Add parallel Print Page Options

Ayejo wuq angel tukˈa wuq kyˈixsbˈajil

15  Xi nkaˈyiˈn juntl techil nimxix toj kyaˈj, tuˈn kyjaw kaˈylajxjal tiˈj. Atzin techiljo lo: Wuq angel tukˈa wuq kyˈixsbˈajil, a jaˈ tuˈn tjapin bˈaj tyabˈ twiˈ Dios twutz txˈotxˈ. Ex xi nkaˈyiˈn jun tiˈ tzeˈnku ttxuyil aˈ, a nqoptzˈaj tzeˈnku kaˈybˈil wutzbˈaj, ex smoˈn tukˈa qˈaqˈ. Ex waˈltaq txqan xjal ttxlaj, aye otaq chi kanbˈin tiˈj ma tij txuk ex tiˈj twutzbˈiyil, ex tiˈjjo tajlal tbˈi. Ex qˈiˈn arpa kyuˈn, a otaq xi tqˈoˈn Dios kye. Ex i bˈitzin tiˈjjo tbˈitz tal Tal rit ex te Moisés, a taqˈnil Dios. Ex kyqˈma:

Ay qAjawa Dios nimxix tipiˈn,
ex te kaˈybˈajilxjo tkyaqil tbˈinchbˈiˈn;
ex jikyin ex twutzqexixjo ayejo tumil,
quˈn Ay, Kawil tibˈaj tkyaqil tnam.
¿Ankye jun nlay jaw xobˈ teˈy, Ay qAjawa?
¿Ex ankye jun nlay jaw nimsin te tbˈiy?
Quˈn oˈkx teˈ xjanxix.
Ex tkyaqil tnam twutz txˈotxˈ tzul tkˈatza kˈulil teˈy,
quˈn tkyaqil taqˈnbˈiˈn tzˈaqlexix, ex ma qˈanchaˈlix.

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi nkaˈyiˈn toj kyaˈj, xi jaqle ja, a jaˈ najle Dios. Ex tojjo ja, bˈeˈx i etz wuq angel, a qˈintaqjo wuq kyˈixsbˈajil kyuˈn. Ex toktaq kyxbˈalin tzˈumin ex tbˈanilx wen. Ex toktaq tkˈalbˈil kykˈuˈj bˈinchin tuˈn qˈanpwaq ex japine tzma ttzi kykˈuˈj. Ex atzin jun kyxoljo kyaje ajbˈil twutz tqˈuqbˈil Dios, xi tqˈoˈn teyile junjun wuq angel jun laq bˈinchin tuˈn qˈanpwaq, nojnin tuˈn tyabˈ twiˈ Dios, a itzˈx te jun majx. Ex ajo tja Dios toj kyaˈj, bˈeˈx noj tuˈn sibˈ, a tzajnin tiˈjjo tqoptzˈajiyil tipin Dios. Ex mix aˈl jun aku bˈant tuˈn tokx, tzmaxiˈ teˈ tjapin bˈaj wuq kyˈixsbˈajil, a qˈiˈntaq kyuˈn wuq angel.

Bible Gateway Sponsors