Add parallel Print Page Options

Man Ra Carner tijquir man bˈotom wuj

Ajrucˈreˈ in Juan xwil man ri cubˈul li cubˈarbˈ lamas tibˈan takon, wiˈ jun bˈotom wuj laj jpaach jkˈabˈ tzˈibˈal jpam pach rij y tzˈapil rij laˈ wukubˈ (7) chi nacˈbˈire. Y xwil jun anjl ri wiˈ subˈlaj jcwinel y subˈlaj cow xchˈejejc, xij: ¿Nen ticˈular pire tijkˈatz mak nacˈbˈire man bˈotom wuj ri y tijquir jwich? xcheˈ.

Pero ni lecj, ni wich ulew, ni ralaj ulew wiˈ jonok xcˈular pire xquir jwich man bˈotom wuj, ni chi rilic jwich. In Juan subˈlaj xinokˈ jwiˈl taˈ ni jonok xcˈular pire xquir man bˈotom wuj li, ni chi rilic jwich. Jun rechak yak junwinak quejabˈ (24) chi winak ri wiˈ rekleˈnak riqˈui Kakaj Dios xij chwe: Mat okˈ chic, man Coj ri rijajl Judá y rijajl David xchˈeconiˈn. Riˈ re tiquiriw jwich man bˈotom wuj y mak wukubˈ (7) nacˈbˈire, xcheˈ chwe.

Ajrucˈreˈ xwil Man Ra Carner waˈl chiwch man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon y laj xoˈlak mak quejabˈ qˈuitzinoj pach laj xoˈlak yak junwinak quejabˈ (24) chi winak ri wiˈ rekleˈnak riqˈui Kakaj Dios. Man Ra Carner li ticˈutuniˈ chi xcamsajna y xsujsajiˈ re Kakaj Dios pire tojbˈi mac. Y wiˈ wukubˈ (7) jcach y wukubˈ (7) bˈakˈ jwich y riˈtakaˈ li ri wukubˈ (7) jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri takaltak jwiˈl Kakaj Dios juntir wich ulew.

Xpe Man Ra Carner, xcˈul man bˈotom wuj ri wiˈ laj jpaach jkˈabˈ ri cubˈul chibˈ man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon. Cuando xcˈam man bˈotom wuj, xpetak mak quejabˈ qˈuitzinoj pach yak junwinak quejabˈ (24) chi winak ri wiˈ rekleˈnak riqˈui Kakaj Dios xxucbˈaˈ ribˈak asta xtaw chiˈ jwichak lak ulew chiwch Man Ra Carner. Juntir ribˈilak cˈamal jujun arp jwiˈlak chi jujunalak y cˈamal jujun nejbˈ jwiˈlak ri bˈanal laˈ oro, nojsal chi pom y ri pom li riˈ jyoljak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo cuando tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios.

Y tijbˈixajtak jun aacˈ bˈix ri tijbˈij jilonri:
    Ticˈulariˈ pi awe tacˈam man bˈotom wuj y takˈatz mak nacˈbˈire jwiˈl xatcamsajna y laˈ aquiqˈuel xalokˈ cristian pire Kakaj Dios re jaljojtak rijajl y ri jaljoj jtzijbˈalak y re juntir tilmit.
10     Xabˈanaˈ jun kˈat rechak pire attakon chibˈak y xacojaˈtakaˈ pire ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y pire titakontak wich ulew, ticheˈtak re Man Ra Carner.

11 Cuando xwil y xinta jun chˈaˈwem re subˈlaj qˈui anjl wiˈtak chirij man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon y chirijak yak ri wiˈ rekleˈnak riqˈui Kakaj Dios y ri jqˈuiyalak yak anjl taˈ ni jonok ticwin chi rajlajcak. 12 Subˈlaj cow xijtak:

Man Ra Carner ri, xcamsajna pire xsujsaj re Kakaj Dios pire tojbˈi mac.
Ticˈulariˈ pire tijcˈul jcwinel, jbˈiomil, mas jnoˈj, mas jchokˈbˈ, ticˈulariˈ pire ticojsaj jkˈij, tinimirsaj jkˈij y tibˈixaj jnimirsaj jkˈij, xcheˈtak.

13 Y juntir ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios ri wiˈtak lecj y ri wiˈtak wich ulew y ri wiˈtak ralaj ulew y ri wiˈtak li mar, xijtak:
    Ri cubˈul chibˈ man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon pach Man Ra Carner, rajwaxiˈ tibˈixaj jnimirsaj jkˈijak, ticojsaj jkˈijak, tinimirsaj jkˈijak y tijcˈultak mas jcwinelak ri taˈ jqˈuisic, xcheˈtak.

14 Y mak quejabˈ qˈuitzinoj xijtak: Jiloniˈn, xcheˈtak.

Y xpetak yak junwinak quejabˈ (24) chi winak ri wiˈ rekleˈnak riqˈui Kakaj Dios, xxucbˈaˈ ribˈak asta xtaw chiˈ jwichak lak ulew chiwch ri cubˈul chibˈ man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon y xnimirsajtak jcojic jkˈij.