Add parallel Print Page Options

Brevet til menigheten i Sardes

Skriv til engelen[a] for menigheten i Sardes:

’Dette er budskapet fra ham som har Guds sju ånder og de sju stjernene.[b] Han sier til menigheten:

Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg vet at dere er kjent som en levende menighet, men dere er døde! Våkn opp og gjør sterk den resten av liv som finnes igjen. Alt holder på å dø! Jeg har sett at gjerningene hos dere ikke stemmer med Guds vilje. Tenk på hvordan det var i begynnelsen da dere fikk høre Guds budskap og trodde på det. Hold uavbrutt fast ved budskapet og vend om til meg igjen, for dersom dere ikke våkner, vil jeg komme over dere like brått og uventet som en tyv om natten og straffe dere.

Til tross for alt finnes det noen hos dere i Sardes menighet som ikke har flekket til klærne sine med verdens synd og smuss. De skal gå med meg i hvite klær[c], for de har fortjent det. Ja, den som vinner seier over ondskapen, skal få sine hvite klær, og jeg skal ikke viske ut hans navn av livets bok[d], men forklare for min Far og englene at denne personen tilhører meg. Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene!’

Brevet til menigheten i Filadelfia

Skriv til engelen[e] for menigheten i Filadelfia:

’Dette er budskapet fra ham som er hellig, sann og har kong Davids[f] nøkler. Når han åpner, kan ingen stenge, og når han stenger, kan ingen åpne. Han sier til menigheten:

Jeg kjenner til alt i livet deres. Nå har jeg åpnet en dør for dere, som ingen kan stenge. Dere er ikke sterke, men har holdt fast ved budskapet om meg og har ikke fornektet troen.

Lytt! Jeg skal la noen komme til dere fra Satans synagoge[g], disse som påstår at de er jøder og Guds folk, men lyver og ikke er det. De skal bli tvunget til å falle ned for dere og erkjenne at jeg elsker dere.

10 Dere har fulgt mitt bud om å holde ut. Derfor skal jeg frelse dere fra den perioden med store plager som skal komme over verden for å sette alle menneskene på prøve. 11 Jeg kommer snart! Hold fast ved troen, så ingen tar fra dere den seierskransen som er det evige livet.

12 Den som vinner seier over ondskapen, skal jeg gjøre til en bærebjelke i Guds tempel, og han trenger aldri mer forlate det. Jeg skal skrive min Guds navn og mitt nye navn på ham og gjøre ham til borger i min Guds by, det nye Jerusalem, som snart kommer ned fra himmelen fra min Gud. 13 Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene.’

Brevet til menigheten i Laodikea

14 Skriv til engelen[h] for menigheten i Laodikea:

’Dette er budskapet fra ham som dere kan stole på[i]. Han som trofast forteller sannheten, herskeren over Guds skaperverk.[j] Han sier til menigheten:

15 Jeg kjenner til alt i livet deres. Dere verken elsker meg eller hater meg! Jeg ønsker at dere gjorde det ene eller det andre. 16 Etter som dere bare er likegyldig uinteressert og verken er for meg eller imot meg, vil jeg støte dere bort!

17 Dere sier: ”Vi er rike! Vi har det materielt godt og har ikke behov av noe mer!” Dere innser ikke at dere, åndelig sett, er elendige, ynkelige, fattige, blinde og nakne.

18 Derfor vil jeg gi dere et råd: Kom og kjøp av mitt gull, det som er renset i ild, slik at dere blir virkelig rike. Kjøp rene, hvite klær av meg, slik at dere ikke trenger gå naken og skamfull. Kom og kjøp salve hos meg, slik at dere kan salve øynene deres og få synet tilbake.[k] 19 Jeg viser til rette og oppdrar alle som jeg elsker. Vend derfor om og lev på nytt helhjertet for meg!

20 Jeg står ved døren og banker. Dersom noen hører stemmen min og åpner døren, vil jeg gå inn til ham, og vi skal spise sammen som venner. 21 Den som vinner seier over ondskapen, skal få sitte ved siden av meg på min trone, på samme måten som jeg sitter ved siden av min Far i himmelen på hans trone, etter som jeg har vunnet seier. 22 Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene!’ ”

Footnotes

 1. 3:1 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten.
 2. 3:1 Sju var det fullkomne tallet. Guds sju Ånder, på gresk: Guds sju ånder kan være en måte å beskrive Guds fullkomne Ånd, eller de mange forskjellige måtene som Guds Ånd virker på. De sju stjernene/menighetene kan sikte til alle menighetene.
 3. 3:4 Hvite klær er et bilde på å være uten skyld for Gud.
 4. 3:5 Et register over alle som får evig liv. Se Andre Mosebok 32:32 og Salmenes bok 69:29.
 5. 3:7 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten.
 6. 3:7 Jesus har fått kong David sin makt og myndighet.
 7. 3:9 Synagogen er jødenes bygg for gudstjenester eller den menighet som møtes der.
 8. 3:14 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten.
 9. 3:14 På gresk: Som er Amen.
 10. 3:14 Eller: Opphavet til.
 11. 3:18 Laodikea var provinsens rikeste by, rost og æret for sine banker, sin tekstilproduksjon og sine medisiner.