Add parallel Print Page Options

Kej wuuk tsanjel Dios bix kˈiˈn wuuk xitbil cyuˈn

15  Bix e wila juntl jawnex techel twitz cyaˈj in jaw kleeˈya tiˈj. At wuuktl tsanjel Dios tuj cyaˈj, bix kˈiˈn wuuk xitbil tchiyonelxsen cyuˈn, jatzen mancˈbil xitbil jlu, cuma ojtzen tjapan baj kej lu, otktzen japan baj tkˈoj Dios tuj ja tyem lu. Jax juˈx e wila jun chkˈajlaj tisencˈa jun mar te viiyre smoˈn tuya kˈakˈ. Waˈlke tibaj ja mar lu kej ocslal min otk chi ten tjakˈ tcawbiljil jil kaˈxsen bix twitz tsantjil bix tajlal tbijil. Tzyuˈn cyuˈn kej arpa otk tzaj tkˈoˈn Dios cye. Bix e bitzenke jun bitz, jatzenj bitz e t‑xnakˈtza Moisés, jt‑akˈanal Dios, cye xjal jatxe ootxa, jbitz e cybitze xjal tej Tal Carnel mas yaj. Tzin tkbaˈn bitz cyjulu: “Jawnex bix nintzaj tbinchbena, jay Kaaw Dios te cykil tipemala. Jiquenxix bix jaxxix jnbint tuˈna, jay Cawel tibaj cykilca tnom. Kman Dios, cykilca xjal il tiˈj chi nimal jay bix il tiˈj chi nimsal tbiy, cuma nuk oˈcx jay xjan. Cykilca xjal tuj cykilca tnom chi pomel cywitza tuˈn cysuken t‑xeeˈ tkena, cuma ma cub tkˈoˈna cycastiwa xjal kaˈ kwitza,” tz̈i bitz.

Tbajlenxitltzen jlu, oc ncyeˈyena juntl maj, bix e wila tej tjket jcwart mas xjan tuj tja Dios, jatztzen tocx jxak tzˈiˈben tley Dios twitz. Bix etz tuj tja Dios kej wuuk ángel kˈiˈn kej wuuk xitbil tchiyonelxsen cyuˈn. Toc cyxbalen sakxix bix nkoptzˈaj, bix toc jun cyqˈuelbil ttziiˈ cyxuucˈ te oro. Bix jun wik cyxol kej cyaja jawnex wik iˈtz e xiˈ tkˈoˈn wuuk lak te oro cyej wuuk ángel, jun te jaca juun. Nojne ke lak tuya tkˈoj Dios iˈtz te junx maj. Bix e noj tja Dios tuya sib tuˈnj tspiˈyen Dios bix tipemal, bix min‑al jun baˈn tuˈn tocx tuj tja Dios tejxe tbaj kej wuuk xitbil tchiyonelxsen kˈiˈn cyuˈn wuuk ángel.