Add parallel Print Page Options

Juntl txuk njatz toj ttxuyil aˈ

13  Ex xi nkaˈyiˈn toj ttxuyil aˈ jatz juntl txuk ikytziˈn tzeˈnku a ma tij. At wuq twiˈ ex lajaj tkach. Ex kyibˈaj junjun tkach, attaq jun toj kywiˈ tzeˈnku te nmaq kawil. Ex kyibˈaj junjun kywiˈ, attaq jun bˈibˈaj tok tiˈj, te yasbˈil tiˈj Dios. Me atziˈn txuk, a xi nkaˈyiˈn, ikytzin kaˈyiˈn tzeˈnku jun ma tij wech, me kyukˈa tqan tzeˈnku te oso, ex ttzi tzeˈnku te bˈalun. Me atzin ma tij txuk, a attaq nej, xi qˈoˈnte tipiˈn juntl, tukˈa nim toklin, ex tkyaqil tkawbˈil. Me atziˈn jun twiˈjo tkabˈ txuk attaq jun kyˈixbˈine tiˈj, nyakuj otaq kyim, me atziˈn kyˈixbˈine bˈeˈx qˈanj. Tuˈnpetziˈn, i jaw kaˈylaj tkyaqil xjal twutz txˈotxˈ, ex bˈeˈx i ok lipe tiˈj. Tkyaqil xjal i kˈulin twutzjo ma tij txuk tnejil, quˈn tuˈn xi tqˈoˈn tkawbˈil te tkabˈ txuk. Ex ikyxjo, i kˈulin twutzjo tkabˈ txuk, ex kyqˈma: Mix tiˈx jun tzeˈnku te txuk lo. ¿Ma attzin jun aku qˈojin tukˈa?

Ex xi qˈoˈn ambˈil tuˈn tnimsin tibˈ, ex tuˈn tyasin tiˈj Dios, ex tuˈn tkawin tibˈaj tkyaqil twutz txˈotxˈ toj kabˈe toj ox kˈal xjaw. Ex ikytzin bˈantjo tuˈn: Yolin tiˈj Dios, ex xoˈn yol tiˈj tbˈi, ex tiˈj kyaˈj, ex kyiˈjjo najleqe toj. Ex xi qˈoˈn ambˈil tuˈn tqˈojin kyiˈj nimil, ex tuˈn tkubˈ kyiˈj tuˈn. Ex xi qˈoˈn toklin tibˈaj tkyaqil xjal, aˈlchaqx kye kyxeˈchiltz, kytanim, kyyol, ex kytxˈotxˈ. Tkyaqil xjal kchi kˈulil twutzjo txuk, ayeˈ a nya tzˈibˈin kybˈi toj Tuˈjil Chwinqil, a teˈ tal Tal rit, a kyim, a tzeˈnkuxtaqjo t‑xim Dios, a atxix naˈmtaq kubˈ tchˈiysin tkyaqil.

Aˈlchaqx kyetz k‑okil bˈinte lo, bˈaˈn tuˈn tkubˈ kybˈiˈn.
10     Ankye teˈ bˈantnin tiˈj tuˈn tkux jpuˈn toj tze, il tiˈj tuˈn tkux jpuˈn.
    Ex ankye te bˈantnin tuˈn tkyim tukˈa kxbˈil, il tiˈj tuˈn tkyim.

Tuˈnpetziˈn, ankye teˈ, a at toklin te nimil tiˈj Dios, il tiˈj tuˈn tten tipin ex tnimbˈil tiˈj toj tkyaqil.

Juntl txuk jatz toj txˈotxˈ

11 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi nkaˈyiˈn kyjaˈtaq tjatz juntl txuk toj txˈotxˈ. Attaq kabˈe tkach tzeˈnku tkachjo tal tal rit, me ikytzin yoliˈn tzeˈnku ma tij txuk. 12 Ex attaq tkawbˈil tzeˈnku te tkabˈ txuk, ex kubˈ tbˈinchin tkyaqil toj tbˈi. Ex kubˈ tbˈinchin tuˈn nim tipin, tuˈn kykˈulin tkyaqilxjal twutz txˈotxˈ teˈ a tkabˈ txuk, a otaq qˈanjjo tkyˈixlbˈin te kyimin. 13 Ex kubˈ tbˈinchin nim techil tukˈa tipin, expe bˈant tuˈn, tuˈn ttzaj qˈaqˈ toj kyaˈj tuˈn tkˈuˈl twutz txˈotxˈ kywutzxjal. 14 Ex noq kyuˈn techil, a kubˈ tbˈinchin toj tbˈi tkabˈ txuk, bˈeˈx i kubˈ sbˈuˈn kykyaqiljo xjal twutz txˈotxˈ, a nya nimilqe. Ex xi tqˈmaˈn tuˈn kybˈinchinxjal jun twutzbˈiyiljo te nimsbˈil tbˈi tkabˈ txuk, a otaq kyˈixbˈe twiˈ tuˈn kxbˈil, a otaq qˈanj. 15 Ex xi qˈoˈn tipin txuk lo, tuˈn t‑xi tqˈoˈn tchwinqil twutzbˈiyiljo tkabˈ txuk, tuˈntzintla ajo twutzbˈiyil tuˈn tbˈant tyolin, ex tuˈn t‑xi tqˈmaˈn, tuˈn kykyim kykyaqiljo a mi ẍi kˈulin twutz. 16 Ex ikyxjo, kubˈ tbˈinchin tuˈntzintla kyechitjo tkyaqil xjal twutz txˈotxˈ. Exla qa at kyoklin mo minaj, exla qa qˈininqe mo qa yajqe, exla qa tajaw aqˈuntlqe, exla qa aqˈnilqe, iltaq tiˈj tuˈn tok kyechil tiˈj tman kyqˈobˈ mo tiˈj kyplaj. 17 Ex mix aˈltaq aku loqˈin, ex tuˈn tkˈayin qa ntiˈtaq kyechil tok, a bˈibˈaj te txuk, mo tajlal tbˈi. 18 Me taj te luˈn jun nim nabˈl. Ankye ma tzˈel tnikyˈ te, bˈaˈn tuˈn t‑xi tnikyˈin alkye tajlaljo txuk. Quˈn a tajlaljo txuk ikyxjo tzeˈnku tajlal ichin, a ikyjo tzeˈnku lo: 666.

Bible Gateway Sponsors