A A A A A
Bible Book List

APOCALIPSIS 18 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Cäsachisax u wäch ri nimalaj tinimit Babilonia

18  Te cˈu riˈ xinwil jun ángel chic ri tajin cäkaj lok chicaj, cˈo cˈu nimalaj takanic pu kˈab. Ru juluwem xuya sakil cho ronojel ruwächulew. Co xchˈawic, xubij: ¡Xwulijic! Ya xwulij ri nimalaj tinimit Babilonia. Cojom chi waˈ che cachoch itzel tak espíritus. Are qui jul ronojel qui wäch itzelalaj tak espíritus chic, xukujeˈ are qui soc cˈäx tak chicop ajuwocaj ri tzel queilitajic. Je riˈ, rumal chi ronojel qui wäch winak cho ruwächulew e kˈabarinak rumal ru tijic ri vino re ri nimalaj mac ri cubano. Xukujeˈ ri nimak tak takanelab re ruwächulew jeˈ caˈnom rucˈ ri ixok jas ri cäcaˈn ri tzˈiˈ ri xak cäquirik quib, man cˈo tä qui pixab. Ri ajcˈayib cˈut ri e cˈo cho ruwächulew e kˈinomarinak rumal chi ri nimalaj tinimit Babilonia sibalaj ocˈowinak u wiˈ ri u rayibal chque ronojel u wäch tak jastak, ―xchaˈ.

Te cˈu riˈ xinta chi Jun ri xchˈaw lok chicaj ri xubij: Chixel lok pa we tinimit riˈ, winak ri ix wech in, rech man quiban tä iwe ri mac ri cäban pa we tinimit riˈ, rech man quirik tä cˈu iwe ri nimak tak cˈäx ri quepe na puwiˈ. Xak cˈu u mulim rib ru mac, opaninak cˈä chicaj, naˈtal cˈu ronojel waˈ ri retzelal che ri Dios. Chibana che ri areˈ jas ru banom ri areˈ chque niqˈuiaj chic, chiya u camul ri rajil u qˈuexel che ri areˈ jas ri u banom chiwe. Chiyujaj ri cutijo, ri sibalaj cˈäx na u tijic waˈ chuwäch ri xuya ri areˈ chque niqˈuiaj chic, chiya cˈu waˈ che. Chiya cˈäxcˈol che, xukujeˈ bis, jas ru nimal ri nimarisan ib ri xqˈuiy pa ranimaˈ, xukujeˈ jas ri nimalaj u rayibal chque qˈuia tak jastak. Xubij cˈu pa ranimaˈ: “Ri in, in tˈuyul waral jeˈ jas jun ixok nim takanel, man in malcaˈn taj, man cˈo tä cˈu cˈäx quinrik na,” ―cächaˈ. Rumal riˈ xa pa jun kˈij quepe na ronojel ru cˈäxcˈol puwiˈ. Cäpe na cämical, cäpe na bis, xukujeˈ wiˈjal. Cäporox cˈu na rucˈ kˈakˈ. Je riˈ, rumal chi ri Dios sibalaj cˈo u chukˈab, ri Kajaw Dios ri u kˈatom tzij puwiˈ chi cäcˈäjisax u wäch.

Ri nimak tak takanelab re ruwächulew ri xcaˈn rucˈ areˈ jas ri cäcaˈn ri tzˈiˈ ri xak cäquirik quib, man cˈo tä qui pixab, ri xquiya quib chutzucuxic rucˈ areˈ ri qˈuia jastak ri xquirayij, quebokˈ na, cäquirak cˈu qui chiˈ aretak cäquil ru sibel ri kˈakˈ re ru poroxic. 10 Naj quetaqˈui wi na che rumal ri qui xibriquil. Sibalaj cäquixej na quib che ri nimalaj cˈäjisabal u wäch ri tajin curiko, cäquibij cˈu na: ¡Ay! ¡Tokˈob a wäch, nimalaj tinimit Babilonia, tinimit ri nim u kˈij! Xak teˈtalic xpe ri cˈäx pa wiˈ, xcˈäjisax cˈu a wäch, ―quecha na.

11 Ri ajcˈayib ri e cˈo cho ruwächulew xukujeˈ quebokˈ na, cäquirak cˈu na qui chiˈ che we tinimit, rumal chi man cˈo tä chi na jachin ri cälokˈow ri jastak ri cäquiqˈuiyij. 12 Ri cäquiqˈuiyij are ri kˈän puak, ri sak puak, ri abaj ri pakal rajil, ri perlas, ri manta re lino ri cocˈ u wäch, ri manta re xela, ri manta morada, xukujeˈ ri manta ri sibalaj quiäk u wäch. Cäquiqˈuiyij cˈu tak cheˈ ri quecˈocˈotic, jastak re marfil, re cheˈ ri pakal cajil, re ri chˈichˈ bronce, re xak chˈichˈ, xukujeˈ jastak re mármol. 13 Xukujeˈ cäquiqˈuiyij ri canela, ri molom tak kˈayes ri quecˈocˈotic, ri incienso, ri mirra, cˈocˈalaj tak cunabal, vino, aceite, cocˈalaj cˈäj, ri trico cˈut. Cäquiqˈuiyij cˈu qˈuia qui wäch tak awaj, wacäx, awaj re tak ekaˈn, chij, xukujeˈ quiej rucˈ ri qui carruaje, xukujeˈ winak, e areˈ winak waˈ ri xa cäquicoj niqˈuiaj winak chic che patänil tak que. 14 Cäquibij cˈu na che ri tinimit: ¡Conojel ri jeˈlalaj tak jastak ri sibalaj xarayij qui wäch, ri sibalaj xkaj chquiwäch ri winak, ya man cˈo tä chic! ¡Xsach cˈu u wäch ronojel ra kˈinomal, xukujeˈ ronojel ri a jeˈlal ri cˈo nabe!

