamlingen hyller Gud og Lammet

Videre fikk jeg se en enorm forsamling mennesker som ingen kunne telle. De var fra alle folk, stammer, land og språk. De sto for tronen og Lammet, kledd i hvite klær og med palmegrener i hendene. 10 De ropte med kraft: ”Det er vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet som har frelst oss.”

11 Alle englene sto rundt tronen, de 24 lederne i himmelen og de fire skikkelsene. De falt ned på sine ansikter for tronen og tilba Gud. 12 De sa:

”Vi synger lovsanger og ærer vår Gud for hans visdom.
    Ja, vi synger lovsanger for ham![c]
Vi takker og hyller ham i evighet for hans makt og styrke.
    Ja, vi takker ham![d]

13 En av de 24 lederne i himmelen spurte meg: ”Vet du hvem disse er som er kledd i hvite klær, og hvor de kommer fra?”

14 ”Nei, min herre”, svarte jeg, ”du er den som har det svaret.”

Da sa han til meg: ”Det er de som er kommet ut av de store lidelsene. De har vasket klærne sine, gjort seg rene og hvite i Lammets blod.[e]

15 Det er derfor de står her for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel.
    Han som sitter på tronen skal bo blant dem og beskytte alle.
16 De skal aldri mer gå sultne og tørste.
    Verken solen eller annen brennende hete skal skade dem.
17 For Lammet, som står for tronen,
    skal være gjeteren deres og lede dem til kildene med livets vann[f].
Gud skal tørke bort tårene fra deres øyne.”

Footnotes

  1. 7:4-8 De 144 000 er et symbolsk uttrykk, 12×12×1 000. Det står enten for alle troende, eller for alle jøder som har begynt å tro på Jesus som Messias, den lovede kongen. Se også noten til 21:16.
  2. 7:4-8 Manasse hørte egentlig til Josefs stamme, etter som han var Josefs sønn. Men Manasse måtte erstatte Dans stamme, etter som de hadde blitt avgudsdyrkere i følge Dommerboken 18:30.
  3. 7:12 I grunnteksten: Amen!
  4. 7:12 I grunnteksten: Amen!
  5. 7:14 De har blitt skyldfri innfor Gud ved troen på at Jesus tok straffen for menneskenes synder da han døde og ofret sitt blod.
  6. 7:17 ”Livets vann” er et bilde på det evige livet. Se Salmenes bok 36:10.