Add parallel Print Page Options

Jun yol te Ttanim Dios toj tnam Éfeso

Tzˈibˈinkujiy lo te nejinel toj Ttanim Dios toj tnam Éfeso:

Ikytzin ntqˈmaˈn Jesús, a tzyul teˈ wuq cheˈw toj tman qˈobˈ, ex nbˈet kyxoljo wuq xtankoˈl: Wojtzqinjiˈy tkyaqil kybˈinchbˈiˈn, a kyaqˈnbˈiˈn kujxix, ex qa ma chi weˈxixa toj kynimbˈila twutz tkyaqil ma tzikyˈx kyuˈn. Ex ojtzqiˈn wuˈn qa mi xi kyqˈoˈn ambˈil kyeˈ nya wenqe, a ma tzˈok kyqˈoˈn kyibˈ te nsanjila. Me teˈ t‑xi kyqaniˈn tzeˈn t‑xilin kynimbˈil, antza k‑elile kynikyˈa kye qa nya twutzxix nsanjilqiˈy; qalaˈ sbˈulqe. Ex ma txi kykujsin kykˈuˈja tuˈn nim ma tzikyˈx kyuˈn tuˈn npaja, ex mi ẍi kubˈ numja.

Me at jun kyila nwutza: Chebˈe xkyij kytzaqpinjiˈy kykˈuˈjbˈila wiˈja ex kyxoliliy, a attaq ojtxe, tej t‑xi kynimiˈn. Kynaˈnkutziˈn jaˈ xkyjaˈ kytzaqpinjiˈy kynimbˈila, a attaq te tnejil. Ku tajtz tiˈj kyanmiˈn, ex kymeltzˈintz kyibˈa wukˈiy, ex kybˈinchinkuy tzeˈnku te tnejil. Quˈn qa mina, k‑elil winjiˈy Ntanima kyxola, a xtankoˈl, a nyekˈinte kynimbˈila kyxolxjal. Me oˈkxsin chˈin wenjo nbˈant kyuˈn tojjo lo: N‑el kyikyˈinjiˈy t‑xnaqˈtzbˈil aj Nicolaítas, a tzeˈnkuxjo weˈ, a n‑el wikyˈiˈn.

Aˈlchaqx kyetz k‑okil bˈin te a ntqˈmaˈn Xewbˈaj Xjan kye wuq chˈuq Ttanim Dios, bˈaˈn tuˈn tkubˈ kybˈinchin. Ankye qe kchi weˈbˈil twutz tkyaqiljo lo, kxel nqˈoˈn kyoklin tuˈn kywaˈn tiˈjjo twutz tze te chwinqil, a at tkˈatz Dios toj kyaˈj.

Jun yol te Ttanim Dios toj tnam Esmirna

Tzˈibˈinkujiy lo te nejinel toj Ttanim Dios toj tnam Esmirna:

Ikytzin ntqˈmaˈn Jesús, a attaq te tnejil ex tibˈaj tkyaqil, a kyim, ex a jaw anqˈin juntl majl:

Wojtzqiˈnjiˈy tkyaqilx ma tzikyˈx kyuˈn, chi Jesús, ex jniˈ yajil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, me qˈininqiˈy toj kynimbˈila. Ex wojtzqiˈnqejiˈy a nchi yolbˈin nya wen kyiˈja, aye nkyqˈmaˈn qa aj Judiyqe, me nya twutzxix Judiyqe, qalaˈ te tajaw ilqe. 10 Me mi chi tzaj xobˈa tiˈjjo k‑ikyˈix kyuˈn. Quˈn kˈwelix qˈoˈn junjun kyeˈ toj tze tuˈn tajaw il, tuˈntzin kynikyˈbˈajtza; me kkyˈelix jteˈbˈin qˈij kyuˈn. Me chi weˈkuxixa toj kynimbˈila tzmaxi aj kykyima, ex kxel nqˈoˈn jun oyaj kyeˈy, a kychwinqila te jun majx.

11 Aˈlchaqx kyetz k‑okil bˈin te a ntqˈmaˈn Xewbˈaj Xjan kye wuq chˈuq Ttanim Dios, bˈaˈn tuˈn tkubˈ kybˈinchin. Ankye qe kchi weˈbˈil twutz tkyaqiljo lo, mi chi kyim toj tkabˈ majin toj qˈaqˈ.

Jun yol te Ttanim Dios toj tnam Pérgamo

12 Tzˈibˈinkujiy lo te nejinel toj Ttanim Dios toj tnam Pérgamo:

Ikytzin ntqˈmaˈn Jesús, a at tkxbˈil te qˈoj te kabˈe tste, a juchˈ twiˈ: 13 Wojtzqiˈn jaˈ najleqiˈy, a jaˈ nkawin tajaw il toj kyaminxjal. Me metzin kye, ma chi weˈxixa toj kynimbˈila wiˈja. Mixpe a tej tkubˈ bˈyon Antipas, ajo tbˈanil nimilxix wiˈja, mi xkyij kytzaqpiˈn kynimbˈila. Ax kubˈ bˈyoˈn toj kytanima, a jaˈ i kˈulinexjal twutz tajaw il.

