Add parallel Print Page Options

Brevet til menigheten i Efesos

Skriv til engelen[a] for menigheten i Efesos:

’Dette er budskapet fra ham som holder de sju stjernene i sin høyre hånd og går omkring blant de sju lysestakene av gull. Han sier til menigheten:

Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg har sett hvordan dere har kjempet tålmodig for å følge meg. Jeg vet at dere ikke kan tåle de onde menneskene, og at dere nøye har testet ut dem som kaller seg mine[b] utsendinger, men ikke er det. Dere har avslørt at de lyver. Dere har tålmodig lidd på grunn av troen på meg, og dere har ikke gitt opp.

En ting må jeg kritisere dere for: Kjærligheten deres er ikke like sterk nå som den var da dere først begynte å tro på meg. Tenk på den store forskjellen, og vend om og lev som dere gjorde før. For dersom dere ikke vender om, skal jeg komme til dere og flytte lysestaken fra ditt sted.

Jeg vil likevel rose og ære dere: Dere hater nikolaittenes[c] gjerninger, akkurat som jeg selv gjør.

Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, vil jeg gi rett til å spise av livets tre i Guds paradis.’

Brevet til menigheten i Smyrna

Skriv til engelen[d] for menigheten i Smyrna:

’Dette er et budskap fra ham som er den første og den siste, han som var død men nå lever. Han sier til menigheten:

Jeg vet hvor mye dere må lide for min skyld, og jeg vet hvor fattige dere er. Men dere er rike, for dere tilhører Gud! Jeg vet at dere blir hånet av dem som kaller seg jøder og Guds folk, men ikke er det. Deres synagoge[e] står i Satans tjeneste. 10 Vær ikke redde for den lidelse som venter dere. Jeg sier dere: Djevelen kommer å kaste noen av dere i fengsel for å teste dere. Dere skal bli forfulgt i ti dager. Stå fast ved troen i alt, også når dere møter døden. Da skal jeg gi dere det evige livet som en seierskrans. 11 Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, skal ikke blir skadet av den annen død.[f]

Brevet til menigheten i Pergamon

12 Skriv til engelen[g] for menigheten i Pergamon:

’Dette er budskapet fra ham som har det skarpe, dobbeldeggede sverdet. Han sier til menigheten:

13 Jeg vet hvor dere bor. Dere bor i den byen der Satan har sitt maktsentrum[h]. Til tross for det holder dere fast ved meg. Dere har avstått fra å fornekte troen. Til og med da Antipas ble drept i byen der Satan bor nølte dere ikke med å bekjenne dere til meg.

14 En ting må jeg likevel kritisere dere for: Dere aksepterer at noen av medlemmene i menigheten er tilhengere av Bileams lære. Det var han som viste Balak hvordan de kunne lokke Israels folk til fall ved å få dem til å spise det som var ofret til avgudene og lede dem inn i seksuell løssluppenhet.[i] 15 Denne læren er den samme som nikolaittenes[j] lære. Dere har medlemmer som følger den og lar seg bruke til disse syndene.

16 Vend om! Ellers skal jeg brått komme til dere og kjempe mot tilhengerne av denne læren med sverdet som kommer ut fra min munn.

17 Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, skal få spise av det brødet som finnes skjult i himmelen.[k] Jeg skal gi ham en hvit stein, og på den skal det stå et nytt navn, som bare den som får det, kjenner til.[l]

Brevet til menigheten i Tyatira

18 Skriv til engelen[m] for menigheten i Tyatira:

’Dette er budskapet fra Guds sønn, han som har øyne som gnistrende ild og føtter som ligner skinnende bronse. Han sier til menigheten:

19 Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg vet at dere elsker hverandre og holder fast ved troen på meg. Jeg har sett hvordan dere hjelper hverandre og tålmodig holder ut i lidelsene. Jeg vet at dere gjør mer i dag enn dere gjorde i den første tiden.

20 En ting må jeg likevel kritisere dere for. Dere tillater kvinnen Jesabel, hun som sier seg å være en profet, å fortsette å holde fram sine budskap og føre vill mine tjenere til seksuell løssluppenhet. I tillegg spiser de også mat som blir ofret til avgudene. 21 Jeg ga henne tid til å angre og vende om, men hun ville ikke slutte med sine seksuelle utsvevelser. 22 Derfor vil jeg la henne bli syk og sengeliggende. Alle som har sex med henne, skal bli rammet av fryktelige lidelser, dersom de ikke angrer sitt syndige liv og slutter å være sammen med henne. 23 Hennes disipler vil bli rammet av døden. Gjennom dette skal alle menighetene forstå at jeg er den som kjenner de innerste tankene og begjær hos hvert menneske, og at jeg gir hver og en den lønnen han fortjener.

