Add parallel Print Page Options

Herren avskyr Israels högmod

Ve er som känner er säkra i Sion
    och trygga på Samarias berg,
de förnämsta bland det främsta av folken,
    er som israeliterna tyr sig till!
Gå över till Kalne och se efter,
    gå sedan därifrån till Stora Hamat,
fortsätt till Gat i Filisteen!
    Är de bättre än dessa riken?
Eller är deras land större än ert?
    Ni slår bort den onda dagen från er
men låter grymhetens välde komma allt närmare.
    Ni ligger på elfenbensbäddar
och breder ut er i era soffor,
    ni äter lamm ur hjorden
och gödkalvar som fötts upp.
    Ni skrålar till harpospel
och vill musicera som David.
    Ni dricker vin ur stora skålar
och smörjer er med finaste olja,
    men lider inte under Josefs undergång.
Därför får ni bli bland de första
    som går till exil.
Då blir det slut på deras festande
    som nu breder ut sig där.

Herren, Herren, har svurit vid sig själv, så säger Herren, härskarornas Gud:

”Jag avskyr Jakobs högmod
    och hatar dess fästningar.
Jag ska utlämna staden
    och allt som finns i den.”

Om det finns tio man kvar i ett och samma hus, så ska de också dö. 10 Och om en släkting kommer som ska bränna de döda kropparna[a] och vill föra dem ut ur huset frågar han den som är därinne: ”Finns det någon mer med dig?” När han får ett nej till svar fortsätter han: ”Tyst, Herrens namn får inte nämnas.”

11 Herren befaller,
    och det stora huset slås i spillror
och det lilla krossas till grus.

12 Springer hästar på klippor?
    Plöjer man där med oxar?[b]
Ni har förvandlat rätten till gift
    och rättfärdighetens frukt till malört.
13 Ni gläder er över Lo Devar
    och säger:
”Har vi inte med vår egen styrka
    intagit Karnajim?”[c]

14 ”Se, nu ska jag resa upp mot er, israeliter,
    säger Herren, härskarornas Gud,
ett folk som ska förtrycka er ända från Levo-Hamat till Aravaströmmen.”

Footnotes

  1. 6:10 Innebörden av versens början är osäker i grundtexten; bränna kan också syfta på någon form av balsamering.
  2. 6:12 Satsen är svårtolkad i grundtexten. Ett rättelseförslag är: Plöjer man havet med oxar?
  3. 6:13 Lo Devar betyder ingenting och Karnajim horn, en symbol för styrka.