Add parallel Print Page Options

Det utvalda och förkastade folket

Hör vad Herren har talat mot er, israeliter, mot hela det släkte som jag förde ut ur Egypten:

”Endast er har jag utvalt[a]
    bland alla släkten på jorden.
Därför ska jag straffa er
    för alla era synder.”

Vandrar två tillsammans
    om de inte är överens om det?
Ryter ett lejon i snåren
    om det inte har något byte?
Morrar ett ungt lejon i sin håla
    om det inte har fångat något?
Faller en fågel i en snara på marken
    om ingen fälla är gillrad för den?
Springer en snara upp från marken
    om det inte finns något att fånga?
Om man stöter i horn i en stad,
    blir inte folket förskräckt?
Om något ont händer i en stad,
    har inte Herren orsakat det?

Herren, Herren, gör ingenting
    utan att avslöja sina planer
för sina tjänare profeterna.

När lejonet ryter,
    vem blir då inte rädd?
När Herren, Herren har talat,
    vem skulle inte profetera?

Samarias dom

Låt budet gå till fästningarna i Ashdod
    och i Egypten, säg:
”Samla er på Samarias berg,
    se vilket tumult som råder där,
och förtrycket mitt ibland dem!”

10 ”De förstår inte att handla rätt,
    säger Herren,
dessa som lagrar byten och rövat gods
    i sina fästningar.

11 Därför, säger Herren, Herren,

ska en fiende omringa landet.
    Han ska bryta ner dina borgar
och plundra dina fästningar.”

12 Så säger Herren:

”Som en herde räddar ur lejonets gap
    ett par benpipor eller en bit av ett öra,
så ska israeliterna räddas,
    de som nu sitter i Samaria
på sängkanten och i mjuka soffor.[b]

13 Hör och vittna mot Jakobs släkt! säger Herren, Herren, härskarornas Gud.

14 Samma dag som jag straffar Israel för dess synd
    ska jag också låta straffet drabba Betels altaren,
och altarets horn ska huggas av
    och falla till marken.
15 Jag ska slå ner
    både vinter- och sommarbostäderna.
Elfenbenspalatsen ska förstöras
    och de många husen utplånas, säger Herren.”

Footnotes

  1. 3:2 Ordagrant: känt.
  2. 3:12 Betydelsen av de hebreiska orden för sängkanten och mjuka soffor är osäker.