Add parallel Print Page Options

Jtaquil ri tiyeˈsaj re man kˈat aj Éfeso

Kakaj Jesucristo xij chwe: Tzˈibˈajbˈi jilonri pire man kˈat ajtakeltak we pach man ajcˈamal jbˈeak ri wiˈtak Éfeso ri jun tilmit re Asia. Jilonri tijbˈij man ri wiˈ wukubˈ (7) chˈumil laj jpaach jkˈabˈ y ri tiwoˈcot xoˈlak mak wukubˈ (7) candil pach rakan ri bˈanal laˈ oro.

In wetamiˈ juntir nen tijin tabˈantak pi we y wetamiˈ chi subˈlaj cˈax tatijtak, pero taˈ taquibˈaj awanmak. Y wetamiˈ chi taˈ xcˈul awchak mak etzltak noˈj ri trantak mak cristian jwiˈl tijbˈijtak chawechak chi rechak intakoˈntakaˈn, pero taˈ tzˈet, xawilaˈtakaˈ chi joˈstake.

Atak xacowirsajiˈ awanmak, taˈ xakˈel aybˈak chwij, xatijaˈtakaˈ subˈlaj cˈax chi jbˈanic lawiˈ ri tabˈantak laj imbˈj y taˈ xaquibˈaj awanmak.

Pero taˈ tzi twil ri tijin tabˈantak jwiˈl taˈ chiquiˈ tijin atlokˈintak chapcaˈ cuando xacholtakch nabˈe.

Cuxtajok awiˈlak nen mo cuando xcan ayeˈtak lokˈin chapcaˈ xabˈantak nabˈe. Qˈuex anoˈjak y bˈantak chic chapcaˈ bˈanalch awiˈlak ojr. Wi mitaˈ taqˈuex anoˈjak, imbˈe chawijak y twesaj acandilak laj jluwr.

Pero wiˈ jun tzilaj noˈj ri tijin tabˈantak jwiˈl taˈ tzi tatatak mak jcˈutuˈnak mak cristian ri jbˈijak nicolaítas y jilon in taˈ tzi tanta mak jcˈutuˈnak mak cristian li.

Nen titonc, jteˈ jcholajl nen tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios rechak yak kˈat ajtakeltak we. Nen tichˈecon chibˈ man jbˈabˈal etzl, tanyaˈ luwar re tijtij jwich man cheˈ ri tiyeˈw cˈaslemal ri wiˈ li man kuslaj luwar lamas wiˈ Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesucristo.

Jtaquil ri tiyeˈsaj re man kˈat aj Esmirna

Kakaj Jesucristo xij chwe: Tzˈibˈajbˈi jilonri pire man kˈat ajtakeltak we pach man ajcˈamal jbˈeak ri wiˈtak Esmirna ri jun tilmit re Asia. Jilonri tijbˈij man ri wiˈchak cuando xcholmajch jwich kˈijsak y ajwiˈ cuando tisaach jwich kˈijsak, ri xcamna y xcˈastasaj jwich laj jcamnakl.

In wetamiˈ juntir ri tijin tabˈantak y wetamiˈ lawiˈ cˈax ri tatijtak y wetamiˈ nen mo apowrilak, pero wiˈ abˈiomilak lecj riqˈui Kakaj Dios. Y wetamiˈ chi atyokˈsajtakaˈ jwiˈlak mak ri tijcoj ribˈak chi rijajl Israel, pero taˈ tzˈet, mak cristian li wiˈtakaˈ laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl. 10 Mi tzaak achˈolak jwiˈl cˈax ri tina atijtakna, man jbˈabˈal etzl tina ranna chi nicˈj chawechak tibˈetak li cars pire tril wi kes tzˈet nojel awanmak cubˈul achˈolak chwij, tina atijtakna cˈax lajuj kˈij, pero ma quibˈaj awanmak asta atcamtak y in tanyaˈ tzilaj cˈaslemal chawechak ri chapcaˈ atojbˈlak.

11 Nen titonc, jteˈ jcholajl nen tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios rechak yak kˈat ajtakeltak we. Nen tichˈecon chibˈ man jbˈabˈal etzl, taˈ tijtij cˈax li man luwar re tijbˈi cˈax, riˈ li man jcaˈmul camic, xcheˈ Kakaj Jesucristo.

Jtaquil ri tiyeˈsaj re man kˈat aj Pérgamo

12 Kakaj Jesucristo xij chwe: Tzˈibˈajbˈi jilonri pire man kˈat ajtakeltak we pach man ajcˈamal jbˈeak ri wiˈtak Pérgamo ri jun tilmit re Asia. Jilonri tijbˈij man ri wiˈ jun espad riqˈuil subˈlaj chˈut jtzam ri wiˈ quibˈ lad ree.

