32 (A) Lyssna, ni himlar, jag vill tala!

Hör, du jord, min muns ord!
Som regnet ska min lära droppa,
        som daggen ska mitt tal flöda,
    som rikligt regn på grönska,
        som regnskurar på gräs.
(B) Herrens namn ska jag förkunna.
    Ge ära åt vår store Gud!
(C) Han är Klippan,
    fullkomliga är hans gärningar,
        för alla hans vägar är rätta.
    En trofast Gud utan svek,
        rättfärdig och rättvis är han.
(D) De har handlat illa mot honom,
    de är inte hans barn utan en skam,
        ett förvänt och avogt släkte.
(E) Är det så du lönar Herren,
        du dåraktiga och ovisa folk?
    Är han inte din Far
        som skapade dig,
    han som danade och formade dig?

Kom ihåg forna dagar.
        Ge akt på gångna släktens år.
    Fråga din far,
        han ska berätta för dig,
    dina äldste, de ska säga dig det.
(F) När den Högste gav arvslotter
        åt folken,
    när han spred ut människors barn,
        då utstakade han gränserna
            för folken
        efter antalet av Israels barn[a],
(G) för Herrens del är hans folk,
    Jakob är hans arvedels lott.

10 Han fann honom i öknens land,
        i ödslig, tjutande ödemark.
    Han omslöt honom
        och tog honom i sin vård,
    han bevarade honom
        som sin ögonsten[b].
11 (H) Som en örn väcker upp sitt bo
        och svävar över sina ungar,
    så bredde han ut sina vingar
        och tog emot honom
            och bar honom på sina fjädrar.
12 Endast Herren ledde honom,
    ingen främmande gud
        vid hans sida.
13 Han lät honom gå fram
    över landets höjder[c]
        och äta av markens gröda.
    Han lät honom suga honung
        ur berget
    och olja ur den hårda klippan.[d]
14 Han gav honom gräddmjölk av kor
    och sötmjölk av får
        med det bästa av lamm,
    baggar från Bashan[e] och bockar,
        det bästa och finaste vete.
    Druvors blod fick du dricka,
        skummande vin.

15 Då blev Jeshurun[f] fet och slog bakut.
        Du blev fet och tjock och stinn.
    Han övergav Gud, sin skapare,
        och föraktade
            sin frälsnings klippa.
16 De retade honom
        med främmande gudar,
    väckte hans vrede med vidrigheter.
17 (I) De offrade åt onda andar
    som inte är Gud,
        åt gudar de inte kände,
    nya gudar som nyss kommit till
        och som era fäder inte fruktade.[g]
18 Du övergav Klippan
        som födde dig,
    du glömde Gud som gav dig livet.

19 Herren såg det och förkastade dem,
    eftersom hans söner och döttrar
        hade kränkt honom.
20 Han sade:
    Jag ska dölja mitt ansikte för dem,
        jag ska se vilket slut de får,
    för de är ett förvänt släkte,
        barn utan trohet.
21 (J) De har provocerat mig
        med gudar som inte är gudar,
    väckt min vrede
        med sina tomma avgudar.
    Därför ska jag provocera dem
        med det som inte är ett folk,
    med ett dåraktigt hednafolk
        ska jag väcka deras förtret.[h]

22 (K) För en eld är tänd av min vrede,
        den brinner till dödsrikets djup.
    Den förtär jorden med dess gröda
        och sätter bergens grundvalar
            i brand.
23 Jag ska hopa olyckor över dem,
    jag ska skjuta mina pilar
        mot dem.
24 (L) Svält ska drabba dem,

feberglöd förtära dem,

        pest som bittert pinar.
    Jag ska sända vilddjurens tänder
            mot dem
        och gift från ormar
        som krälar i stoftet.
25 (M) Ute ska svärdet dräpa deras barn,
        inne gör skräcken det.
    Unga män och jungfrur förgås,
        spädbarn och grånade män.
26 Jag skulle säga:
    Jag ska skingra dem,
        utplåna minnet av dem
            bland människor,
27 (N) om jag inte fruktade
        fiendens hån,
    att deras ovänner
        skulle misstolka det och säga:
    Vår hand är mäktig,
        det var inte Herren
            som gjorde allt detta.

28 De är ett rådlöst folk,
    och förstånd finns inte i dem.
29 Vore de visa skulle de inse detta,
    de skulle förstå vilket slut
        de måste få.
30 Hur kan en jaga tusen framför sig,
        två driva tiotusen på flykten,
    om inte deras Klippa
        hade sålt dem,
    Herren hade utlämnat dem?
31 Våra fienders klippa
    är inte som vår Klippa,
        det kan de själva döma om,
32 (O) för deras vinstock
    är från Sodoms vinstock
        och från Gomorras fält.
    Deras druvor är giftiga druvor,
        deras klasar är beska.
33 Deras vin är ormars etter,
    kobrors grymma gift.

