A A A A A
Bible Book List

APOCALIPSIS 9 Uspanteco (USP)

Xpe jjoˈ anjl, xrokˈsaj jtrompet, riˈchak xwil wiˈ jun chˈumil wich ulew ri xtzaakch lecj. Y xyeˈsaj man law re, re man xelebˈxan. Y cuando xtebˈaˈ man xelebˈxan li, claˈ xelch subˈlaj sibˈ chapcaˈ jsibˈel jun nimlaj jorn. Jsibˈel man xelebˈxan li xkˈat jwich jkˈakˈal kˈij. Y xilj man sibˈ li xeltakch subˈlaj sacˈ, xeˈtak wich ulew. Y mak sacˈ li xyeˈsaj jcwinelak chi jtiˈic cristian chapcaˈ mak sinaˈj re wich ulew. Xijsaj rechak chi taˈ trantak cˈax rechak mak qˈuim re wich ulew pach mak woron, ni re jono cheˈ, xike trantak cˈax rechak mak cristian ri taˈ cojol retalak chiˈ jwichak laˈ jsey Kakaj Dios. Pero taˈ xyeˈsaj luwar rechak chi tijcamsajtak mak cristian, xike trantak cˈax rechak chiwch jobˈ icˈ y ri jcˈaxcˈol tibˈansaj rechak mak cristian jilon jcˈaxcˈol chapcaˈ cuando titiˈsaj jun cristian jwiˈl jun sinaˈj.

Laˈ mak icˈ li mak cristian tijtoctak jcamicak, pero taˈ tijtaˈtak onque tijrayaj jcamicak, taˈ ticamtak. Mak sacˈ jilon rilicak chapcaˈ mak cwaˈy cuando tibˈetak li chˈoˈj. Laj jbˈaak wiˈ jun kelen chapcaˈ rilic jun coron bˈanal laˈ oro y jcaybˈalak jilon chapcaˈ jcaybˈalak cristian. Jilon rusumal jbˈaak chapcaˈ rusumal jbˈa anm y reeak jilon chapcaˈ ree mak coj. Y cojol nicˈj kelen chi jchˈolak jwiˈlak pire colbˈi chi jchˈolak chapcaˈ coraza y mak jxicˈak cuando tirupuptak jilon jtaic chapcaˈ subˈlaj carret re chˈoˈj jural jwiˈl cwaˈy cuando subˈlaj tijolintak tibˈetak li chˈoˈj. 10 Wiˈ jjeak chapcaˈ jjeak mak sinaˈj y chi jtzam jeak wiˈ jchˈutak chapcaˈ jchˈutak mak sinaˈj, jobˈ icˈ tijtiˈtak cristian laˈ mak jchˈutak. 11 Mak sacˈ li wiˈ jun rey titakon chibˈak y riˈ man anjl ri titakon li man xelebˈxan. Man anjl li, li tzijbˈal hebreo tibˈijsaj Abadón re y li tzijbˈal griego tibˈijsaj Apolión re. Ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Apolión, ajsachal jwichak cristian, ticheˈ.

12 Jilonli tikˈax man nabˈe nimlaj cˈax, pero ajwiˈ chiquiˈ quibˈ ri tina pena.

13 Xpe jwak anjl, xrokˈsaj jtrompet, xinta jun chˈaˈwem xaanch xoˈlak mak quejabˈ ri chapcaˈ rilic cach ri bˈanal laˈ mak quejabˈ jxiquinl man altar ri bˈanal laˈ oro ri wiˈ chiwch Kakaj Dios. 14 Y man chˈaˈwem ri xaanch xoˈlak mak quejabˈ ri chapcaˈ rilic cach ri bˈanal laˈ mak quejabˈ jxiquinl man altar ri bˈanal laˈ oro, xij re jwak anjl: Tak mak quejabˈ anjl ri ximiltak chiˈ man nimi jaˈ Éufrates, xcheˈ re.

15 Jilonli xtaksajtak mak quejabˈ anjl ri xichak ulbˈel jwiˈlak man or, man kˈij, man icˈ y man junabˈ pire tibˈe jcamsajtak raquitz mitaˈ pajnicˈj re juntir cristian ri wiˈtak wich ulew. 16 Xinta xajlaj jurubˈ soldad ri quejal cwaˈy jwiˈlak, quibˈ cient millon (200,000,000) ribˈilak.

17 Jilonli cuando xwil mak cwaˈy ri xwabˈaˈ ribˈak chinwch chapcaˈ li ichicˈ y mak quejawinak rechak cojolbˈi nicˈj chˈiˈchˈ jwiˈlak pire colbˈi chijchˈolak ri jbˈij coraza ri quiek, azul y kˈan rilic. Y mak cwaˈy jilon jbˈaak chapcaˈ jbˈa mak coj y laj jchiˈak tielch kˈakˈ, sibˈ y asufre. 18 Man kˈakˈ, sibˈ y asufre ri tielch laj jchiˈak mak cwaˈy riˈtakaˈ mak uxibˈ nimlaj cˈax li ri xcamsan rechak raquitz mitaˈ pajnicˈj re juntir cristian ri wiˈtak wich ulew. 19 Jwiˈl mak cwaˈy li laˈ jchiˈak y laˈ jjeak tijcamsajtak cristian. Mak jjeak jilon rilic chapcaˈ cumatz ri wiˈ jbˈaak y laˈ mak jbˈaak li trantak cˈax rechak cristian. 20 Pero mak cristian ri taˈ xcamtak jwiˈl mak nimaktak cˈax li, taˈ xcan jyeˈtak jbˈanic mak etzltak noˈj ri tijin trantak. Taˈ xcan jyeˈtak jcojic jkˈij mak etzl, mak tiox ri bˈanal laˈ oro, laˈ plata, laˈ brons, laˈ abˈaj y laˈ cheˈ. Juntir mak ichbˈal li taˈ tinaˈtuntak y taˈ titontak ni taˈ tiwoˈcottak. 21 Y taˈ xcan jyeˈtak camsanc, taˈ xcan jyeˈtak jbˈanic itz, taˈ xcan jyeˈtak jbˈanic tzˈiˈal y taˈ xcan jyeˈtak alkˈanc.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes