Add parallel Print Page Options

Jun twutzikyˈ tiˈj Jesucrist

Ex xi nkaˈyiˈn toj tman qˈobˈjo a qˈuqletaq toj qˈuqbˈil jun uˈj bˈaltzˈin tten, ex tzˈibˈin tojxi ex tiˈjxi. Ajo uˈj jpuˈn wen kyukˈa wuq jupbˈilte. Ex xi nkaˈyiˈn jun angel at‑xix tipin nxi tqanin tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ kujxix wen: ¿Alkye jun at toklin tzˈaqlexix wen tuˈn tjaw laqetjo jupbˈilte, ex tuˈn tjqetjo uˈj?

Mixpe noq toj kyaˈj, ex twutz txˈotxˈ, ex tzmax tjaqˈxi txˈotxˈ, mix aˈlx jun attaq toklin tuˈn tjqet tuˈn, mixpe noq tuˈn tok tkaˈyin. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx in jaw oqˈa nimxix, quˈn tuˈn mix aˈl jun knet, a at toklin tuˈn tjaw jqet, ex tuˈn tkubˈ uˈjitjo uˈj, iˈchaqxpetla noq tuˈn tok kaˈyit. Me jun kyxol nejinel tzaj tqˈmaˈn weˈy: Mi tzˈoqˈila, quˈn at toklin Jesucrist tuˈn tjqet uˈj tuˈn, quˈn tuˈn ma kubˈ tiˈj tkyaqil tuˈn. Ikytziˈn, kyij tzˈibˈin toj Tuˈjil Tyol Dios tiˈj nimxix tipin Crist, nyakuj jun bˈalun tzajnin kyuˈn chˈuq xjal a tzajnin tiˈj qtzan Judá, ex at toklin te nmaq kawil, quˈn tyajil nmaq kawil David.

Ex xi nkaˈyiˈn jun tal Tal rit waˈltaq, a otaq kubˈ bˈyoˈn. Attaq toj tkˈuˈjjo qˈuqbˈil, ex toj nikyˈjin kyaje ajbˈil exqetziˈn nejinel. Attaq wuq tkach ex wuq tbˈaqˈ twutz. Ayetzin wuq tbˈaqˈ twutz jun yekˈbˈil tiˈj Xewbˈaj Xjan, a tzˈaqlexix, a smaˈn tuˈn Dios, tuˈn tojtzqinte tkyaqiljo nbˈaj twutz txˈotxˈ. Me atzin teˈ tal Tal rit xiˈ, ex jaw ttzyuˈn uˈj toj tman qˈobˈ a qˈuqletaq toj qˈuqbˈil. Tej tjaw ttzyuˈnjo uˈj, ayetzin kyaje ajbˈil exqetziˈn kyaje toj kaˈwnaq nejinel i kubˈ meje twutzjo tal Tal rit. Teyile junjun nejinel attaq jun tchinibˈ, ex qˈiˈntaq junjun laq kyuˈn, bˈinchin tuˈn qˈanpwaq, ex nojnintaq tukˈa storak, a yekˈbˈil tiˈj naˈj Dios kyejo aye nimil tiˈj. Ex nchi bˈitzintaq tiˈj jun akˈaj bˈitz kyjaluˈn:

Ate at toklin tuˈn tjaw ttzyuˈn uˈj,
ex tuˈn tlaqitjo jupbˈilte.
Quˈn kubˈ bˈyoˈn, ex tuˈn tchkyˈela ma chi laqˈet‑xjal tuˈn, tuˈn kyokin te Dios,
aˈlchaqx kye kyxeˈchil, kyyol, kytanim, ex kytxˈotxˈ.
10 Ex ma chi ok tqˈoˈn tuˈn kyok te kawil ex te pale te qMan Dios.
Ex ok kchi kawil tibˈaj tkyaqil at twutz txˈotxˈ.

11 Ex xi nkaˈyiˈn, ex nbˈiy tqˈajqˈojil kywiˈ nimku angel, a iteˈ tiˈjile qˈuqbˈil, kyiˈjile ajbˈil ex kyiˈjile nejinel. Ma nintzx kybˈaj tibˈaj ma nintz. 12 Ex nkyqˈmaˈn tukˈa tqˈajqˈojil kywiˈ kujxix wen:

Ajo tal Tal rit, a kubˈ bˈyoˈn, nimxix toklin tuˈn tkˈmonte tkyaqil tipin, ex jniˈ tqˈinimil, ex tkyaqil tnabˈl ex tkujil, junx tukˈa jniˈ toklin, nimsbˈil tbˈi, ex bˈitz te.

13 Ex xi nbˈiˈntla kye tkyaqiljo xi kubˈ tbˈinchin Dios, aye iteˈ toj kyaˈj, ex twutz txˈotxˈ, ex tjaqˈxi txˈotxˈ, exqetziˈn iteˈ toj ttxuyil aˈ, ex tkyaqiljo at kyoj. Nkyqˈmaˈn:
    Qˈonxa bˈitz twutz Dios ex twutzjo tal Tal rit, a qˈuqle toj qˈuqbˈil toj kyaˈj, junx tukˈa nimsbˈil tbˈi, ex jniˈ toklin, ex tkyaqil tipin jaˈlin ex te jun majx.

14 Ex ayetzin kyaje ajbˈil nkyqˈmaˈn: Ikyxitjo. Ex aye nejinel kubˈ meje kˈulil twutz.