15 Ri ajcˈayib ri xcaˈn qui cˈay cucˈ tak we jastak riˈ, ri e kˈinomarinak rumal we tinimit riˈ, naj quetaqˈui wi na che ri tinimit rumal chi cäquixej quib we ne cäquirik que ri e areˈ ri nimalaj cˈäjisabal u wäch we tinimit riˈ. Quebokˈ na, cäkˈaxow cˈu na ri canimaˈ. 16 Cäquibij cˈu na: ¡Ay! ¡Tokˈob u wäch ri nimalaj tinimit! Junam cˈu ri areˈ rucˈ jun ixok ri u cojom cocˈalaj lino che ratzˈiak, xukujeˈ u cojom manta morada xukujeˈ manta ri sibalaj quiäk u wäch, u wikom cˈu rib rucˈ kˈän puak, cucˈ tak abaj ri pakal cajil, xukujeˈ cucˈ perlas. 17 ¡Xak teˈtalic cˈut xsach u wäch ronojel ri nimalaj u kˈinomal! ―quecha na.

Conojel ri e cojom che caporal chque tak ri barcos, xukujeˈ ri winak ri quebeˈ pa tak barcos, ri e binisel tak barcos, conojel cˈu ri quechacun pa ri mar, naj xetaqˈui wi can che ri tinimit. 18 Aretak xquil ru sibel ri tinimit ri tajin cäporoxic, xquirak qui chiˈ, xquibij: ¿A xcˈoji lo jumul jun tinimit junam rucˈ we nimalaj tinimit riˈ? ¡Man xcˈoji taj! ―xechaˈ.

19 Xquiqˈuiäk ulew pa qui jolom (cˈutbal re ri qui bis). Xebokˈic, xkˈaxow cˈu ri canimaˈ, xquirak qui chiˈ, xquibij: ¡Ay! ¡Tokˈob u wäch ri nimalaj tinimit! Rucˈ cˈu ru kˈinomal e kˈinomarinak conojel ri cˈo qui barcos pa ri mar. ¡Xak teˈtalic cˈut xsach u wäch we nimalaj tinimit riˈ! ―xechaˈ.

20 Chixquicot baˈ iwonojel ix, ri ix cˈo pa tak ri caj rumal ri xbantaj che we tinimit riˈ. Chixquicot ix xukujeˈ, ri ix rech ri Dios, xukujeˈ ri ix, ix apóstoles, ri ix xukujeˈ ri ix kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios rumal chi aretak ri Dios xukˈat tzij puwiˈ we tinimit riˈ chi cäcˈäjisax u wäch, xuya ri rajil u qˈuexel ri cˈäx ri u banom we tinimit riˈ chiwe, ―xcha ri Jun ri xchˈaw lok chicaj.

21 Te cˈu riˈ jun ángel ri sibalaj cˈo u chukˈab xuwalijisaj jun abaj ri junam rucˈ jun nimalaj caˈ, xuqˈuiäk bi pa ri mar, xubij cˈut: Are je waˈ cäban na che ri nimalaj tinimit Babilonia, cäwulij na. ¡Rucˈ chukˈab cäwulixic! Man cˈo tä cˈu jumul ri quilitaj chi na u wäch. 22 ¡Babilonia! Man cˈo tä chi na jumul ri cätataj chi awucˈ ri rokˈebal ri kˈojom arpa u biˈ, ri suˈ, o ri tun. Man cäriktaj tä chi na jun ajchac ri cuban apachique u wäch chac. Man cätataj tä chi na jun winak ri cäjuknaj ru caˈ pa ri tinimit. 23 Man cätunun tä chi na pa tak ja ru sakil ri jun candela, man cätataj tä cˈut ri wojcorem pa tak ri cˈulanem. Nabe canok ri ajcˈayib ri e cˈo awucˈ e are nimak qui kˈij cho ruwächulew. Xesubtaj cˈu conojel qui wäch winak cho ruwächulew rucˈ ri itzinic ri xabano, ―xchaˈ.

24 Chupam cˈu we tinimit riˈ xecämisax wi ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios, xukujeˈ ri winak ri e rech ri Dios. Xriktaj cˈu ri qui quiqˈuel conojel ri winak ri e cämisam cho ronojel ruwächulew chupam we tinimit riˈ, ―xcha ri ángel.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes