Add parallel Print Page Options

Tibˈan kˈatbˈitzij chibˈ man tzˈiˈlaj anm

17  Xpe jun rechak yak wukubˈ (7) anjl ri wiˈ mak wukubˈ (7) nejbˈ riqˈuilak, xjutun wiqˈuil, xij chwe: Tzaj, tancˈut chawch nen mo kˈatbˈitzij tibˈan chibˈ man tzˈiˈlaj anm ri mas cojol jkˈij ri cubˈul chibˈ qˈuilaj jaˈ. Mak rey re wich ulew xanaˈtakaˈ tzˈiˈal riqˈuil y juntir mak cristian re wich ulew xsaachiˈ jbˈaak jwiˈl tzˈiˈal ri xantak riqˈui man tzˈiˈlaj anm li chapcaˈ jun cristian xkˈabˈar laˈ vin, xcheˈ anjl.

Y cuando xinwaˈx laj jkˈabˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xpe anjl li, xinjcˈambˈi li jun chekej luwar. Claˈ xwil jun anm quejal jun etzl awaj quiek rij jwiˈl, tzˈibˈal juntir rij chi bˈij re yokˈbˈi jbˈij Kakaj Dios y man awaj li wiˈ wukubˈ (7) jbˈa y lajuj (10) jcach. Y man anm li cojoliˈ jun ritzˈik jwiˈl morad y quiek rilic y wikem ribˈ laˈ oro, laˈ kustaklaj abˈaj ri subˈlaj pakal rijil y laˈ mak perla. Wiˈ jun nejbˈ laj jkˈabˈ ri bˈanal laˈ oro nojsal laˈ etzltak noˈj y laˈ mac re jtzˈiˈal ri tran. Y chiˈ jwich tzˈibˈal jun bˈij ri taˈ etemal jcholajl tijbˈij jilonri: Babilonia ri subˈlaj cojol jkˈij riˈ jchuchak juntir mak cristian ri tibˈanowtak tzˈiˈal y riˈ jchuchak juntir cristian ri tibˈanowtak mak noˈj ri tixutsaj jwiˈl Kakaj Dios, ticheˈ.

Y ajrucˈreˈ etke xwil chi man anm li kˈabˈreliˈ laˈ jquiqˈuelak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y yak ri xcamsajtak jwiˈl xijtak chi tzˈetiˈ ri jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Cuando xwil man anm li, subˈlaj xsaach inchˈol.

Ajrucˈreˈ xpe anjl li, xij chwe: ¿Nen chac sachal achˈol? In tina imbˈijna chawe nen jcholajl tielwiˈ man ri taˈ etemal chirij man anm li y chirij man etzl awaj ri quejal jwiˈl ri wiˈ wukubˈ (7) jbˈa y lajuj (10) jcach. Man etzl awaj ri xawil riˈ man ri xwaˈx ojr y lajori xcamiˈn. Pero elam tran chicch li xelebˈxan pire tisachsaj jwich. Mak cristian ri wiˈtak wich ulew ri taˈ tzˈibˈal jbˈijak li wuj re cˈaslemal cuando ajquiˈ chi ran caj pach ulew Kakaj Dios, tisaachiˈ jchˈolak cuando triltak man etzl awaj li ri xwaˈx ojr y xcamiˈn, pero tina kˈajna chicch. Man yoloj ri rajwaxiˈ wiˈ jnoˈj jun cristian chi retemaj jcholajl. Ri jcholajl tielwiˈ mak wukubˈ (7) bˈa, riˈ mak wukubˈ (7) witz ri lamas cubˈulwiˈ man anm li 10 y riˈ mak wukubˈ (7) jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij. Jobˈ rechak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij li xcamtakaˈn y jun rechak ajwiˈ pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij lajori y jun chic ajquiˈ chi petc. Cuando tipetc, taˈ naj tiyuk raneˈ. 11 Man etzl awaj quiek rij ri xwaˈx ojr y xcamiˈn, riˈ man jwaxak jbˈabˈal kˈatbˈitzij y re riˈ jun rechak mak wukubˈ (7) rey y re tisaachiˈ jwich. 12 Y mak lajuj (10) cach ri xawil riˈtakaˈ mak lajuj (10) rey ri ajquiˈ chi jcholtak jbˈanic jkˈatbˈitzijak. Tijcˈulaˈtakaˈ rekleˈnak pire jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij pach man etzl awaj, pero jun orke tiwaˈxtak pire rey.

13 Mak lajuj (10) rey li niqˈuiˈ jwichak y tijyeˈtak jcwinelak y jkˈatbˈitzijak laj jkˈabˈ man etzl awaj. 14 Rechak tichˈoˈjintak riqˈui Man Ra Carner, pero Man Ra Carner tichˈeconiˈ chibˈak, jwiˈl re riˈ Rajw juntir ajw y riˈ Rey chibˈak juntir rey. Y cuando tichˈecon Man Ra Carner li, wiˈtakaˈ riqˈuil yak ri siqˈuiltak y chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios ri taˈ tijquibˈaj ranmak chirij Man Ra Carner, xcheˈ anjl chwe.

15 Y xij chic anjl chwe: Mak qˈuilaj jaˈ ri cubˈul man tzˈiˈlaj anm chibˈ riˈ subˈlaj cristian re jaljojtak rijajl re juntir tilmit y jaljoj jtzijbˈalak. 16 Y mak lajuj (10) cach ri xawil pach man etzl awaj quiek rij, riˈ li ticontrintak re man tzˈiˈlaj anm y tresajtak juntir kelen re ri wiˈ y ticaniˈ jchˈambˈaˈtak y tijtijtak jtiˈnicl y tijcˈattak li kˈakˈ. 17 Jwiˈliˈli Kakaj Dios xyeˈw laj ranmak chi trantak lawiˈ raj rechak trantak jwiˈl jilon raj Kakaj Dios. Jwiˈliˈli tiniqˈuibˈiˈ jwichak chi jyeˈic jkˈatbˈitzijak laj jkˈabˈ man etzl awaj quiek rij asta titaw chiwch Jyolj Kakaj Dios. 18 Man anm ri xawil, riˈ man tilmit ri titakon chibˈak mak rey re wich ulew, xcheˈ anjl chwe.