Add parallel Print Page Options

Ri nen mo tiqˈuis jwich Babilonia

18  Cuando xantaj li, xwil chic xkejch jun anjl lecj ri wiˈ subˈlaj kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ. Juntir wich ulew xsakabˈsaj jwiˈl subˈlaj tikopopon rij. Y subˈlaj cow xchˈejejc, xij:

¡Xqˈuisiˈn! ¡Xqˈuisiˈ cristian Babilonia ri mas cojol jkˈij!
Xwuxiˈ pi richochak mak etzl y pi mukbˈi ribˈak mak etzl ri mas tzˈiltak y pi jluwrak mak tzˈiquin ri tzˈiltak y ri xibˈichˈol rilicak.
Juntir cristian re wich ulew ri xtijoj ribˈak riqˈuil chi jbˈanic etzltak noˈj re tzˈiˈal xsaach jbˈaak chapcaˈ jun cristian xkˈabˈar laˈ vin.
Mak rey re wich ulew xrechbˈejtakaˈn y maˈ jcˈulajlak taˈn y mak ajcˈaybˈ re wich ulew xbˈiomirtakaˈ jwiˈl rechak subˈlaj kustaklaj kelen xeˈ jcˈayajtak re pire etzltak raybˈl, xcheˈ anjl.

Y xinta jun chˈaˈwem xaan chicch lecj, xij:
    Elantakbˈi riqˈui man tilmit li, ri atak inwinak pire maˈ atmacuntak chapcaˈ timacun re y pire maˈ nicˈ tatijtak cˈax chapcaˈ tijtij re.
    Jwiˈl juntir jmac ri bˈanal jwiˈl, nicˈ riqˈuil xmulbˈaˈyiˈ asta xtaw lecj y Kakaj Dios retamiˈ juntir mak etzltak noˈj ri bˈanal jwiˈl.
    Qˈuixelajtak re chapcaˈ xyeˈ rechak yak nicˈj chic.
    Bˈantak caˈmul cˈax re chiwch ri bˈanal jwiˈl re.
    Bˈantak jwaˈx jun rucˈaˈ ri caˈmul jtzatzul chiwch ri xyeˈ rechak yak nicˈj chi tijem.
    Qˈuixelajtak jyeˈic subˈlaj bˈis re y subˈlaj cˈax, nicˈ jpajic tabˈantak chapcaˈ ri jnimal ri xyeˈwiˈ ribˈ y xanaˈ nen raj re xan jwiˈl jilonri tijbˈij laj ranm:
    In cubˈulquin neri chapcaˈ in jun anm ri wiˈ pire reina, maˈ in taˈ jun anm ri camnak richjil y taˈ tantij cˈax jwiˈl bˈis, xcheˈ.

Jwiˈliˈli li jun kˈijke tipe subˈlaj cˈax chirij. Tijtaˈ camic, bˈis, wiˈjal y ticˈatsaj li kˈakˈ, jwiˈl wiˈ subˈlaj jcwinel Kakaj Dios ri Kajawl ri tibˈanow kˈatbˈitzij chibˈ, ticheˈch man chˈaˈwem.

Mak rey re wich ulew ri xechbˈentak re y maˈ jcˈulajlak taˈn y ri xquiˈcottak chirij jbˈiomil, tina okˈtakna y subˈlaj ticˈaxcˈobˈ ranmak chirij cuando triltak jsibˈel re jcˈatic. 10 Subˈlaj najchak tiwaˈxtak re jwiˈl jtzakic jchˈolak pire maˈ tibˈan kˈatbˈitzij chibˈak chapcaˈ cˈax ri tijin tijtij man tilmit li y tijbˈijtak:

¡Cˈur awch! Cˈur awch at tilmit Babilonia, atiˈ jun tilmit ri mas cojol akˈij ri wiˈ mas achokˈbˈ, pero li jun ratke xansaj kˈatbˈitzij chabˈ, ticheˈtak.