24 Når det gjelder dere andre i menigheten i Tyatira, dere som ikke har fulgt denne falske læren, disse ”Satans dype hemmeligheter” som de kaller det, så tenker jeg ikke å kreve noe mer av dere. 25 Hold bare fast ved troen til jeg kommer.

26 Den som vinner seier over ondskapen og fortsetter å gjøre viljen min helt til veis ende, han vil jeg gi makt over folkene. 27 Han skal herske over dem med et spir av jern, og knuse alle som leirkrukker.[n] 28 Han skal få samme makten som jeg har fått av min Far i himmelen, og jeg skal gi han morgenstjernen.[o] 29 Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene!’

Footnotes

 1. 2:1 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten.
 2. 2:2 Blir også kalt apostler. En ekte disippel av Jesus var utsendt av Jesus selv for å spre budskapet om ham.
 3. 2:6 Nikolaittene var gnostikere. De trodde at den åndelige og materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirkede det åndelige livet.
 4. 2:8 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten.
 5. 2:9 Synagogen er jødenes bygg for gudstjenester eller den menighet som møtes der.
 6. 2:11 ”Den annen død”. Forklaringen finnes i 20:14-15 og 21:8.
 7. 2:12 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten.
 8. 2:13 Pergamon var sentrum i provinsen Asia for tilbedelse av den romerske keiseren.
 9. 2:14 Se Fjerde Mosebok 22–24.
 10. 2:15 Nikolaitterne var gnostikere. De trodde at den åndelige og materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirkede det åndelige livet.
 11. 2:17 Et bilde på åndelig ”mat”. Se Salmenes bok 78:24 og Johannes sin fortelling om Jesus 6:30-33, der Jesus sier at han er brødet fra himmelen.
 12. 2:17 Steiner kan ha vært brukt som inngangsbillett til fester. Navnet kan være enten den troende sitt nye navn eller identitet, eller Jesu navn. Se Jesaja 62:2.
 13. 2:18 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet dere altså rettet til menigheten.
 14. 2:27 Se Salmenes bok 2:9.
 15. 2:28 Morgenstjernen var et symbol for seier og makt. Jesus ble kalt for morgenstjernen i 22:16.

Skriv til engelen for menigheten i Efesus: Dette sier han som holder de syv stjerner i sin høire hånd, han som går midt imellem de syv gull-lysestaker:

Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere;

og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett.

Men jeg har imot dig at du har forlatt din første kjærlighet.

Kom derfor i hu hvad du er falt ifra, og omvend dig og gjør de første gjerninger! ellers kommer jeg over dig og vil flytte din lysestake fra dens sted, hvis du ikke omvender dig.

Men dette har du at du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater.

Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livsens tre, som er i Guds Paradis!

Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende:

Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge.

10 Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone!

11 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke skades av den annen død!

12 Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum: Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd:

13 Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn, og du fornektet ikke min tro i de dager da Antipas var mitt trofaste vidne, han som blev slått ihjel hos eder, der hvor Satan bor.

14 Men jeg har nogen få ting imot dig: at du har nogen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, å ete avguds-offer og drive hor;

15 således har også du nogen som i like måte holder fast ved nikolaittenes lære.

16 Omvend dig! ellers kommer jeg snart over dig og vil stride mot dem med min munns sverd.

17 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten og et nytt navn, skrevet på stenen, som ingen kjenner uten den som får det!

18 Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øine som ildslue, og hvis føtter er lik skinnende kobber:

19 Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og tjeneste og tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første.

20 Men jeg har imot dig at du lar kvinnen Jesabel råde, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer.

21 Og jeg gav henne tid til å omvende sig; men hun vil ikke omvende sig fra sitt hor.

22 Se, jeg kaster henne på sykeseng, og dem som driver hor med henne, kaster jeg i stor trengsel, hvis de ikke omvender sig fra hennes gjerninger.

23 Og hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som ransaker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av eder efter hans gjerninger.

24 Men til eder sier jeg, I andre som er i Tyatira, alle de som ikke har denne lære, de som ikke kjenner Satans dybder, som de sier: Jeg vil ikke legge nogen annen tyngsel på eder;

25 bare hold fast ved det I har, inntil jeg kommer!

26 Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over hedningene,

27 og han skal styre dem med jernstav, likesom en knuser lerkar, således som og jeg har fått det av min Fader,

28 og jeg vil gi ham morgenstjernen.

29 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!