Add parallel Print Page Options

Mose välsignar alla stammarna

33 Detta är den välsignelse som gudsmannen Mose gav Israels folk innan han dog:

Herren kom från Sinai,
    hans sken gick upp från Seir.
Han strålade från Parans berg,
    från söder kom han omgiven av mångtusen heliga,
från bergssluttningar kom han i en eld.[a]
Du älskar ditt folk.
    De heliga är i dina händer.
De böjer sig ned vid dina fötter.
    De tar råd av dig och följer din undervisning[b],
lagen som de fick av Mose,
    Jakobs församlings egendom.
Han blev kung över Jeshurun[c],
    när ledarna för folket samlades,[d]
alla Israels stammar.

Må Ruben leva och inte dö,
    och hans män ska bli många.”

Om Juda sa han:

Herre, hör Judas rop
    och förena honom med hans folk!
Med egna händer kämpar han för sin sak.
    Hjälp honom mot hans fiender!”

Om Levi sa han:

”Dina tummim och urim[e] tillhör din fromme[f] Levi.
    Du prövade honom i Massa
och utmanade vid Merivas källor.[g]
    Han sa om sin far och mor:
’Jag ser dem inte’,
    och ville inte kännas vid sina bröder,
ej heller sina barn.
    Men de tog vara på ditt ord
och höll fast vid ditt förbund.[h]
10     De lär Jakob dina föreskrifter
och undervisar Israel i din lag,
    offrar rökelse inför dig
och brännofferdjur på ditt altare.
11     Herre, välsigna hans kraft
och låt hans tjänst behaga dig!
    Krossa hans fiender och låt dem inte resa sig igen!”

12 Om Benjamin sa han:

”Den som är älskad av Herren
    ska bo i trygghet hos honom.
Herren ska alltid bevara honom
    och låta honom bo mellan hans höjder.”

13 Om Josef[i] sa han:

”Hans område ska vara välsignat av Herren
    med dyrbar dagg från himlen
    och med vatten från djupen,
14 med det bästa som mognar under solen,
    rik växtlighet månad efter månad,
15 med de bästa skördarna från de uråldriga bergen
    och dyrbarheter från de eviga höjderna,
16 med de bästa gåvorna från jorden och dess härlighet
    och med nåd från honom som var i törnbusken.
Låt allt detta komma över Josef,
    över hjässan på honom som är fursten bland bröderna.
17 Han är praktfull som en förstfödd tjur
    och hans horn är som en vildoxes.
Med dem ska han stånga folken, var de än finns på jorden.
    Sådana är Efraims tiotusenden och Manasses tusenden.”

18 Om Sebulon sa han:

”Gläd dig, Sebulon, när du går ut,
    och du, Isaskar, i dina tält!
19 De sammankallar folket på berget
    och offrar rättfärdiga offer.
De njuter av havets rikedomar
    och skatterna som finns gömda i sanden.”

20 Om Gad sa han:

”Välsignad är den som utvidgar Gads område.
    Gad är ett lejon
som hugger efter arm och huvud.
21     Han väljer det bästa av landet åt sig själv,
den del som passar en härskare.
    När stammarnas ledare samlades
dömde han enligt Herrens rättfärdiga vilja
    och fällde hans domar i Israel.”

22 Om Dan sa han:

”Dan är ett ungt lejon
    som rusar ner från Bashan.”

23 Om Naftali sa han:

”Naftali får nåd och välsignelser i överflöd av Herren.
    Söderut mot sjön sträcker sig hans område.”

24 Om Asher sa han:

”Asher är den mest välsignade av sönerna,
    uppskattad av sina bröder.
    Han badar sina fötter i olja.
25 Dina portar ska skyddas med reglar av järn och koppar
    och din styrka ska bestå så länge dina dagar varar.”

26 ”Det finns ingen Gud lik Jeshuruns[j].
    Han rider över himlen majestätiskt,
    på moln för att hjälpa dig.
27 Den evige Guden är en tillflykt
    och här nere råder hans eviga armar.
Han fördriver dina fiender
    och ropar: ’Förgör dem!’
28 Därför bor Israel i trygghet,
    Jakobs källa är i säkerhet
i ett land med säd och vin,
    med dagg från himlen.
29 Lycklig är du, Israel!
    Vem är dig lik?
Du är ett folk som har sin räddning i Herren.
Han är din sköld och din hjälpare,
    ditt ärorika svärd!
Dina fiender ska krypa för dig,
    och du ska trampa ner deras höjder[k].”

Footnotes

 1. 33:2 Dessa tre berg var alla förknippade med givandet av lagen. Sista delen av versen översätts ofta olika eftersom grundtexten är oklar.
 2. 33:3 Grundtextens innebörd och översättningen av sista delen av versen är osäker.
 3. 33:5 Israel, se not till 32:15.
 4. 33:5 Eller enligt Septuaginta: Det kommer att finnas en kung över Jeshurun, när ledarna för folket samlas.
 5. 33:8 Tummim och urim. Se not till 2 Mos 28:30.
 6. 33:8 Ordet översätts ibland också den som är trogen, den trogne, t.ex. i Ps 4:4; 12:2; 16:10.
 7. 33:8 Mose och Aron tillhörde Levi stam. Det var de som prövades vid Massa och Meriva.
 8. 33:9 Se 2 Mos 32: 26–29.
 9. 33:13 Josef fick en del av landet genom sina söner Efraim och Manasse som adopterats av Josefs far Jakob (Israel). Se 1 Mos 48:5.
 10. 33:26 Israel, se not till 32:15.
 11. 33:29 Deras höjder kan syfta på de kanaaneiska offerplatserna som oftast låg på höga kullar och berg.