Add parallel Print Page Options

Mak wukubˈ (7) nacˈbˈire man bˈotom wuj

Y in Juan xwilaˈ cuando Man Ra Carner xkˈatz man nabˈe re mak wukubˈ (7) nacˈbˈire man bˈotom wuj y xinta xchˈaˈwch jun rechak mak quejabˈ qˈuitzinoj subˈlaj cow xchˈejej chapcaˈ jtaic jun quiekuljaw, xij chwe: Tzaj, yuk awileˈ, xcheˈ chwe.

In xinnaˈtunc, xwil jun cwaˈy sak rij y man ri quejawinak re, cˈamal jun arco jwiˈl laj jkˈabˈ, xyeˈsaj jun coron re y riˈ re jun ajchˈeconl. Xeˈ pire tichˈecon chirijak mak jcontre. Cuando Man Ra Carner xkˈatz man jcabˈ nacˈbˈire man bˈotom wuj, xinta xchˈaˈwch man jcabˈ qˈuitzinoj, xij: Tzaj, yuk awileˈ, xcheˈ chwe.

Y xel chicch jun cwaˈy quiek rij y man ri quejawinak re, xyeˈsaj jun nimlaj espad laj jkˈabˈ y xyeˈsaj jkˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire tresaj utzil chijxoˈlak cristian wich ulew. Y tran rechak cristian chi tijcamsaj ribˈak chiribˈil ribˈak. Cuando Man Ra Carner xkˈatz man jrox nacˈbˈire man bˈotom wuj, xinta xchˈaˈwch man jrox rechak mak quejabˈ qˈuitzinoj, xij: Tzaj, yuk awileˈ, xcheˈ chwe.

Y in xinnaˈtunc, xwil jun cwaˈy kˈek rij y man ri quejawinak re wiˈ jun pajbˈl laj jkˈabˈ. Y laj xoˈlak mak quejabˈ qˈuitzinoj li, xinta chic xaanch jun chˈaˈwem, xij: Xike quibˈ liwr trig pire jun denario o wakakibˈ (6) liwr cebada pire jun denario, pero ma jawsaj rijil man vin pach man aceit, xcheˈ chwe.

Cuando Man Ra Carner xkˈatz man jcaj nacˈbˈire man bˈotom wuj, xinta xchˈaˈwch man jcaj rechak mak quejabˈ qˈuitzinoj, xij: Tzaj, yuk awileˈ, xcheˈ chwe.

In xinnaˈtunc, xwil jun cwaˈy kˈankˈoj rij y man ri quejawinak re, Camnak jbˈij, chirij re tixam man luwar ri lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ y xyeˈsaj kˈatbˈitzij laj jkˈabˈak chi jcamsaj raquitz mitaˈ pajnicˈj cristian re wich ulew laˈ chˈoˈj, laˈ wiˈjal, laˈ yajel y laˈ mak caˈn re lak qˈuicheˈlaj. Cuando Man Ra Carner xkˈatz man jjoˈ nacˈbˈire man bˈotom wuj, xwil wiˈ ralaj man altar jsantilak yak ri xcamsajtak jwiˈl xcojtak Jyolj Kakaj Dios y jwiˈl xcˈutaˈ laj jcˈaslemalak chi cubˈuliˈ jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 10 Subˈlaj cow xchˈejejtak, xijtak: ¡At Kakaj Dios ri Kajawl ri subˈlaj nim akˈij ri taˈ ni jun bˈwelt xatmacunc y ri atbˈanow ri tabˈij! ¿Nen or tabˈan akˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ri wiˈtak wich ulew y tabˈan jqˈuixel rechak mak ri xojcamsanc? xcheˈtak.

11 Ajrucˈreˈ xyeˈsaj sak itzˈik rechak jwiˈl Kakaj Dios y xij rechak chi tina rulbˈejtakna quibˈ uxibˈ kˈij chic asta tina tzˈakatna rajlalak yak rechˈelxicak chirij Kakaj Jesucristo ri rich ajbˈiltak Jyolj Kakaj Dios ri tina camsajtakna chapcaˈ xansaj rechak.

12 Cuando Man Ra Carner xkˈatz chic man jwak nacˈbˈire man bˈotom wuj, riˈchak xwil xan jun nimlaj cabˈrakn y kˈij xukuˈmar jwich chapcaˈ rilic jun itzˈik kˈek y icˈ xan quiek juntir jwich chapcaˈ rilic quicˈ. 13 Y mak chˈumil ri wiˈ lecj xtzaaktakch asta wich ulew chapcaˈ jtzakic mak raxtaklaj jwich higo cuando tiyucxij man jcheˈl jwiˈl jun nimlaj tew. 14 Y caj xsaach jwich, xan chapcaˈ tran jun wuj cuando tibˈotsaj jwich y juntir mak witz pach mak tra luwar ri wiˈ li mar xqˈuexmaj jluwrak.

15 Ajrucˈreˈ mak rey re juntir wich ulew pach yak ri cojol jkˈijak, mak jbˈabˈalak mak soldad, mak bˈiom, mak ri wiˈ jcwinelak, mak ri wiˈ rajwak y mak ri taˈ rajwak, xmuk ribˈak lak jul y xoˈlak nimaktak abˈaj re bˈak witz. 16 Y xijtak re mak witz y mak abˈaj: Cojamukeˈtak chiwch man ri cubˈul chibˈ man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon y cojamukeˈtak chiwch retzal Man Ra Carner, 17 jwiˈl xtawiˈ chiwch man nimlaj kˈij re man kˈatbˈitzij li y taˈ nen ticuyuw re, xcheˈtak.