Add parallel Print Page Options

Jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios ri tibˈansaj

Cuando xantaj juntir li, in Juan xinnaˈtun lecj, etke xwilbˈi jun pwert tel y xinta chic jun chˈaˈwem chapcaˈ xaanch chwe nabˈe ri chapcaˈ jtaic rokˈebˈ jun trompet, xijch chwe: Jawench neri y tancˈut chawch mak kelen ri tina imbˈanna nen or cuando tikˈax juntir mak ri ximbˈij chawe, xcheˈ chwe.

Y etke xincan laj jkˈabˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y xwil jun cubˈarbˈ lamas tibˈan takon ri wiˈ lecj y wiˈ jun cubˈul chibˈ. Y ri cubˈul chibˈ man cubˈarbˈ li, jor kus rilic jilon tikopopon chapcaˈ jun abˈaj ri jbˈij jaspe y jun abˈaj ri jbˈij cornalina y chirij man cubˈarbˈ li lamas tibˈan takon, wiˈ jun xocakˈbˈ subˈlaj tikopopon jwich chapcaˈ rilic jun abˈaj ri jbˈij esmeralda. Y sutul rij man cubˈarbˈ li lamas tibˈan takon jwiˈl junwinak quejabˈ (24) chi cubˈarbˈ lamas tibˈan takon y chibˈ mak cubˈarbˈ li cubˈultak junwinak quejabˈ (24) chi winak ri wiˈ rekleˈnak riqˈui Kakaj Dios. Y li man cubˈarbˈ li lamas tibˈan takon tielch coyop, quiekuljaw y subˈlaj tijumumc. Chiwchbˈi man cubˈarbˈ li lamas tibˈan takon wiˈ wukubˈ (7) candil wiˈ jkˈakˈalak y riˈtakaˈ yak wukubˈ (7) jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. Y chiwchbˈi man cubˈarbˈ li lamas tibˈan takon wiˈ jun kelen chapcaˈ rilic mar ri subˈlaj sak jwich chapcaˈ rilic jun kelen ri tijnaˈ tiilsaj nen wiˈ chirij. Laj nicˈajl mak cubˈarbˈ lamas tibˈan takon ri sutuwinaktak rij man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon wiˈ quejabˈ qˈuitzinoj ri sutuwinaktak chic rij man cubˈarbˈ li. Y mak qˈuitzinoj li subˈlaj qˈui bˈakˈ jwichak, wiˈ bˈakˈ jwichak chiwchak y chirijak.

Man nabˈe rechak mak qˈuitzinoj jilon rilic chapcaˈ jun coj, man jcabˈ jilon rilic chapcaˈ jun achaj wacx, man jrox qˈuitzinoj jilon jcaybˈal chapcaˈ jcaybˈal cristian y man jcaj jilon rilic chapcaˈ jun nimlaj xicˈ tijin tirupupunc. Chi quejabˈ ribˈilak mak qˈuitzinoj li wiˈ wakakibˈ (6) jxicˈak chi jujunalak y nojsal rijak chi bˈakˈ wich chi jiˈ chirijak y laj jxicˈak y chi lakˈj chi lakˈabˈ tijbˈijtak:

Subˈlaj tziyiˈn, subˈlaj tziyiˈn, subˈlaj tziyiˈ Kakaj Dios ri Kajawl ri wiˈ subˈlaj jcwinel, ri wiˈ ojrtaktzij, ri wiˈ lajori y tina pena nen or, ticheˈtak.

Nojel bˈwelt cuando mak quejabˈ qˈuitzinoj li tijnimirsajtak jkˈij y tijcojtak jkˈij y ticˈomowantak re ri cubˈul chibˈ man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon ri yoˈl y taˈ jcamic, 10 yak junwinak quejabˈ (24) chi winak ri wiˈ rekleˈnak riqˈui Kakaj Dios tijxucbˈaˈ ribˈak asta titaw chiˈ jwichak lak ulew chiwch man ri cubˈul chibˈ man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon y tijnimirsajtak jkˈij jun ri yoˈl y taˈ jcamic. Rechak tijyeˈ jcoronak chiwch y tijbˈijtak jilonri:

11 At Kakaj Dios ri Kajawl, ticˈulariˈ pi awe tacˈul jnimirsaj akˈij, jcojic akˈij y acwinel jwiˈl atiˈ xatbˈanow re juntir ri wiˈ wich kˈijsak y jwiˈl jilon chawaj wiˈtak juntir, xcheˈtak yak junwinak quejabˈ (24) chi winak ri wiˈ rekleˈnak riqˈui Kakaj Dios.