Add parallel Print Page Options

Aj tkawin Crist mil abˈqˈe

20  Ex nliy jun angel tzaj toj kyaˈj, a qˈiˈntaq tal ja tuˈn, a taljo jul te tkawbˈil Dios kyibˈaj tkyaqil aj il, a nimxix t‑xe. Ex qˈiˈn jun ma tij kaden tuˈn, toj tqˈobˈ. Ante angel ok ttzyuˈn ajo ma tijxix txuk, a iky kaˈyin tzeˈn xmatx, aj ma tij kan attaq ojtxe, a tajaw il, a satanás tbˈi; ex ok tkˈloˈn toj mil abˈqˈe. Ex xi t‑xoˈn tojjo jul te kawbˈil, a jaˈ kuxe tjpuˈne, ex kubˈ tqˈon jun kujsbˈil teˈ jupbˈilte, tuˈntzin mi sbˈuˈnetl tibˈaj tkyaqil xjal twutz txˈotxˈ, tzmaxiˈ aj tjapin mil abˈqˈe. Tbˈajlinxiˈ mil abˈqˈe, kjawitz tzaqpet jun jteˈbˈin qˈij.

Ex nliy txqan qˈuqbˈil, ex kyibˈajjo qˈuqbˈil qˈuqleqetaqjo a otaq txi kykˈmoˈn kyoklin tuˈn kykawin kyibˈajxjal. Ex nliy kyanminjo aye a otaq tzˈel kˈuẍbˈin kywiˈ noq tuˈn tpajjo nchi yolin tiˈj Jesús, ex tuˈn tpajjo Tbˈanil Tqanil tiˈj Dios, a ayeˈ mi ẍi kˈulin twutzjo ma tijxix txuk ex twutzjo twutzbˈiyil, ex mi xi kyqˈoˈn kyibˈ tuˈn kyok kyechil tiˈj kyplaj mo tiˈj kyqˈobˈ. Ex nliy, teˈ kyjaw anqˈintl, ex i kawin junx tukˈa Crist tojjo mil abˈqˈe. (Me ayetzin kye txqantl kyimnin, mix i jawe anqˈintl tzmaxiˈ aj tjapin mil abˈqˈe.) Atzin tnejil anqˈbˈiljo. Kyˈiwlinxix, ex xjanqe aye, a at kyoklin tiˈj tnejil anqˈbˈil, quˈn atzin a tkabˈ kyimin ntiˈ tipin kyibˈaj; qalaˈ kchi okil te pale te Dios ex te Crist, ex kchi kawil tukˈa toj mil abˈqˈe.

A tkawbˈil Dios tibˈaj tajaw il

Ajtzin tjapin bˈajjo mil abˈqˈe, atzin satanás k‑elil tzaqpet jaˈ kˈloˈme, ex kjawitz, tuˈn tsbˈuˈn tibˈaj tkyaqilxjal toj tkyaqil nmaq tnam twutz txˈotxˈ, a Gog ex Magog. Ex ktzajil tchmoˈn, tuˈn kyxiˈ toj jyoj qˈoj. Ma nintz kybˈaj, tzeˈnku tzˈawin ttzi ttxuyil aˈ. Aye xjal kchi tzajil toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, tuˈn kychmoˈn kyibˈ kyiˈjile Ttanim Dios ex tiˈjile tnam, a kˈuˈjlin tuˈn. Me ate Dios ktzajil qˈonte qˈaqˈ toj kyaˈj, tuˈn kytzˈeˈy te jun majx. 10 Ex a tajaw il, a otaq kubˈ sbˈuˈnkye, bˈeˈx xi xoˈn tojjo ttxuyil qˈaqˈ, a at tkˈokˈjil tzˈeˈnaq, a jaˈ otaq chexe xoˈneˈ a tkabˈ ma tij txuk ex ajo txuk, a bˈinchil nikyˈj yol. Axsi kchi kyˈixsbˈajile te jun majx, qˈijtl ex qnikyˈin toj tkyaqil tabˈqˈeyil.

A paˈbˈin twutzjo qˈuqbˈil, a sjanin tiˈj

11 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, nliy jun ma tij qˈuqbˈil, a sjanin kaˈyin, ex nliy Crist qˈuqletaq toj. Ex ajo txˈotxˈ ex kyaˈj bˈeˈx kchi kˈwel naj twutz Crist, ex mi chi knet te jun majx. 12 Ex nliy tkyaqil kyimnin; jniˈ nmaq xjal ex aye yajqe, waˈlqetaq twutz qˈuqbˈil. Ex bˈeˈx i jaw jqetjo uˈj, ex ikyxjo juntl uˈj, a Uˈj te Chwinqil. Ayetzin kyimnin i kubˈ kawin tzeˈnkuxjo otaq bˈant kyuˈn, tzeˈnkuxjo tzˈibˈintaq kyojjo uˈj. 13 Ex ajo ttxuyil aˈ i tzaj tqˈoˈnjo kyimnin, a iteˈtaq toj. Ex ikyxjo kynajbˈil kyimnin bˈeˈx i tzaj tqˈoˈn aye kyimnin iteˈkxtaq toj. Ex kykyaqilx i kawajtz teyile junjun tzeˈnkuxjo kybˈinchbˈin. 14 Ex kykyaqiljo toj kynajbˈil kyimnin, bˈeˈx i xi xoˈn tojjo ttxuyil qˈaqˈ. Me anteˈ ttxuyil qˈaqˈ, a tkabˈ kyimnin, a te jun majx. 15 Ex antza i xi xoˈneˈ ayeˈ mix kneta kybˈi tojjo Uˈj te Chwinqil.