14 Me at junjuntl kyila nwutza. Quˈn at junjun kyxola, a ikyxjo nbˈant kyuˈn tzeˈnku t‑xnaqˈtzbˈin Balaam ojtxe, a kaˈmin tkˈuˈj. A bˈaj oksinte tkˈuˈj Balac, a attaq tqˈoj kyiˈj aj Judiy, tuˈn kyok t‑xmoxin tuˈn kyjaw tzˈaq toj il, noq tuˈn t‑xi kychyoˈn chibˈj, a xi oyit kywutzjo kywutzbˈiyil kydiosxjal, ex tuˈn kybˈinchin aj kyˈaˈjil toj kybˈi. 15 Ex iteˈ junjun ncheˈx lipe kyiˈjjo xnaqˈtzbˈil nya wen te aj Nicolaítas. 16 Tuˈnpetziˈn, ku tajtz tiˈj kyanmiˈn, kymeltzˈintz kyibˈa wukˈiy, ex chi kubˈsin kywutza weˈy, tuˈn tkubˈ nnajsiˈn kyila. Quˈn qa mina, kchin xela jyol qˈoj kyiˈja tukˈa kxbˈil te qˈoj, a n‑etz toj ntziˈy.

17 Aˈlchaqx kyetz k‑okil bˈinte a ntqˈmaˈn Xewbˈaj Xjan kye wuq chˈuq Ttanim Dios, bˈaˈn tuˈn tkubˈ kybˈinchin. Ankye qe, kchi weˈbˈil twutz tkyaqiljo lo, kchin kolila kyiˈj tuˈn jun kolbˈil a ewintaq, ikyxjo tzeˈnku xi nqˈoˈn wabˈj maná kye aj Judiy ojtxe. Ex kxel nqˈoˈn jun abˈj sjanin wen, a jaˈ tzˈibˈinku jun akˈaj bˈibˈaj, a mix aˈl ojtzqilte, qalaˈ oˈkxjo a kxel tzyuˈnte.

Jun yol te Ttanim Dios toj tnam Tiatira

18 Tzˈibˈinkujiy lo te nejinel toj Ttanim Dios toj tnam Tiatira:

Ikytzin ntqˈmaˈn Jesús, a Tkˈwal Dios, a iteˈ tbˈaqˈ twutz, ikyjo tzeˈnku taqˈ qˈaqˈ njulin wen, ex ayetzin tqan nchi tilkˈaj tzeˈnku jun kxbˈil ntzˈiltzˈin wen:

19 Ojtzqiˈn kybˈinchbˈiˈn wuˈn, a kykˈuˈjbˈila kyxola exsin kynimbˈila, a kyajbˈil kyibˈa kyxola exsin kynimsbˈil kykˈuˈja toj tkyaqil ma tzikyˈx kyuˈn. Ex ojtzqiˈn wuˈn qa ma chˈiyjo luˈn kyuˈn tzeˈnku tej kyniminkuy.

20 Me at jun kykyˈiˈy nwutza, quˈn nkubˈ kywutzlinjiˈy qya, a Jezabel, a ok tqˈon tibˈ te jun yolil wiˈja. Me nchi kubˈ tsbˈuˈn tukˈa t‑xnaqˈtzbˈil aye nchi ajbˈin weˈy, noq tuˈn kykubˈ tzˈaq toj kyˈaˈjin, ex tuˈn t‑xi kychyoˈn chibˈj, a xi oyit kywutzjo kywutzbˈiyil kydiosxjal. 21 Me ma txi nqˈoˈn ambˈil te, tuˈn tajtz tiˈj tanmin, ex tuˈn tmeltzˈaj wukˈiy, me tkyˈeˈx kyij ttzaqpiˈn kyˈaˈjin. 22-23 Tuˈnpetziˈn, kˈwel nqˈoˈn twiˈ watbˈil tuˈn jun yabˈil kujxix wen. Ex qa mi s‑ajtz tiˈj kyanmin ayeˈ lipcheqek tiˈj, ayeˈ nchi kyˈaˈjin tukˈa, ktzajil nsmaˈn nim kyixkˈoj kyibˈaj, ex majxpe kchi kˈwel nbˈyoˈn te jun majx. Ikytzin k‑elile kynikyˈjo tkyaqil Ttanim Dios, qa ayin weˈ ojtzqilte tkyaqil t‑xilin kynabˈl ex kyanminxjal, ex ayiˈn chin xel qˈoˈnte t‑xeljo kyaqˈnbˈiˈn, a tzeˈnkuxjo nbˈant kyuˈn.

24 Me at junjun kyxola toj Ttanim Dios toj tnam Tiatira, a mi ẍex lipe tiˈjjo xnaqˈtzbˈil anetziˈn, ex mi ma tzˈel kynikyˈ te t‑xilinjo t‑xnaqˈtzbˈil tajaw il, tzeˈnku nkyqˈmaˈn qya lo. Kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa ntiˈ juntl nyola kyiˈja, 25 qalaˈ, chi bˈet‑xixsintza toj kynimbˈila tzmaxiˈ aj wula.

26-27 Ktzajil tqˈoˈn Dios weˈy tuˈn nkawiˈn tibˈaj tkyaqil. Ex ankye qe, kchi weˈbˈil twutz tkyaqiljo lo, tuˈn kukx kybˈinchin tzeˈnku waja, kxel nqˈoˈn kyoklin tuˈn kykawin wukˈiy tibˈaj tkyaqil tnam te twutz txˈotxˈ. Ikyxjo tzeˈnku ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:
    Kchi kawil tibˈaj tkyaqil tnam te jun majx tukˈa nimxix kyipin, nyakuj tukˈa jun var kxbˈil, tuˈn tyuchˈj jun txˈotxˈ kˈwil tuˈn.
28     Ex ktzajil nqˈoˈn kychwinqil te jun majx, a nqoptzˈaj toj kyaˈj, tzeˈnku cheˈw njawil qlixje.

29 Aˈlchaqx kyetz k‑okil bˈinte a ntqˈmaˈn Xewbˈaj Xjan kye wuq chˈuq Ttanim Dios, bˈaˈn tuˈn tkubˈ kybˈinchin.

Bible Gateway Sponsors