Add parallel Print Page Options

Aye kyechiljo kabˈlajaj chˈuq kyyajil aj Israel

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi nkaˈyiˈn kyaje angel waˈlqetaq toj kyaje tumil txˈotxˈ, a tzyuˈntaq kyaje kyqˈiqˈ kyuˈn, tuˈntzintla mi xupin kyqˈiqˈ tibˈaj txˈotxˈ, ex tibˈaj ttxuyil aˈ, mixpe tibˈaj jun tze. Ex nliy juntl angel, a tzajnin toj tjawitz qˈij, a qˈiˈntaq tuˈn, ajo jupbˈilte uˈj tuˈn Dios, a itzˈ te jun majx. Atzin angel jaw ẍchˈin tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ kujxix wen. Xi tqˈmaˈn kye angel, ayeˈ otaq xi qˈoˈn kyoklin tuˈn tkubˈ kybˈinchin mibˈin tiˈj txˈotxˈ ex tiˈj ttxuyil aˈ. Ex chiˈ kyjaluˈn: Mi kubˈ kybˈinchiˈn mibˈin tiˈj txˈotxˈ, ex tiˈj ttxuyil aˈ, ex kyiˈj tze, a naˈmxtaq tok kyechiljo nimil quˈn tiˈj kyplaj, ayeˈ aqˈnil te qDios, qa te teqe.

Ex nbˈiy kyajlaljo a otaq tzˈok kyechil: 144,000 kyxoljo kyyajil aj Israel.

Kyxoljo tyajil Judá, kabˈlajaj mil; ex kyxoljo tyajil Rubén, kabˈlajaj mil; ex kyxoljo tyajil Gad, kabˈlajaj mil. Ex kyxoljo tyajil Aser, kabˈlajaj mil; ex kyxoljo tyajil Neftalí, kabˈlajaj mil; ex kyxoljo tyajil Manasés, kabˈlajaj mil. Ex kyxoljo tyajil Simeón, kabˈlajaj mil; ex kyxoljo tyajil Leví, kabˈlajaj mil; ex kyxoljo tyajil Isacar, kabˈlajaj mil. Ex kyxoljo tyajil Zabulón, kabˈlajaj mil; ex kyxoljo tyajil Jse, kabˈlajaj mil; ex kyxoljo tyajil Benjamín, kabˈlajaj mil.

Nimku xjal ok kyxbˈalin sjanin

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi nkaˈyiˈn nimku xjal te tkyaqil twutz txˈotxˈ, aˈlchaqx kye kyxeˈchiltz, kyyol ex kytanim. Ex waˈlqetaq twutzjo qˈuqbˈil ex twutzjo tal Tal rit. Ma nintz kybˈaj; mix aˈl jun aku bˈant tajlankye. Toktaq kyxbˈalin sjanin wen, ex qˈiˈn t‑xaq palma toj kyqˈobˈ. 10 Ex kykyaqilxtaq nchi ẍchˈin tukˈa tqˈajqˈojil kywiˈ kujxix wen:

Ajo kolbˈil tzajnin te qMan Dios, a qˈuqle tibˈajjo qˈuqbˈil tzaluˈn toj kyaˈj, ex tejo tal Tal rit.

11 Ex kykyaqiljo angel waˈlqetaq tiˈjile qˈuqbˈil, ex kyiˈjile nejinel ex kyiˈjile kyaje ajbˈil, ex i kubˈ meje twutzjo qˈuqbˈil, ex kupin kyplaj twutz txˈotxˈ; i kˈulin te Dios, 12 ex kyqˈma:

¡Ikyxitjo! Qqˈonx bˈitz te nimsbˈil tbˈi Dios, ex jniˈ qnabˈl, ex tkyaqil aqˈbˈil chjonte, junx tukˈa nim qoklin, qipin ex qkujil, jaˈlin ex te jun majx. ¡Ikyxitjo!

13 Ex tzaj tqanin jun nejinel weˈy: ¿Ankyeqe luˈn, a tok kyxbˈalin sjanin, ex jaˈtzin ẍi tzaje?

14 Ex xi ntzaqˈwiˈn: Ojtzqiˈn te tuˈn, tata, nchijiˈy.

Ex tzaj tqˈmaˈn weˈy:
    Ayetziˈn, a o chi etz toj nim bˈisbˈajil twutz txˈotxˈ.
    Noq tuˈn tchkyˈeljo Jesús, ajo tal Tal rit, ma saqix kychwinqil,
ikyx tzeˈnku jun xbˈalin sjaninxix, a ma tzˈel txjet tiˈj.
15     Tuˈnpetziˈn, loqe iteˈ twutz tqˈuqbˈil Dios qˈijl ex qnikyˈin.
    Nchi ajbˈin toj tja te kˈulbˈil.
    Ex atzin te a qˈuqle toj qˈuqbˈil, ok kchi kletil tuˈn,
quˈn ktenbˈil kyukˈa te jun majx.
16     Ex nlay tzikyˈx waˈyaj kyuˈn ex kˈwaj,
ex nlay chi tzˈeˈy tuˈn tqan qˈij, ex nlay kynaˈn kyaq.
17     Quˈn a teˈ tal Tal rit, a qˈuqle toj tkˈuˈj qˈuqbˈil,
kchi okil tkyikˈleˈn tzeˈnku rit.
    Ex kchi xel ttxkoˈn tojjo xlokˈ aˈ,
tuˈn kyten kychwinqil te jun majx.
    Ex aku Dios k‑elil suˈnte taˈl kywutz.