Add parallel Print Page Options

Aye kabˈe kujsilte

11  Ex tzaj qˈoˈn jun tze weˈy te echbˈil, ikyxixjo tzeˈnku ajlaj, ex tzaj qˈmaˈn weˈy:

Weˈksa, ex echinkujiy a tja Dios, junx tukˈa t‑altar. Ex ajlanqekujiy ayeˈ nchi kˈulin antza. Me mi kubˈ techinjiy twiˈ peˈn tiˈjxi ja, quˈn ma txi qˈon teˈ kyeˈ, a nya Judiyqe. Ex kbˈajil kywaˈbˈin tkyaqiljo tnam xjan toj kabˈe toj ox kˈal xjaw. Ex kxel nsmaˈn kabˈe kujsilte wiˈja, tok kyxbˈalin te bˈisbˈajil. Ex kchi yolil te kujsil teˈ yol toj 1,260 qˈij. Ayetziˈn kabˈe kujsilte yol lo, ayetziˈn kabˈe tze olivo ex kabˈe xtankoˈl iteˈku nwutza, ayiˈn Tajaw tkyaqil txˈotxˈ. Ex qa at jun nt‑ximin tuˈn tkubˈ bˈinchin mibˈin kyiˈj, ok k‑okil qˈaqˈ toj kytzi, tuˈn kytzˈeˈy te jun majx. Ex ikytzin kchi kyimileˈ aye kyaj tuˈn kybˈinchin mibˈin kyiˈj. Me ayetzin kujsil yol luˈn at kyoklin tuˈn mi tzaja jbˈal kyojjo kyqˈijil, aj kyok ten yolil tiˈj Dios. Ex at kyipin tuˈn txˈixpit aˈ tuˈn tok te chikyˈ, ex tuˈn kyqanin tkyaqil wiq yajbˈil tibˈaj txˈotxˈ, tzeˈnku kyaj.

Me ajtzin tjapin bˈajjo kyaqˈin tuˈn kyqˈoˈn yekˈbˈil, jun ma tij txuk kjawitz tojjo jul te kawbˈil, a ma nintz t‑xe. Kˈwel kyiˈj tuˈn, ex kchi kˈwel bˈyoˈn tuˈn. Ex ayetzin kyxmilil otaq kyim ok kchi kyjel kuẍbˈin toj tnam Jerusalén, jaˈ kubˈ bˈyoˈn kyAjaw twutz cruz. Ajo tnam, iky n‑ele tzeˈnku Sodoma exsin Egipto, aye techil tiˈjjo tkyaqil nya wen. Ex toj oxe qˈij tukˈa nikyˈjin, ayetzin xjal twutz tkyaqil txˈotxˈ, aˈlchaqx kye kyxeˈchil, kyyol ex kytanim, kchi kaˈyil kyiˈj, ex mi txi kyqˈoˈn ambˈil, tuˈn kykuˈx muqet. 10 Ex ayetziˈn itzˈqex twutz txˈotxˈ kchi tzalaje tiˈjjo kyimin, ex kxel kysmaˈn oyaj kyxolx, quˈn aye xjal lo kubˈ kybˈinchin mibˈin kyiˈj kykyaqil xjal twutz txˈotxˈ.

11 Me tbˈajlinxiˈ oxe qˈij tukˈa nikyˈjin, ax Dios xi qˈoˈnte kychwinqil, ex bˈeˈx i jaw weˈks juntl majl. Ex ayetziˈn nchi kaˈyintaq kyiˈj, bˈeˈx tzaj nim kyxobˈil. 12 Ex ayetzin kabˈe kujsil yol, xi kybˈiˈn jun tqˈajqˈojil wibˈaj toj kyaˈj, ex ntqˈmaˈn: Ku kyjatza tzaluˈn.

Ex bˈeˈx i xiˈ toj muj, tuˈn kykanin toj kyaˈj. Ex iwle kyuˈn kyajqˈoj. 13 Me tojxjo or anetziˈn, tzaj jun nim kyaqnajnabˈ, ex tuˈn tpajjo kyaqnajnabˈ, bˈeˈx tzaj tzˈaqjo tlajajin tnejjo tnam, ex bˈeˈx i kyim wuq mil xjal toj. Ayetziˈn i kyij tukˈa kychwinqil, tukˈa nim kyxobˈil, i nimsin tbˈi Dios, a Tajaw Kyaˈj.

14 Ma bˈaj te tkabˈ bˈisbˈajil lo. Me atx juntl chˈix tul kanin.

A twuqin chun

15 Atzin twuqin angel xi toqˈsin tchun, ex i bˈijte tqˈajqˈojil wiˈbˈaj kujxix wen toj kyaˈj, a nkyqˈmaˈn:
    Atzin txˈotxˈ, a jaˈ nkawinetaq tajaw il, ma tzˈok tetzin qAjaw, a Crist, a jaˈ kkawile te jun majx.

16 Ex ayetzin kyaje toj kaˈwnaq nejinel, a qˈuqleqetaq toj kyqˈuqbˈil twutz Dios, bˈeˈx i kubˈ mukˈe twutz txˈotxˈ, ex i kˈulin twutz. 17 Xi kyqˈmaˈn:

Kxel qqˈoˈn chjonte teˈy,
ay qAjaw ex qMan Dios, a nimxix tipin,
a attaq te tnejil, ex at jaˈlin.
Quˈn tzaj ttzyuˈn tkyaqil tipiˈn,
ex ma txi xkye tuˈn tkawiˈn tibˈaj tkyaqil.
18 Aye nya nimil bˈeˈx tzaj kyqˈoj.
Me atzin jaˈlin, ma kanin tqˈijil tyabˈ twiˈy.
Ex atzin paqjo jaˈlin,
tuˈn kyok tkyaqil kyimnin toj paˈbˈin tuˈn.
Ex kxel tqˈoˈn chojbˈil kyejo taqˈnila, aye yolil Tyola,
junx kyukˈa kykyaqil nimil tiˈja,
ayeˈ njaw kynimsin tbˈiˈy,
exla qa ma nim kyoklin, ex qa mina.
Ex kchi kˈwel tyuchˈinjiy toj najin,
aye nchi yuchˈinte twutz txˈotxˈ.

19 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, bˈeˈx jqetjo tja Dios toj kyaˈj, ex tojjo tja qˈanchaˈlin teˈ kax, a yekˈbˈil tiˈjjo Kujsbˈil Tyol qa at Dios kyukˈa Ttanim. Ex bˈeˈx tzaj xloqˈlin kyaˈj, junx tukˈa jun tqˈajqˈojil njumin wen, ex qˈankyaq ex jun nim kyaqnajnabˈ ex txqan saqbˈaqin.

Bible Gateway Sponsors