Add parallel Print Page Options

Than Khóc vì Tội của I-sơ-ra-ên

Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy nghe sứ điệp nầy.
Ðây là bài ai ca tôi làm riêng cho các người:

“Nàng trinh nữ của I-sơ-ra-ên đã ngã xuống;
Nàng không đứng dậy được nữa;
Nàng bị ngã khuỵu trên mặt đất,
Không ai đỡ nàng lên.”

Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Thành nào đem một ngàn quân ra trận sẽ còn lại một trăm,
Thành nào đem một trăm quân ra trận sẽ còn lại mười người cho nhà I-sơ-ra-ên.”

Chúa phán thế nầy về nhà I-sơ-ra-ên,
“Hãy tìm Ta thì các ngươi sẽ sống;
Nhưng chớ tìm đến Bê-tên, chớ đi vào Ghinh-ganh, và chớ lặn lội về Bê-e Sê-ba,
Vì dân Ghinh-ganh sẽ bị đem đi lưu đày, và Bê-tên sẽ trở thành nơi hoang địa.”
Hãy tìm Chúa thì các người sẽ sống;
Nếu không Ngài sẽ như một ngọn lửa bùng lên trong nhà Giô-sép,
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi Bê-tên, và không ai dập tắt nó được.

Các người đã biến công lý ra ngải đắng,
Và ném lẽ công chính xuống đất.

Ðấng dựng nên chòm sao Kim Ngưu và chòm sao Thiên Lang,
Ðấng đổi tối ra sáng và khiến ngày thành đêm,
Ðấng đã kêu nước biển và bảo phải làm mưa tưới trên mặt đất,
Danh Ngài là Chúa.
Ngài làm cho kẻ có quyền thế phải bị diệt vong,
Và biến các thành trì kiên cố ra điêu tàn đổ nát.

10 Chúng ghét cay quan tòa nào xét xử công minh ở chốn công đường,[a]
Chúng ghét đắng những người dám nói lên sự thật.
11 Vì các người giày đạp những người nghèo và đánh thuế cao để cướp đi số lúa gạo ít ỏi của họ.
Tuy các người đã dùng những viên đá đã đục sẵn để xây các dinh thự nguy nga cho mình, nhưng các người sẽ không được ở trong các dinh thự đó;
Còn những vườn nho tốt tươi mà các người đã khổ công trồng tỉa, các người sẽ không được uống rượu nho do chúng sản xuất.
12 Vì tôi biết rõ các người đã phạm quá nhiều tội lỗi, và tội các người quả là quá nặng,
Nào áp bức người ngay lành, nào nhận của hối lộ, nào tước đoạt công lý của người nghèo ở chốn công đường.
13 Vì vậy trong thời buổi như thế người khôn ngoan giữ miệng mình im lặng,
Vì đó là một thời khốn nạn.

14 Hãy tìm điều thiện và chớ tìm điều ác, để các người sẽ sống,
Như vậy Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ ở với các người, y như lời các người đã nói.
15 Hãy ghét điều ác và tìm điều thiện;
Hãy duy trì công lý ở chốn công đường,
Biết đâu Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ dủ lòng thương xót những kẻ còn sót lại của Giô-sép.

16 Vậy, Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, là Chúa, phán thế nầy,
“Rồi đây sẽ có tiếng khóc than ở khắp các quảng trường,
Tiếng kêu la đau khổ sẽ vang đầy các đường phố;
Ðâu đâu cũng sẽ nghe chúng nói, ‘Than ôi! Than ôi!’
Rồi chúng sẽ gọi các nông dân đến để cùng nhau than khóc;
Chúng sẽ mời những kẻ chuyên hát các điệu ai ca đến để giúp bộc lộ nỗi đau thương.

17 Trong mọi vườn nho, tiếng khóc than vang vọng,
Vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi,”
Chúa phán.

Ngày của Chúa Thật Ðen Tối

18 Khốn cho các người, những ai mong muốn ngày của Chúa.
Tại sao các người lại mong muốn ngày của Chúa?
Ðó là ngày đen tối chứ không phải ngày sáng sủa.
19 Giống như một người chạy trốn sư tử mà gặp nhằm gấu dữ,
Hoặc vào nhà, vịn tay vào tường, và bị rắn độc ở kẽ đá trong tường cắn vào tay.
20 Chẳng phải ngày của Chúa là ngày đen tối và không sáng sủa,
Một ngày mù mịt và không tươi sáng sao?

Chúa Không Hài Lòng về Sự Thờ Phượng Chỉ Bằng Hình Thức

21 “Ta ghét, Ta khinh những ngày lễ của các ngươi;
Ta không vui chút nào về những kỳ đại hội trọng thể của các ngươi.
22 Dù các ngươi dâng lên Ta các của lễ thiêu và các của lễ chay,
Ta sẽ không nhận các của lễ ấy;
Các của lễ cầu an bằng những con thú béo,
Ta sẽ không ngó ngàng gì tới.
23 Hãy cất đi khỏi Ta tiếng ồn ào của những bài thánh ca ngươi ca ngợi;
Ta không muốn nghe những tiếng nhạc của ngươi.
24 Nhưng hãy để công lý tuôn tràn như nước trên ngàn đổ xuống,
Và hãy để công chính láng lai như dòng suối chảy mãi không ngừng.
25 Hỡi nhà I-sơ-ra-ên,
Chẳng phải các ngươi đã dâng lên Ta các thú vật hiến tế và các của lễ suốt bốn mươi năm trong đồng hoang sao?
26 Nhưng thật ra trong lòng các ngươi chỉ ấp ủ đến cái lều có tượng Thần Mô-lốc của các ngươi,
Và hình tượng của Ki-un thần tinh tú của các ngươi mà các ngươi đã tự tạo cho mình.
27 Vì thế Ta sẽ bắt các ngươi bị lưu đày ở những nơi xa hơn Ða-mách,”
Chúa, danh Ngài là Ðức Chúa Trời của các đạo quân, phán vậy.

Footnotes

  1. A-mốt 5:10 nt: ở cổng thành