Add parallel Print Page Options

Acˈaj twitz cyaˈj bix acˈaj twitz txˈotxˈ

21  Tbajlenxitltzen jlu, e wila jun acˈaj twitz cyaˈj bix acˈaj twitz txˈotxˈ. Otk chi baj tneel twitz cyaˈj tuyax tneel twitz txˈotxˈ tuyax mar. Bix e wila jnintzaj tnom xjan, j‑acˈaj Jerusalén tbi, ncuˈtz tuj cyaˈj. Juˈ e tzaj tuya Dios. Binnexsen tten tisen jun xuuj binne tten tuya t‑xbalen cyeca tuˈn tmaje tuya tchmil. Bix e xiˈ nbiˈna jun cyiwxix tkˈajkˈajel tuj cyaˈj. E xiˈ tkbaˈn:

―Ma tzul Dios tuˈn tten cyuya xjal. Ma pon tumel tuˈn tnajan Dios cyuya xjal. Chi oquel xjal te t‑xjal Dios, bix jax Dios ctemel cyuya te Cydios. Bix ja te Dios qˈuelel suˈnte cykil taˈl cywitz. Mintiiˈtl cyamecy. Mintiiˈtl bis. Mintiiˈtl ookˈel. Mintiiˈtl qˈuixcˈaj. Kej pena te nejl, ma chi baj te junx maj―tz̈i jun aj cyaˈj.

Bix e tzaj tkbaˈn Dios kˈukl tuj tkˈukbil:

―Jeyˈ, cykilca oquel te acˈaj wuˈna. Tzˈiˈbeqˈuey jma tila, cuma jaxxix kej yol lu, bix baˈn tuˈn tke cycˈuˈja tiˈj―tz̈i Dios weya.

Bix e tzaj tkbaˈntl Dios weya:

―Ma bint. Inayena tuj tneel bix mancˈbil. Alcye kej xjal at takˈ aˈ cyiˈj, cxeˈl nkˈoˈna aˈ cye nuk cotz, jaj twiˈ aˈ te chunkˈlal te junx maj. Alcye kej xjal ma chi xcye tibaj cykilcaj luwe, ccyiikˈel ja cotz lu te cykab. Bix chin oquela te Cydios, bix chi oquel te ncwala. Pero kej xjal at ttz̈i cyiˈj tuˈn cyxiˈ lpe wiˈja, bix kej min n‑oc ke cycˈuˈj wiˈja, kej at cyil, kej byol xjal, kej nchi binchan pajlel, kej chmambaj, kej nchi suuken cyxeeˈ cyken sant, kej ẍtakˈel, cykilca kej lu chi xeˈl tuj tnijabel kˈakˈ bix azufre, jatzen tcab cyamecy―tz̈i Dios weya.

J‑acˈaj Jerusalén

E tzajtzen jun tsanjel Dios tuj cyaˈj wuyena, jun cyej wuuk ángel e wila nejl kˈiˈn wuuk lak cyuˈn nojne tuya wuuk jxitbil te tchiyonel. E tzaj tkbaˈn weya:

―Quixtey. Cxeˈl nyeecˈana tey jxuuj tuˈn tmaje tuyaj Tal Carnel―tz̈i ángel.

10 Bix e xiˈ tiiˈn ángel wanema twiˈ jun jawnex witz te nim tweˈ, bix e tzaj tyeecˈan jnintzaj xjan tnom, ja Jerusalén. Ncuˈtz tuj cyaˈj ntzaj tuya Dios. 11 Nkoptzˈaj tnom tuˈn tspiˈyemal Dios. Ntxakakanxsen tisen jun xak wiˈyelxix, tisenj jun wik xak diamante. 12 At jun tapya tiˈj tnom te nim tweˈ, bix at cablaaj ttzi pwert. At juun ángel ttzi juun ttzi pwert. Tzˈiˈben cybi jcablaaj cyiyˈjil aj Israel cyiˈ kej ttzi pwert. 13 At oxe ttzi pwert ttxlaj tnom te ocne, bix at oxe ttzi pwert ttxlaj tnom te cubne, bix at oxe ttzi pwert ttxlaj tnom te jawne, bix at oxe ttzi pwert ttxlaj tnom te elne. 14 Bix tjakˈ tapya at cablaaj xak te t‑xeeˈ tapya. Tzˈiˈben cybi kej cablaaj t‑xnakˈatz Jtal Carnel tiˈj juun xak t‑xeeˈ tapya. 15 J‑ángel e yolen wuyena jun tal ptzˈunt kˈiˈna tuˈn tuˈn tcub tmloˈn tnom cyuyax ttzi pwert tuyax tapya. 16 Junelne cykena kej cyaja plaj te tnom. Tej tcub tmloˈn jtnom tuya ptzˈunt, at wukak syent ajlab tkene. Junx taˈ tweˈ tisenx tkene tuya twitz tuya tweˈ. 17 Bix e cub tmloˈn ángel jtapya. Oxcˈal tuya cablaaj bara tweˈ. Amale ángelet, pero e cub tmloˈn tisen jun xjal. 18 Ttxˈotxˈel jtapya tisenj xak diamante. Yaltzen te tnom, ttxˈotxˈel puroxsen oro, bix tisen viiyre tuˈn tex kcyeˈyen tuj. 19 Yaltzen kej cablaaj xak ajben te tkˈuklel tnom, e baj bint tuya juun wik xak wiˈyelxix. Jtneel xak, diamante. Jatzen tcab xak, zafiro. Jatzen toxen xak, ágata. Jatzen tcyaaˈn xak, esmeralda. 20 Jatzen tjweˈyan xak, ónice. Jatzen twukakan xak, cornalina. Jatzen twuukan xak, crisólito. Jatzen twajxakan xak, berilo. Jatzen tbeljajan xak, topacio. Jatzen tlajan xak, crisoprasa. Jatzen tjunlajan xak, jacinto. Bix jatzen tcablajan xak, amatista. 21 Yaltzen kej cablaaj ttzi pwert, perla cytxˈotxˈel. Jaca juun ttzi pwert jun perla. Yaltzen ke be tuj tnom, puro oro cytxˈotxˈel, bix tisen viiyre, tuˈn tex kcyeˈyen tuj. 22 Bix mintiiˈ tja Dios e wila tuj tnom, cuma at Kman Dios te cykilca tipemal tuj, tuyax Jtal Carnel, tuˈntzen cyjaw nimsaj. 23 Mintiiˈ il tiˈj tuˈn tkˈon kˈij bix xjaw cyken luz tuj tnom, cuma tuˈnx tspiˈyemal Dios bix Jtal Carnel spiˈyenxsen taˈ. 24 Tuˈnj spiˈyel lu, cykilca xjal twitz txˈotxˈ nchicˈajaxsen tuj cybe. Bix cykilca cawel twitz txˈotxˈ chi kˈol nimbil te tnom. 25 Mintiiˈ koniyan, nuk oˈcx kˈij. Juˈ tzunj, mlay chi lmet ttzi pwert. 26 Cykilca xjal twitz txˈotxˈ cxeˈl cykˈoˈn nimbil bix cykˈinemal te tnom. 27 Pero mlay tzˈocx jun tzˈil tuj. Min‑al jun binchal il bix ka ẍtakˈel chi oquex tuj. Nuk oˈcx kej xjal tzˈiˈben cybi tuj tuˈj Jtal Carnel tzin tkbaˈn alcyej ma tiikˈ tchunkˈlal te junx maj.