Add parallel Print Page Options

Man dragón tiximsaj jun mil (1,000) junabˈ

20  Xwil xkejch jun anjl lecj ri wiˈ man law laj jkˈabˈ re man xelebˈxan y wiˈ jun nimlaj caden laj jkˈabˈ. Xpe man anjl li, xchap man dragón, man ojr cumatz ri man jbˈabˈal etzl y ri tibˈijsaj Satanás re y xxim laˈ caden jun mil (1,000) junabˈ. Y xtˈojbˈi li man xelebˈxan, claˈ xtzˈapijwiˈ y xcoj jun retal man tzˈapbˈire man chiˈ jul pire ticˈutun wi wiˈ nen titebˈan re pire maˈ tijsubˈ mas cristian juntir wich ulew asta titzˈakat jun mil (1,000) junabˈ. Pero cuando titzˈakat jun mil (1,000) junabˈ jtzˈapij, ajrucˈreˈ titaksaj quibˈ uxibˈ kˈij chic.

Y xwil nicˈj cubˈarbˈ lamas tibˈan takon y chibˈ mak cubˈarbˈ li xcubˈartak yak ri xcˈul rekleˈnak pire titakontak chibˈ mak cristian wich ulew. Y xwilaˈ jsantilak yak cristian ri xcˈursaj jbˈaak jwiˈl taˈ xquibˈaj ranmak chi jbˈij chi tzˈetiˈ ri jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y jwiˈl xijtak Jyolj Kakaj Dios. Rechak taˈ xcojtak jkˈij man etzl awaj, ni taˈ xcojtak jkˈij man richbˈal, ni taˈ xyeˈ ribˈak xcojsaj retal jbˈij man etzl awaj chiˈ jwichak, ni laˈ jkˈabˈak. Rechak xcˈastasaj jwichak laj jcamnaklak y xwaˈxtak pi jpach Kakaj Jesucristo pire titakontak chiwch jun mil (1,000) junabˈ.

Riˈ li, ri nabˈe cˈastajbˈal. Pero juntir camnakibˈ taˈ xcˈastasaj jwichak laj jcamnaklak asta xtzˈakatna jun mil (1,000) junabˈ. Tzi rechak yak ri tosoltak pire Kakaj Dios ri ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak li nabˈe cˈastajbˈal, rechak taˈ chiquiˈ tikˈaxtak laj caˈmul camic. Y ticojsajtakaˈ pi ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y riqˈui Kakaj Jesucristo. Rechak tina takontakna pi jpach Kakaj Jesucristo chiwch jun mil (1,000) junabˈ.

Kˈatbˈitzij ri tibˈan chibˈ man jbˈabˈal etzl

Cuando titzˈakat jun mil (1,000) junabˈ, tiquirsaj man jbˈabˈal etzl y tiesajch lamas tzˈapilwiˈ. Y tibˈe chi jsubˈic juntir cristian re wich ulew. Tibˈe jsubˈeˈ mak cristian ri wiˈtak lak luwar re Gog pach Magog. Tijmulbˈaˈ jwich juntir cristian re juntir tilmit pire chˈoˈj y mak cristian subˈlaj qˈui ribˈilak, ni jun ticwin chi rajlajcak chapcaˈ jqˈuiyal mak sanebˈ re chiˈ mar.

Y mak cristian li, jiˈ tipetak lak juntir tilmit re wich ulew y tijsutajtak rij man tilmit ri mas tilokˈaj jwiˈl Kakaj Dios lamas wiˈtakwiˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Pero tipe kˈakˈ lecj y tijsach jwichak juntir. 10 Y man jbˈabˈal etzl ri xsubˈuw rechak mak cristian li titˈojsaj laj nicˈajl jkˈakˈal jun nimlaj alagun chi kˈakˈ pach asufre y claˈ titˈojsajtak man etzl awaj ri xelch li mar pach man etzl awaj ri xcoj ribˈ pi ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. Claˈ tijtijtak subˈlaj cˈax chi lakˈj chi lakˈabˈ y ni jun bˈwelt tieltakch claˈ.

Ri qˈuisbˈi jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tran

11 Ajrucˈreˈ xwil jun nimlaj cubˈarbˈ sak rij lamas tibˈan takon cubˈul jun chibˈ y chiwch jun ri cubˈul chibˈ man cubˈarbˈ li, xsaach jwich caj pach ulew y taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt xilsaj chic jwichak. 12 Y xwil jwichak juntir camnakibˈ, chi nimak jkˈijak chi mitaˈ nimak jkˈijak waˈltak chiwch man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon. Y xtebˈaj mak wuj ri lamas tzˈibˈalwiˈ juntir ri xantak juntir cristian y xtebˈaj chic jun wuj chic, riˈ man wuj re cˈaslemal. Yak camnakibˈ xansaj kˈatbˈitzij chibˈak chirij ri bˈanal jwiˈlak chapcaˈ ri tzˈibˈal li mak wuj li. 13 Man mar xjach jurubˈ cristian ri xcam xilj. Man camic pach man luwar lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ xjachtak jurubˈ camnakibˈ ri wiˈ riqˈuilak y juntir li xansaj kˈatbˈitzij chirijak jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ ri bˈanal jwiˈlak chi jujunalak.

14 Y man camic pach man luwar lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ xtˈojsajtak laj nicˈajl jkˈakˈal jun nimlaj alagun chi kˈakˈ. Y riˈ li man jcaˈmul camic. 15 Claˈ xtˈojsajtak mak cristian ri taˈ xtaˈmaj jbˈijak li wuj re cˈaslemal.