Add parallel Print Page Options

Atzin akˈaj kyaˈj exsin akˈaj txˈotxˈ

21  Tbˈajlinxiˈ ikyjo, nliy jun kyaˈj akˈaj ex jun txˈotxˈ akˈaj, quˈn ajo tnejil kyaˈj exsin tnejil txˈotxˈ otaq chi kubˈ naj. Ex ntiˈtaqljo ttxuyil aˈ. Ex nlijiˈy tnam xjan, a akˈaj Jerusalén, a tzaj te Dios toj kyaˈj. Ajo tnam bˈantnin tten tzeˈnku jun txin otaq bˈaj ok t‑xbˈalin, tuˈn t‑xiˈ tukˈa tchmil. Ex nbˈiy jun tqˈajqˈojil kujxix tzaj toj qˈuqbˈil toj kyaˈj, ex tqˈma: A tnajbˈil Dios ma tzul kyxolxjal jaˈlin. Knajal kyukˈa, ex ayetzin xjal kchi okil te Ttanim, ex axte k‑okil te kyDiosxjal. Ex k‑elil tsuˈn taˈl kywutz, a jaˈ ntiˈl kyimin ex oqˈil ex labˈil ex kyixkˈoj, quˈn tkyaqilxjo attaq nej ma tzikyˈ.

Tuˈnpetziˈn, a qˈuqletaq toj tqˈuqbˈil tzaj tqˈmaˈn: ¡Kaˈyinxa! Tkyaqilx ma tzˈok te akˈaj wuˈn.

Ex ikyxjo tqˈma: Tzˈibˈinkujiy lo, quˈn ayetzin yol luˈn, twutzqexix kyeˈ, ex bˈaˈn tuˈn tok qe kykˈuˈja kyiˈj.

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, tzaj tqˈmaˈntl weˈy: Tkyaqil ma japin bˈaj wuˈn. Ayin weˈ ẍin kubˈ bˈinchinte ojtxe, ex kbˈajil tkyaqil wuˈn. Ayin weˈ atxix t‑xe tnejil, ex tibˈaj tkyaqil. Ankye teˈ atx taj toj tanmin, kxel nqˈoˈn nyola te noq kukxjo, tzeˈnku xlokˈ aˈ te chwinqil. Ankye ma kubˈ tiˈj il tuˈn, at toklin tiˈj tkyaqiljo at weˈy, ex kchin okila te tDios, ex k‑okil te nkˈwala. Me ankye te at t‑xobˈil tuˈn t‑xi lipe wiˈja, junx kxele kyukˈa jniˈ nya nimil, ex aj ilqe, exqetziˈn bˈyol xjal, exqe aj pajil, exqetziˈn yuẍ, ex ayetziˈn nchi kˈulin twutzjo twutzbˈiyil, ex kykyaqiljo nikyˈil yol; antza chi xeˈle toj ttxuyil qˈaqˈ, a nkˈant tukˈa tkˈokˈjil tzˈeˈnaq. Atzin qˈaqˈ tkabˈ kyimin te jun majx.

Ex nliy jun angel, a attaq kyxoljo wuq angel, ayeˈ qˈiˈntaq wuq laq kyuˈn, nojninqe kyukˈa wuq kyˈixsbˈajil te bˈisbˈajil tyabˈ twiˈ Dios. Ex tzaj tqˈmaˈn weˈy: Ku tzaja. Ex kxel nyekˈinjiˈy txin tey, a bˈantnin tten tuˈn tok meje, a t‑xuˈjiljo tal Tal rit.

10 Ex tzaj tipin Xewbˈaj Xjan wibˈaja, ex in xi tiˈn angel twiˈ jun ma tij wutz, ex tzaj tyekˈin weˈy tnam xjan, a Jerusalén, a tzaj te Dios toj kyaˈj. 11 Ajo tnam nqoptzˈaj tukˈa tqoptzˈajiyil Dios, ex atzin kaˈyin ikyxixjo tzeˈnku jun tal abˈj jaspe, wiˈyilxix wen, at tqoptzˈajiyil tzeˈnku kaˈybˈil wutzbˈaj. 12 Ajo tnam attaq jun tiˈjile bˈinchink ma tij tweˈ, ex attaq kabˈlajaj tjpel, ex tiˈjjo tjpel, attaq kabˈlajaj angel, ex tzˈibˈinktaqjo kybˈi, a kybˈi kabˈlajaj tyajil Israel. 13 Ex tojjo plaj elnix attaq oxe tjpel, ex jawnix, ex oxe tjpel, ex kumnix, ex oxe, ex oknix, ex oxe. 14 Ex atzin tiˈjile bˈinchink, attaq kabˈlajaj tqˈuqil. Ex kyibˈajjo tqˈuqil kabˈlajaj bˈibˈaj, aye kybˈi kabˈlajaj tsanjiljo Jesús, a tal Tal rit.