13 In wetamiˈ lamas jekelcatakwiˈ, jiˈ jekelcatak lamas titakon man jbˈabˈal etzl, pero atak taˈ xaquibˈaj awanmak chwij cuando xcamsaj Antipas ri taˈ xquibˈaj ranm chi jbˈij chi tzˈetiˈ ri intaquil, re jiˈ xcamsaj laj atilmitak ri lamas wiˈ man jbˈabˈal etzl. 14 Pero wiˈ nicˈj kelen ri mitaˈ tzi tijin twil chawijak. Kuske chawechak wiˈ jujun aacˈlak ri ticojowtak jcˈutuˈn Balaam ri xtijon re Balac chi jtakchiˈj yak rijajl Israel chi macun chiwch Kakaj Dios chi jtijic jtiˈnicl mak awaj ri sujulchak re mak tiox chi jnimirsaj jkˈijak y jbˈanic mak etzltak noˈj re tzˈiˈal. 15 Y kuske chawechak wiˈ jujun cristian ri ticojowtak jcˈutuˈnak mak cristian ri jbˈijak nicolaítas.

16 Jwiˈliˈli, ¡qˈuex anoˈjak! Wi mitaˈ taqˈuex anoˈjak, imbˈe chawijak y laˈ man espad ri tielch laj ínchiˈ inchˈoˈjin riqˈuilak mak cristian li.

17 Nen titonc, jteˈ jcholajl nen tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios rechak yak kˈat ajtakeltak we. Nen tichˈecon chibˈ man jbˈabˈal etzl, tanyaˈ maná re chi tijem ri aj mukulna lajori y tanyaˈ jun sak abˈaj re ri tzˈibˈal jun aacˈ bˈij chiwch ri taˈ nen etemawinak re, xike nen ri ticˈuluw tieteman re, xcheˈ Kakaj Jesucristo.

Jtaquil ri tiyeˈsaj re man kˈat aj Tiatira

18 Kakaj Jesucristo xij chwe: Tzˈibˈajbˈi jilonri pire man kˈat ajtakeltak we pach man ajcˈamal jbˈeak ri wiˈtak Tiatira ri jun tilmit re Asia. Jilonri tijbˈij Jcˈajol Kakaj Dios ri jilon rilic bˈakˈ jwich chapcaˈ jxak kˈakˈ y rakan jilon rilic chapcaˈ chˈiˈchˈ brons ri suˈul rij pire tikopoponc.

19 In wetamiˈ juntir nen tijin tabˈantak, wetamiˈ nen mo atlokˈintak, wetamiˈ nen mo jcubˈar achˈolak chwij, wetamiˈ chi tijin tabˈantak lawiˈ chwaj tabˈantak, wetamiˈ chi taˈ xaquibˈaj awanmak y wetamiˈ chi lajori attijintakaˈ chi jbˈanic mas utzil chiwch cuando xatticartakch.

20 Pero wiˈ jun kelen ri taˈ tzi twil chawijak. Yeˈlke luwar awiˈlak chi man anm ri jbˈij Jezabel tijbˈij chi ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios, pero tike jsubˈ yak wajchac, jwiˈl tijbˈij chi tijnaˈ trantak mak etzltak noˈj re tzˈiˈal y tijtijtak mak kelen ri sujulchak re mak tiox chi jnimirsaj jkˈijak. 21 In xinyaˈ luwar re pire tijqˈuex jnoˈj, pero taˈ raj tican jyeˈ jbˈanic mak etzltak noˈj re tzˈiˈal. 22 Jwiˈliˈli tambˈan chi man anm li tikej laj jsoc jwiˈl jun cˈaxlaj yajel y mak winak ri tiechbˈentak re man anm li, wi mitaˈ tican jyeˈtak jbˈanic mak noˈj ri xtijojtak jwiˈl man anm li, tina imbˈanna subˈlaj cˈax rechak. 23 Y tancamsaj juntir ricˈlal man anm li y jilonli juntir yak ajtakeltak we tretemajtak chi in wetamiˈ nen tijchomorsajtak y nen wiˈ laj ranmak juntir cristian. Tambˈanaˈ kˈatbˈitzij chabˈak chirij ri bˈanal awiˈlak chi ajujunalak.

24 In tambˈij chawechak, atak yak nicˈj aj Tiatira ri taˈ tijin tabˈantak lawiˈ ri tijbˈij mak jcˈutuˈn man anm li y ajquiˈ chachˈobˈtak chirij jchomorsaˈn man jbˈabˈal etzl ri tijbˈijtak chi ri taˈ esal chi sakil. Taˈ chiquiˈ nen tambˈij chawechak chi rajwax tabˈantak. 25 Pero riˈ takejtak jbˈanic ri bˈil inwiˈl chawechak asta titaw kˈij impe chic.

26 Nen tichˈecon chibˈ man jbˈabˈal etzl y tran lawiˈ chwaj asta ticam, tanyaˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon chibˈak mak tilmit. 27 Jilon chapcaˈ xan Inkaj chwe in, xyaˈ kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ chibˈak juntir tilmit y in tanyaˈ re titakon chibˈak mak tilmit chapcaˈ laˈ jun bˈar ri bˈanal laˈ chˈiˈchˈ, tranaˈ rechak chapcaˈ jpaxaj jun bˈoˈj ri bˈanal laˈ ulew. 28 Y tanyaˈ man nimi chˈumil re ri tielch akˈabˈ.

29 Nen titonc, jteˈ jcholajl nen tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios rechak yak kˈat ajtakeltak we, xcheˈ Kakaj Jesucristo.