11 Y mak ajcˈaybˈ re juntir wich ulew subˈlaj tina okˈtakna y subˈlaj tina cˈaxcˈobˈna laj ranmak jwiˈl taˈ chiquiˈ nen tilokˈow jcˈayak. 12 Taˈ chiquiˈ nen tilokˈow mak kelen ri bˈanal laˈ oro, mak ri bˈanal laˈ plata, mak kustaklaj abˈaj ri pakal rijil, mak abˈaj ri jbˈij perla, mak chˈuchˈjtaklaj itzˈik ri jbˈij lino, mak morad itzˈik, mak quiek itzˈik, mak itzˈik xa, juntir mak cheˈ ri simin ruxbˈak, mak kelen ri bˈanal laˈ marfil, mak cheˈ ri pakal rijil, laˈ brons, laˈ chˈiˈchˈ y laˈ mak abˈaj ri jbˈij mármol. 13 Taˈ chiquiˈ nen tilokˈowtak canel pi ikaˈn mak jaljojtak jwich cumbˈl ri simin ruxbˈl, pom, jkˈolal jun cheˈ ri jbˈij mirra, vin, aceit, cocˈlaj cˈaj, trig, mak awaj ri tiikantak, carner, cwaˈy, mak carret ri tijuraj jwiˈl cwaˈy y asta cristian ri wiˈ rajwak, taˈ chiquiˈ tilokˈsaj. 14 Mak ajcˈaybˈ tijbˈijtak: Xsaachiˈ jwichak mak kustaklaj kelen ri subˈlaj tarayaj jwich, xsaachiˈ jwich juntir abˈiomil y taˈ chiquiˈ tiwaˈx kustaklaj kelen awe, ticheˈtak.

15 Mak ajcˈaybˈ xbˈiomirtakaˈ jwiˈl xeˈ jcˈayajtak juntir jwich kelen rechak li man tilmit li, subˈlaj naj tiwaˈxtak re jwiˈl jtzakic jchˈolak chi rilic cˈax ri tijin tijtij man tilmit li. Subˈlaj ticamtak chi okˈej y subˈlaj cˈax ranmak chirij 16 y subˈlaj tichˈejejtak, tijbˈijtak:

¡Ay! Cˈur jwich man tilmit li ri wikem ribˈ laˈ chˈuchˈjtaklaj itzˈik ri jbˈij lino, itzˈik morad, itzˈik quiek, laˈ oro, laˈ mak abˈaj ri pakal rijil y laˈ mak abˈaj ri jbˈij perla.
17 Y li jun ratke xsaach jwich juntir subˈlaj jbˈiomil li, ticheˈtak.

Juntir mak ajcˈamaltak re mak barc, mak ri tiwoˈcottak lak barc, mak ri tichacuntak li barc y juntir mak ajcˈaybˈ ri tiwoˈcottak lak barc bˈa mar xcan waˈrtakch chinaj chi naˈtunc. 18 Y cuando xriltak jsibˈel man tilmit li ri tijin jcˈatic, tichˈejejtak, tijbˈijtak: ¡Taˈ chiquiˈ ni jun tilmit chic nicˈ pach man tilmit ri! ticheˈtak.

19 Tijtiltak pok laj jbˈaak jwiˈl bˈis, subˈlaj tiokˈtak, subˈlaj cˈax laj ranmak chi rilic y tichˈejejtak, tijbˈijtak:
    ¡Ay! Cˈur jwich, cˈur jwich man tilmit ri mas cojol jkˈij.
    Laˈ jbˈiomil re xbˈiomirtak juntir mak rajwak mak barc y li jun ratke xsaach jwich juntir.
20     Quiˈcoten at lecj, atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, atak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y atak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, quiˈcotentak jwiˈl Kakaj Dios xqˈuixelajiˈ re man tilmit li nen cˈax bˈanal chawechak jwiˈl, ticheˈtak.

21 Y ajrucˈreˈ xpe jun anjl ri wiˈ jcwinel, xbˈit jun nimlaj abˈaj chapcaˈ jnimal jun abˈaj re queˈm y xtˈojbˈi li mar y xij:
    Jilonri jsachic jwich man tilmit Babilonia ri mas cojol jkˈij y ni jun bˈwelt tiilsaj chic jwich.
22     Ni jun bˈwelt chic titasaj tikˈojomaj chic arp, ni bˈix aacˈl, ni suˈ, ni rokˈbˈal trompet titasaj chic aacˈl.
    Taˈ titasaj aacˈl jaljojtak jwich ajchac, ni taˈ chiquiˈ titasaj tijucˈucˈ man abˈaj re queˈm.
23     Ni jun bˈwelt chic tiilsaj jkˈakˈal jun candil aacˈl y ni jun bˈwelt chic titasaj jyoljak jun cˈulaj aj cˈulniquil aacˈl.
    Mak awajcˈaybˈ riˈ mas cojol jkˈijak chiwch juntir cristian wich ulew y xasubˈaˈ juntir cristian wich ulew laˈ mak itz ri xabˈan.
24     Claˈ xcamsaj yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y juntir yak ri xcamsajtak wich ulew, xcheˈ anjl.