Add parallel Print Page Options

Den prostituerte kvinnen

17 En av de sju englene som hadde tømt ut plagene, kom nå fram og snakket til meg. Han sa: ”Kom, jeg vil vise deg dommen som skal ramme den prostituerte kvinnen, den store byen som ligger ved de mange vann. Makthaverne i alle land har ligget med henne. Innbyggerne på jorden har ruset seg som av vin med hennes seksuelle løssluppenhet.[a]

I synet som Guds Ånd lot meg se, ble jeg av engelen ført ut i ørkenen.[b] Der fikk jeg se en kvinne som satt på et lysende rødt udyr[c]. Udyret var tatovert med navn som spottet Gud. Det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen bar klær av mørkerøde og lysende rødt[d] tøy, og hun hadde vakre smykker av gull, edelsteiner og perler. I hånden holdt hun et beger av gull som var fylt av snuskete og skitten styggedom fra hennes seksuelle løssluppenhet. På pannen hennes sto det skrevet et navn som hadde en hemmelig formel:

”Babylon den store,

alle prostituerte

og styggedommens mor i verden.”

Jeg så at kvinnen også var ruset. Hun hadde drukket seg full på blodet fra dem som tilhører Gud, fra dem som er blitt martyrer fordi de hadde spredd budskapet om Jesus. Jeg stirret på henne med vantro forskrekkelse.

”Hvorfor er du så forskrekket?” spurte engelen. ”Jeg vil fortelle deg hvem hun er og hvem udyret som hun rir på er, det som har sju hoder og ti horn. Udyret som du fikk se, har eksistert, men er ikke mer, det skal på nytt komme opp av den bunnløse avgrunnen for så å gå under. En stor del av innbyggerne på jorden vil bli dypt sjokkert når de ser at udyret, det som har eksistert men ikke er mer, og som på nytt kommer tilbake. De eneste som ikke blir forskrekket, er de som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham, og derfor har sine navn skrevet i livets bok[e], slik som Gud hadde bestemt allerede før verden ble skapt.

I dette blir det krevd både visdom og forstand. De sju hodene representerer sju høyder som kvinnen sitter på. Samtidig er de sju makthavere. 10 Fem av disse makthaverne har allerede falt, den sjette regjerer nå og den sjuende skal komme. Hans regjeringstid skal bli kort. 11 Udyret som har eksistert, men ikke er mer, det er den åttende makthaver. Han er også en av de sju og skal gå under.

12 De ti hornene du så på udyret, er ti makthavere som ennå ikke har begynt å regjere. De skal en kort periode regjere sammen med udyret. 13 Alle ti vil bli enige om å overdra makten og myndigheten til udyret. 14 Sammen med udyret vil de kjempe mot Lammet. Lammet, og alle som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre Lammet og trofast holde seg til ham, de skal beseire alle disse makthaverne. Lammet er alle herrenes Herre og alle kongenes konge.”

15 Så sa engelen til meg: ”De vassdragene som du så, der den prostituerte bor, er et bilde på land, individer, folk og språk. 16 Udyret og de ti hornene som du så, skal hate den prostituerte, ta eiendelene og klærne, spise kjøttet hennes og brenne henne opp i ilden. 17 Dette er helt i tråd med Guds plan, for det er han som får de ti kongene til å overdra makten til udyret, helt til Guds forutsigelse har gått i oppfyllelse. 18 Kvinnen som du så i synet, hun er den store byen som regjerer over makthaverne i alle land på jorden.”

Footnotes

  1. 17:2 Se Jeremia 51:7.
  2. 17:3 På gresk: Engelen førte meg i ånden ut i ørkenen.
  3. 17:3 Udyret finnes beskrevet i 13:1-10.
  4. 17:4 På gresk: purpur og skarlagensrødt. Fargene var symboler for makt og luksus.
  5. 17:8 Et register over alle som får evig liv. Se Andre Mosebok 32:32 og Salmenes bok 69:29.

17 Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, kom og talte med mig og sa: Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skjøge, som sitter over de mange vann,

som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden, blev drukne av hennes horelevnets vin.

Og han førte mig i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av bespottelses-navn og hadde syv hoder og ti horn.

Og kvinnen var klædd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler; hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes horelevnets urenheter,

og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.

Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne.

Og engelen sa til mig: Hvorfor undret du dig? Jeg vil si dig hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, og som har de syv hoder og de ti horn.

Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen.

Her gjelder det vett som har visdom. De syv hoder er syv fjell, som kvinnen sitter på,

10 og de er syv konger; de fem er falt, den ene er til, den annen er ennu ikke kommet; og når han kommer, skal han bare holde sig en kort tid.

11 Og dyret som var og ikke er, er selv den åttende, og er tillike en av de syv, og farer bort til undergang.

12 Og de ti horn som du så, er ti konger som ennu ikke har fått rike, men de får makt som konger én time sammen med dyret.

13 Disse har én tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret.

14 Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste.

15 Og han sier til mig: De vann som du så, hvor skjøgen sitter, er folk og skarer og ætter og tunger.

16 Og de ti horn som du så, og dyret, disse skal hate skjøgen og gjøre henne øde og naken, og hennes kjøtt skal de ete, og henne selv skal de brenne op med ild.

17 For Gud gav dem i hjertet å fullføre hans tanke, og å fullføre én og samme tanke, og å gi dyret sitt rike, inntil Guds ord er blitt fullbyrdet.

18 Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.