34 Sådant ligger förvarat hos mig,
    förseglat i mina förrådshus.
35 (P) Min är hämnden[i]
        och vedergällningen
    vid tiden då deras fot ska vackla,
        för deras olyckas dag är nära,
    det som väntar dem
        kommer med hast.

36 (Q) Herren ska ta sig an sitt folks sak
    och förbarma sig
        över sina tjänare,
    när han ser att deras kraft är borta
        och att ingen finns kvar,
    varken slav eller fri.
37 Då ska han fråga:
    Var är deras gudar,
        klippan som de flydde till,
38 (R) de som åt[j] deras slaktoffers fett
    och drack deras
        dryckesoffers vin?
    De får komma och hjälpa er,
        de får vara ert beskydd.

39 (S) Se nu: Jag, jag är Gud,
    det finns ingen Gud
        vid sidan av mig.
    Jag dödar och jag gör levande,
        jag slår och jag helar.
    Ingen kan rädda ur min hand.
40 (T) Se, jag lyfter min hand
        mot himlen och säger:
    Så sant jag lever för evigt:
41 När jag vässat
    mitt flammande svärd
        och min hand skipar rätt,
    ska jag ta hämnd på mina ovänner
        och straffa dem som hatar mig.
42 Jag ska göra mina pilar
        berusade av blod,
    mitt svärd ska mätta sig av kött,
        av fallnas och fångnas blod,
            av fiendehövdingars huvuden.

43 (U) [k]Jubla, ni hednafolk
    tillsammans med hans folk,[l]
        för han hämnas sina tjänares blod.
    Han tar hämnd på sina ovänner
        och bringar försoning för sitt land,
            sitt folk.

44 (V) Mose kom tillsammans med Hosea[m], Nuns son, och talade hela denna sångs ord inför folket. 45 Och när Mose hade talat alla dessa ord till hela Israel, 46 (W) sade han till dem: ”Lägg på hjärtat alla de ord som jag i dag gör till vittnen mot er, så att ni befaller era barn att hålla fast vid och följa alla ord i denna lag. 47 (X) Detta är inte ett tomt ord för er, det gäller ert liv. Genom detta ord ska ni få ett långt liv i det land, dit ni nu går över Jordan för att ta det i besittning.”

Gud talar om Moses död

48 Samma dag talade Herren till Mose och sade: 49 (Y) ”Stig upp här på Abarimberget, på berget Nebo[n] i Moabs land mitt emot Jeriko, så ska du få se Kanaans land som jag ger åt Israels barn till besittning. 50 (Z) Du ska dö där på berget dit du stiger upp, och du ska samlas till ditt folk, liksom din bror Aron dog på berget Hor[o] och samlades till sitt folk. 51 (AA) Detta sker för att ni var trolösa mot mig mitt bland Israels barn vid Meribas vatten[p] vid Kadesh i öknen Zin, eftersom ni inte höll mig helig bland Israels barn. 52 (AB) Du ska se landet rakt framför dig, men du ska inte komma in dit, till det land som jag ger åt Israels barn.”

Footnotes

 1. 32:8 Israels barn   Andra handskrifter (Septuaginta och Qumran): ”Guds söner” (änglarna).
 2. 32:10 sin ögonsten   Ordagrant: ”den lille mannen i sitt öga”, alltså den känsliga pupillen.
 3. 32:13 landets höjder   En stark position med överblick (Dom 5:18, Ps 18:34). Bergsbygden var den första delen av landet som intogs av israeliterna (Dom 1:19).
 4. 32:13 honung ur berget och olja ur … klippan   Bikupor i klippskrevor och olivträd på bergshöjder.
 5. 32:14 baggar från Bashan   Golanhöjderna, där det bästa betet fanns (jfr Amos 4:1).
 6. 32:15 Jeshurun   Poetiskt namn på Israel, troligen bildat av Jashár, ”rättrådig”.
 7. 32:17 fruktade   Annan översättning: ”kände till”.
 8. 32:21 Citeras av Paulus i Rom 10:19 i samband med hedningarnas frälsning.
 9. 32:35 Min är hämnden   Citeras i Rom 12:19 och Hebr 10:30.
 10. 32:38 de som åt   Hednagudar ansågs beroende av sina offer, till skillnad från Israels Gud (Ps 50:9f).
 11. 32:43 Septuaginta tillägger i början av versen: ”Jubla, ni himlar, tillsammans med honom! Alla Guds söner ska tillbe honom.” Citeras i Hebr 1:6 som profetia om Kristus.
 12. 32:43 Jubla, ni hednafolk tillsammans med hans folk   Citeras av Paulus i Rom 15:10.
 13. 32:44 Hosea   Variant på namnet Josua, hans ursprungliga namn (4 Mos 13:17).
 14. 32:49 Abarimberget … Nebo   Bergskedja och topp ca en mil öster om Döda havets nordspets.
 15. 32:50 Aron dog på berget Hor   Se 4 Mos 20:23f, 33:38.
 16. 32:51 trolösa … vid Meribas vatten   Se 4 Mos 20, Ps 106:32.

Bible Gateway Sponsors