Add parallel Print Page Options

Jun kawbˈil tibˈajjo qya, a kyˈaˈjil

17  Ex tzajtzin jun kyxoljo wuq angel, a tzyul teˈ wuq laq, ex tzaj tqˈmaˈn weˈy: Ku tzaja, ex kxel nyekˈinjiˈy tkawbˈil Dios, a kujxix wen, a ktzajil tibˈajjo qya, a manyor kyˈaˈjil, a qˈuqlek kyibˈajjo ma nintz aˈ. Kykyaqil nmaq kawil te twutz txˈotxˈ o chi kyˈaˈjin tukˈa, ex kykyaqiljo najleqe twutz txˈotxˈ ma chi ok aj pajil tukˈa, nyakuj ma txi txˈujte tukˈa qˈeˈn.

Attaq tipin Xewbˈaj Xjan wibˈaja, ex toj jun wutzikyˈa nliˈy, ex ajo angel xi qˈiˈn weˈy tojjo txˈotxˈ, a ntiˈ kynajbˈilxjal toj. Antza, oke nkaˈyiˈn jun qya iqintaq tuˈnjo ma tij txuk kyaq tiˈj, a jaˈ tzˈibˈintaq ilaˈ bˈibˈaj tiˈj, te yasbˈil tiˈj Dios. Ex attaq wuq twiˈ ex lajaj tkach. Atzin qya luˈn toktaq t‑xbˈalin, tzeˈnku t‑xbˈalin qˈinin, kyaq kaˈyin. Ex nojnin tiˈj tuˈn qˈanpwaq, ex ilaˈ wiq tal abˈj ntzˈiltzˈin wen. Ex qˈiˈntaq jun vas toj tqˈobˈ bˈinchin tuˈn qˈanpwaq, nojnin kyukˈa jniˈ til ex tkyaqil ttzˈilil tkyˈaˈjbˈin. Ex toktaq jun bˈibˈaj tiˈj tplaj, a mix aˈl aku tzˈel tnikyˈ te, a ntqˈmaˈn:

A nim tnam Babilonia, a kynana kykyaqil kyˈaˈjil, ex ttxuyil jniˈ ttzˈilil kyachbˈilxjal twutz txˈotxˈ.

Ex el nnikyˈa te qa otaq txˈujte qya tuˈn kychkyˈeljo nimil tiˈj Jesús, ayeˈ a otaq chi kyim, noq tuˈn tpajjo i yolin tiˈj.

Atzaj teˈ tok nkaˈyinjiˈy luˈn, bˈeˈx in jaw kaˈylaja. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx tzaj tqˈmaˈn angel weˈy: ¿Tiquˈn njaw kaˈylaja? Kxel nchikyˈbˈiˈn teˈy a t‑xilin qya, a mix aˈl n‑el tnikyˈ te, exsin ma tij txuk, a iqilte, a at wuq twiˈ ex lajaj tkach.

Atzin ma tij txuk, a ma tliˈy, atziˈn a attaq ojtxe, a ntiˈ jaˈlin, me il tiˈj tuˈn tjatz juntl maj tojjo jul te kawbˈil, a nimxix t‑xe, a naˈmtaqx txiˈ toj najin te jun majx. Ex ayetziˈn iteˈ twutz txˈotxˈ, bˈeˈx kchi jawil kaˈylaj, aj tok kykaˈyin ma tij txuk, a attaq ojtxe, a ntiˈ jaˈlin, me il tiˈj tuˈn tul juntl majl. Aye xjal lo, nya tzˈibˈin kybˈi tojjo Tuˈjil Chwinqil, a atxix teˈ ttzaj tchˈiysin Dios twutz txˈotxˈ.

Me taj te luˈn jun nim nabˈl kyeˈ kyaj tuˈn tel kynikyˈ te: Ayetziˈn wuq twiˈ, ntyekˈin wuq wutz, a jaˈ qˈuqle qya tibˈaj. Ex ikyxjo nyekˈin wuq nmaq kawil. 10 Kyxoljo wuq, at jweˈ ma chi ikyˈ, ex jun nkawin jaˈlin, ex juntl naˈm tul. Me ajtzin tuljo a naˈm tul kyxoljo wuq, nya nim tqan ktenbˈil. 11 Ex ante ma tijxix txuk, a attaq ojtxe, me a ntiˈ jaˈlin, atzin twajxaqin nmaq kawil, ikyxjo tzeˈnku wuql nmaq kawil. Ex kxeˈl toj najin te jun majx.

12 Me ayetzin lajaj tkach, a ma tliˈy, ayetziˈn lajaj nmaq kawiljo, a naˈm t‑xi xkye tuˈn kykawin. Me ok ktzajil qˈoˈn kyoklin te kawil junx tukˈa ma tijxix txuk, me noq te jun paq. 13 Ayetziˈn lajaj nmaq kawil kchi kyjel toj wen, ex kxel kyqˈoˈn kyoklin ex kykawbˈil teyile junjun tejo ma tijxix txuk. 14 Ex ok chi qˈojil tiˈjjo Jesús, a tal Tal rit. Me ante Jesús kˈwel kyiˈj tuˈn, quˈn a teˈ Tajaw kyibˈaj tkyaqil tajaw, ex Kawil tibˈaj tkyaqil kawil. Ex ayetziˈn iteˈ tukˈa o chi txket, ex o chi jaw skˈoˈn tuˈn Dios, ex o chi ok lipe tiˈj te jun majx.

15 Ex tzaj tqˈmaˈnl angel weˈy: Ex ayetziˈn ma nintz aˈ o chi tliˈy, a jaˈ qˈuqlekxiˈ a kyˈaˈjil, ayetziˈn tnamjo, ex xjal, ex kyyol, ex jniˈ txˈotxˈ. 16 Ex ayetziˈn lajaj tkach i tliˈy tiˈjjo ma tij txuk, ayexjo lajaj nmaq kawil, ex ajo ma tij txuk, ok k‑elil kyikyˈinjo qya, a kyˈaˈjil. Ex kyjel kytzaqpiˈn ẍbˈiq, ex kxel kychyoˈn tchibˈjil, ex kˈwel kypatin tuˈn qˈaqˈ. 17 Quˈn ate Dios kˈwelix qˈonte toj kyanmin tuˈn tkubˈ kybˈinchin tzeˈnku taj. Noq tuˈn kykyij lajaj nmaq kawil toj wen, tuˈn t‑xi kyqˈoˈn kyoklin te ma tij txuk, tzmaxiˈ aj tjapin tzeˈnkuxjo o tqˈma Dios tiˈj tkawbˈil tibˈajjo qya, a kyˈaˈjil.

18 Atzin qya, a ma tliˈy, atziˈn nmaq tnamjo a nkawin tibˈajjo tkyaqil nmaq kawil twutz txˈotxˈ.