Add parallel Print Page Options

Měli všechno společné

41 Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. 42 Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.

43 Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení.

Read full chapter