A A A A A
Bible Book List

Amos 2 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Judecată împotriva Moabului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Moabului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a ars până şi oasele regelui Edomului,
    făcându-le scrum.[a]
Voi trimite foc în Moab,
    care va mistui fortăreţele Cheriotului[b].
Moab va muri în mijlocul încleştării,
    în mijlocul strigătelor de război şi al sunetului de corn.
Îl voi nimici pe judecător din mijlocul lui
    şi îi voi omorî toate căpeteniile împreună cu el», zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că au respins Legea Domnului
    şi nu au păzit hotărârile Lui
şi pentru că s-au lăsat duşi în rătăcire de idolii lor mincinoşi,
    după care au umblat şi strămoşii lor.
Voi trimite foc în Iuda
    şi va mistui fortăreţele Ierusalimului.»

Judecată împotriva Israelului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că l-au vândut pe cel drept pe arginţi,
    iar pe cel sărac – pentru o pereche de sandale.
Ei calcă în picioare, în pulberea pământului, capetele celor săraci[c]
    şi dau la o parte dreptul celor oprimaţi[d].
Şi fiul, şi tatăl merg la aceeaşi fată,
    ca să profaneze Numele Meu cel sfânt.[e]
Pe hainele luate drept garanţie,
    se tolănesc lângă orice altar,[f]
iar vinul luat din amenzi[g]
    îl beau în templul zeilor lor.

Eu i-am nimicit pe amoriţi dinaintea lor,
    deşi erau înalţi ca cedrii
        şi puternici ca stejarii.
Deasupra, le-am nimicit roadele,
    iar dedesubt – rădăcinile.

10 Eu v-am scos din ţara Egiptului
    şi v-am purtat prin pustie timp de patruzeci de ani,
        ca să vă dau în stăpânire ţara amoriţilor.
11 Am ridicat profeţi dintre fiii voştri
    şi nazirei[h] dintre tinerii voştri.
        Nu este aşa, israeliţilor? zice Domnul.
12 Dar voi le-aţi dat nazireilor să bea vin
    şi le-aţi poruncit profeţilor să nu mai profeţească!

13 Iată, vă voi zdrobi
    aşa cum zdrobeşte carul când este încărcat cu snopi.[i]
14 Cel iute nu va putea să fugă,
    cel tare nu se va putea baza pe tăria lui,
        iar cel puternic nu-şi va putea scăpa viaţa.
15 Cel ce mânuieşte arcul nu va putea să ţină piept,
    pedestraşul cel iute nu va putea scăpa,
        iar călăreţul nu-şi va putea salva viaţa.
16 Chiar şi cel mai curajos dintre războinici
    va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul.»“

Footnotes:

  1. Amos 2:1 În sensul că nu a permis ca acesta să fie înmormântat în mod onorabil
  2. Amos 2:2 Sau: cetăţilor
  3. Amos 2:7 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: Ei calcă în picioare, cum ar călca pulberea pământului, capetele celor săraci; sau: Ei tânjesc după pulberea pământului de pe capetele celor săraci, în ideea că sunt atât de lacomi încât nici măcar atât nu i-ar lăsa celui sărac; sau: Ei tânjesc să vadă pulberea pământului pe capetele celor săraci
  4. Amos 2:7 Sensul versului în ebraică este nesigur
  5. Amos 2:7 Vezi Lev. 18:7-8
  6. Amos 2:8 Vezi Ex. 22:26-27; Deut. 24:12-13, 17
  7. Amos 2:8 Sau: despăgubiri; sau: restituiri, pretinse în mod nedrept
  8. Amos 2:11 Vezi Num. 6:1-21; Jud. 13:5
  9. Amos 2:13 Sensul în ebraică al versetului este nesigur
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Amos 2 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Împotriva Moabului

Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru trei nelegiuiri ale Moabului, ba pentru patru nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a ars, a ars până le-a făcut var, oasele împăratului Edomului, de aceea voi trimite foc în Moab şi va mistui palatele Cheriotului, şi Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor de război şi al sunetului trâmbiţei. Voi nimici cu desăvârşire pe judecător din mijlocul lui şi voi ucide pe toate căpeteniile lui împreună cu el’, zice Domnul.

Împotriva lui Iuda

Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au nesocotit Legea Domnului şi n-au păzit poruncile Lui, ci s-au lăsat duşi în rătăcire de idolii cei mincinoşi după care au umblat şi părinţii lor, de aceea voi trimite foc în Iuda şi va mistui palatele Ierusalimului.’

Împotriva lui Israel

Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani şi pe sărac pe o pereche de încălţăminte. Ei doresc să vadă ţărâna pământului pe capul celor sărmani şi calcă în picioare dreptul celor nenorociţi. Fiul şi tatăl se duc la aceeaşi fată, ca să pângărească Numele Meu cel sfânt. Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zălog şi beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiţi de ei. Şi totuşi Eu am nimicit dinaintea lor pe amoriţi, care erau cât cedrii de înalţi şi tari ca stejarii; le-am nimicit roadele din vârf până în rădăcini. 10 Şi Eu v-am scos din ţara Egiptului şi v-am povăţuit patruzeci de ani în pustie, ca să vă dau în stăpânire ţara amoriţilor. 11 Am ridicat proroci dintre fiii voştri şi nazirei dintre tinerii voştri. Nu este aşa, copii ai lui Israel? zice Domnul… 12 Iar voi aţi dat nazireilor să bea vin şi prorocilor le-aţi poruncit: «Nu prorociţi!» 13 Iată, vă voi stropşi cum stropşeşte pământul carul încărcat cu snopi, 14 aşa că cel iute nu va putea să fugă, iar cel tare nu se va putea sluji de tăria lui, şi omul viteaz nu-şi va scăpa viaţa. 15 Cel ce mânuieşte arcul nu va putea să ţină piept, cel iute de picioare nu va scăpa şi călăreţul nu-şi va scăpa viaţa, 16 iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea’, zice Domnul.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes