Add parallel Print Page Options

Jun techil toj kyaˈj

12  Ex tzaj yekˈin jun techil toj kyaˈj: Jun qya bˈaltzˈin toj tqan qˈij, nyakuj tzeˈnku t‑xbˈalin, ex tokxtaq xjaw tjaqˈ tqan, ex tukˈa jun toj twiˈ tzeˈnku te nim toklin te kabˈlajaj cheˈw. Me atzin qya luˈn chˈixtaq tuˈn titzˈje jun tal, ex nweqintaq tuˈn tkyixkˈojilkˈwal, ex nimx kyixkˈoj ikyˈx tuˈn, tuˈn tul itzˈje tal.

Ex tzaj yekˈin juntl techil toj kyaˈj: Jun kyaq txuk ma tijxix, iky kaˈyin tzeˈnku xmatx. Ex attaq wuq twiˈ ex lajaj tkach, ex tokxtaq jun toj kywiˈ tzeˈnku te nmaq kawil. Ex tukˈa tje tzaj tbˈaltzˈin toxin tnej cheˈw toj kyaˈj, ex jun paqx tzaj t‑xoˈn tzmax twutz txˈotxˈ. Ex atzin ma tij txuk lo kubˈ weˈ twutzjo qya, a kyjaˈtaq tul itzˈje tal, noq tuˈn t‑xi tchyoˈnjo tal kˈwal, akxtaq tul itzˈje.

Me ante qya ul itzˈje jun tal qˈa, a tuˈntaq tkawin tibˈaj tkyaqil twutz txˈotxˈ tukˈa nimxix tipin ex tukˈa jun tvar kxbˈil. Ex jun paqx xi qˈiˈn tal neˈẍ tzma toj tqˈuqbˈil Dios. Ex atzin qya bˈeˈx xi oq tojjo txˈotxˈ, a ntiˈ kynajbˈilxjal toj, a jaˈ otaq bˈante jun tnajbˈil tuˈn Dios, tuˈntzintla tkˈaˈchit toj 1,260 qˈij.

Attaqtzin jun nim jyoj qˈoj toj kyaˈj, a jaˈ taˈyetaq tnejil angel Miyel kyukˈaxjo tukˈa. Ex ok tilil kyuˈn tuˈn kyjyon qˈoj tukˈa ma tij txuk ex kyukˈa taqˈnil. Me mix kubˈe tiˈj Miyel kyuˈn, ex mix knete najbˈil kye toj kyaˈj. Ikytziˈn, bˈeˈx etz lajoˈn ma tij txuk peˈn, ajo maˈ ojtxe kan, a tok tbˈi te tajaw il mo qa satanás, ajo nsbˈuntaq tiˈj tkyaqil twutz txˈotxˈ. Aku ex kyukˈaxjo taqˈnil, bˈeˈx etz xoˈn tzmax twutz txˈotxˈ.

10 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi nbˈiˈn jun tqˈajqˈojil kujxix toj kyaˈj. Ex tqˈma:
    Ma kanin kolbˈil jaˈlin, tukˈa nim tipin ex Tkawbˈil qMan Dios, jaˈ tuˈn tkawine Crist te jun majx.
    Quˈn ma tzˈetz xoˈn ajo patil kye nimil, ajo npatintaq kyiˈj twutz Dios qˈijl ex qnikyˈin.
11     Quˈn ma kubˈ tiˈj kyuˈn noq tuˈn tchkyˈeljo Jesús, a tal Tal rit,
    ex kubˈ kyyekˈin kynimbˈil tukˈa kyyol ex tukˈa kybˈinchbˈin,
tuˈn mix i xobˈe tuˈn kykyim tuˈn tpaj Tbˈanil Tqanil.
12     Tuˈnpetziˈn, chi tzalajxa kyaˈj ex kykyaqiljo najleqe toja.
    Me ay bˈisbˈajilxix kyeˈ iteˈ twutz txˈotxˈ exqetziˈn jniˈ nchi kanbˈin kychwinqil tibˈaj ttxuyil aˈ,
    quˈn ate tajaw il ma kuˈtz kyxola tukˈa nim tqˈoj, quˈn bˈiˈn tuˈn, qa noq jun jteˈbˈin qˈij at tzaluˈn.

13 Tej tok tkaˈyiˈn ma tij txuk qa otaq tzaj xoˈn twutz txˈotxˈ, bˈeˈx ok lipe tiˈjjo qya, a otaq tzul itzˈje tal. 14 Me anteˈ qya bˈeˈx tzaj qˈoˈn kabˈe t‑xikyˈ tzeˈnku te tˈiw, tuˈntzintla tbˈant tlipin, tuˈn tkanin tojjo najbˈil, a jaˈ ntiˈ kynajbˈilxjal toj, najchaq tkˈatzjo txuk, a jaˈ tuˈn tkˈaˈchit toj oxe abˈqˈe tukˈa nikyˈjin. 15 Me atzin te ma tij txuk bˈeˈx jatz t‑xabˈiˈn aˈ toj ttzi, tuˈn tbˈant jun nim aˈ, tuˈntzintla t‑xi iqin qya tuˈn, tuˈn tkyim. 16 Me atzin te txˈotxˈ onin tiˈjjo qya, quˈn bˈeˈx xi tjqoˈn ttzi tuˈn t‑xi tkˈwaˈn aˈ, a otaq jatz t‑xabˈiˈn ma tij txuk toj ttzi. 17 Tuˈnpetziˈn, a ma tij txuk bˈeˈx tzaj tqˈoj tiˈjjo qya, ex bˈeˈx xiˈ qˈojil kyiˈjjo taljo qya, ayeˈ nkubˈ kynimin tkawbˈil Dios, ex aye ma chi ok lipe tiˈjjo Tbˈanil Tqanil Jesús tukˈa tkyaqil kyanmin. 18 Ex atzin ma tij txuk kubˈ weˈ ttzi ttxuyil aˈ.