Add parallel Print Page Options

Yak ri ticojsaj retalak

Y cuando xantaj li, xwil quejabˈ anjl waˈltak chibˈ mak quejabˈ jxiquinl wich ulew, kˈatal jwichak mak quejabˈ tew jwiˈlak pire maˈ tijubˈubˈtak wich ulew, ni bˈa mar y ni bˈak cheˈ. Y xwil jun anjl chic rakˈanicch laj jsucˈlal lamas tielch kˈij cˈamal jsey Kakaj Dios jwiˈl, ri Kakaj Dios ri yoˈl. Subˈlaj cow xchˈejej chi jchˈabˈej yak quejabˈ anjl chic ri yeˈl jcwinelak pire trantak cˈax re ulew y mar. Xij rechak: Ma bˈantakna cˈax re ulew, ni re mar y ni re mak cheˈ asta ajriˈ cuando jorok cojmajiˈ retalak chiˈ jwichak yak rajchac Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

Y xinta jurubˈ ribˈilak yak ri xcojsaj retalak, jun cient riqˈui caˈwinak quejabˈ mil (144,000) rechak mak cabˈlajuj (12) kˈat re yak rijajl Israel. Xcojsaj retalak cabˈlajuj mil (12,000) re man kˈat re yak rijajl Judá, xcojsaj retalak cabˈlajuj mil (12,000) re man kˈat re yak rijajl Rubén, xcojsaj retalak cabˈlajuj mil (12,000) re man kˈat re yak rijajl Gad, xcojsaj retalak cabˈlajuj mil (12,000) re man kˈat re yak rijajl Aser, xcojsaj retalak cabˈlajuj mil (12,000) re man kˈat re yak rijajl Neftalí, xcojsaj retalak cabˈlajuj mil (12,000) re man kˈat re yak rijajl Manasés, xcojsaj retalak cabˈlajuj mil (12,000) re man kˈat re yak rijajl Simeón, xcojsaj retalak cabˈlajuj mil (12,000) re man kˈat re yak rijajl Leví, xcojsaj retalak cabˈlajuj mil (12,000) re man kˈat re yak rijajl Isacar, xcojsaj retalak cabˈlajuj mil (12,000) re man kˈat re yak rijajl Zabulón, xcojsaj retalak cabˈlajuj mil (12,000) re man kˈat re yak rijajl José y xcojsaj retalak cabˈlajuj mil (12,000) re man kˈat re yak rijajl Benjamín.

Subˈlaj cristian cojowinaktak saktaklaj itzˈik

Cuando xantaj li, xinnaˈtunc, xwil subˈlaj qˈui cristian ri taˈ ni jonok ticwin chi rajlajc, ri tipetak lak jaljojtak tilmit, jaljojtak rijajl y jaljoj jtzijbˈalak, waˈltak chiwch man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon y chiwch Man Ra Carner. Cojol saktaklaj itzˈik jwiˈlak y cˈamal xaktak palm laj jkˈabˈak jwiˈlak. 10 Juntir ribˈilak subˈlaj cow xchˈejejtak, xijtak:

Riˈ Kakaj Dios ri cubˈul chibˈ man cubˈarbˈ lamas tran kˈatbˈitzij pach Man Ra Carner xojcolow laj jkˈabˈ kamac, xcheˈtak.

11 Juntir yak anjl ri waˈltak chirij man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon y chirijak yak winak ri wiˈ rekleˈnak riqˈui Kakaj Dios y chirijak mak quejabˈ qˈuitzinoj xxucbˈaˈ ribˈak asta xtaw chiˈ jwichak lak ulew chiwch man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 12 Xijtak:

¡Jiloniˈn! Xike Kakaj Dios tibˈixaj jnimirsaj jkˈij ri subˈlaj nim jkˈij, ri wiˈ mas jnoˈj y xike re tibˈan cˈomowanc y ticojsaj jkˈij y wiˈ jcwinel ri taˈ jqˈuisic. Jiloniˈn, xcheˈtak.

13 Ajrucˈreˈ xpe jun rechak yak winak ri wiˈ rekleˈnak riqˈui Kakaj Dios, xij chwe: ¿Nentak yak ri cojowinaktak saktaklaj itzˈik? Y, ¿lamas tipetakwiˈ? xcheˈ chwe.

14 In Juan ximbˈij re: At awetamiˈ kaj, xincheˈ re.

Y re xij chic chwe: Riˈtakaˈ yak ri xeltakch li jun nimlaj cˈax y riˈtakaˈ yak ri xchˈaj ritzˈikak y xsakabˈsajtak laˈ jquiqˈuel Man Ra Carner. 15 Jwiˈliˈli wiˈtak chiwch jcubˈarbˈ Kakaj Dios lamas tran jkˈatbˈitzij, chi lakˈj chi lakˈabˈ tijin trantak nen raj Kakaj Dios trantak li man luwar lamas wiˈ Kakaj Dios. Y ticolsajtakaˈ jwiˈl ri cubˈul chibˈ man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon, jwiˈl riˈ tichajin rechak. 16 Taˈ chiquiˈ tijtijtak cˈax jwiˈl wiˈjal, ni chekej chiˈ, ni taˈ chiquiˈ ticˈatsajtak jwiˈl jkˈakˈal kˈij. 17 Jwiˈl tichajajtakaˈ jwiˈl Man Ra Carner ri wiˈ chiwch man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon, tibˈan rechak chapcaˈ tran jun ajyukˈ re carner, tina cˈamsajnabˈi jbˈeak lamas tielexwiˈ cˈaslem jaˈ. Y Kakaj Dios tina jchekersajna juntir raˈl bˈakˈ jwichak, xcheˈ chwe winak ri wiˈ rekleˈn riqˈui Kakaj Dios.