15 Atzin a nyolintaq wukˈiy, qˈiˈntaq jun ajlaj tuˈn te malbˈil, bˈinchin tuˈn qˈanpwaq, tuˈn tkubˈ echitjo tnam, exqetziˈn tjpel, exsin tiˈjile bˈinchink. 16 Atzin tnam kyijnin bˈinchin, junx malbˈilte kyaje plaj. Ajo angel kubˈ tmiloˈnjo tnam tukˈajo ajlaj, ex teyile junjun plaj, attaq 550 ajlabˈ tnuqe. Ex ikyxjo tweˈ, ex twutz, ex toj tẍkyin, junxtaq malbˈinkye. 17 Ex kubˈ tmiloˈn a tiˈjile bˈinchink, ex attaq oxe ech tpimil, a tzeˈnku kymalbˈilxjal; ataqtzin n‑okin tuˈn angel. 18 Atzin tiˈjile bˈinchin tuˈn abˈj jaspe, ex atzin tnam bˈinchin tuˈn qˈanpwaq, ikyxix kaˈyin tzeˈnku kaˈybˈil wutzbˈaj. Ntiˈ chˈin tzˈil tiˈj. 19 Ex ayetzin tqˈuqil tnam attaq nim abˈj tok tiˈj, a wiˈyilxix wen. Atzin tnejil tqˈuqil attaq jaspe tok tiˈj, atzin tkabˈ, tuˈn zafiro, ex toxin tuˈn ágata, ex tkyajin esmeralda, 20 ex tjweˈyin ónice, ex tqaqin tuˈn cornelina, ex twuqin crisólito, exsin twajxaqiyin berilo, ex tbˈeljiyin topacio, ex tlajajin crisopraso, ex tjunlajajin jacinto, ex tkabˈlajajin amatista. 21 Ex ayetziˈn kabˈlajaj tjpel, ayetziˈn kabˈlajaj perlas, tzeˈnku a tzajnin toj ttxuyil aˈ. Ex teyile junjun toktaq junjun perla tiˈj. Atzin tbˈeyiljo tnam toj nikyˈjin, bˈinchin junx te qˈanpwaq, a nqoptzˈaj tzeˈnku kaˈybˈil wutzbˈaj.

22 Ex mix nlay toj tnam jun ja te naˈbˈl Dios, quˈn ate qAjaw, a Dios nimxix tipin, exsiˈn tal Tal rit, ayetzin otaq chi okjo te ja te kˈulbˈil. 23 Ex anteˈ tnam ntiˈ tajbˈin qˈij te ex xjaw, tuˈn kyqopin tibˈaj, quˈn ate tqoptzˈajiyil Dios nqoptzˈinte. Ex ajo tal Tal rit ma tzˈok te tspikyˈemil. 24 Tkyaqilxjal twutz akˈaj txˈotxˈ kchi tzalajil tojjo tspikyˈemil tnam, ex tkyaqil nmaq kawil kxel kyqˈoˈn jniˈ kyqˈinimil toj. 25 Ex aye tjpel, mi chi jpet, quˈn ntiˈ qnikyˈin toj. 26 Ex ayetziˈn jniˈ nmaq kawil te tkyaqil twutz txˈotxˈ kxel kyqˈoˈn kyqˈinimil ex kyqoptzˈajiyil antza. 27 Ex mix jtojx tuˈn tokx jun nya bˈaˈn toj, ex mix aˈlx jun, tuˈn tkubˈ tbˈinchin jun tiˈ te txˈixwejil, mo qa te sbˈubˈl; qalaˈ oˈkqex chi okixjo aye, a otaq tzˈibˈit kybˈi toj Uˈj te Chwinqil te tal Tal rit.