Add parallel Print Page Options

Ett minnesmärke

27 Mose och de äldste i Israel gav folket ytterligare befallningar: ”Lyd hela den lag jag ger er idag! När ni går över Jordan och kommer in i det land Herren, din Gud, ger dig, ska du resa upp stora stenar. Stryk kalk på stenarna och när du gått över dit, skriv på dem varje ord i denna lag. Då ska du få komma in i det land som Herren, din Gud, vill ge dig och som flyter av mjölk och honung, så som Herren, din Gud, har lovat dig. När ni kommit över Jordan, res stenarna på berget Eval på andra sidan floden som jag idag befaller dig och kalka dem vita. Bygg sedan ett altare till Herren, din Gud, ett altare av sten som inte ska bearbetas med järn. Av ohuggna stenar från marken ska du bygga Herrens, din Guds, altare och offra brännoffer till Herren, din Gud.

”Offra också gemenskapsoffer där, ät dem och gläd dig inför Herren, din Gud. Skriv varje ord i denna lag klart och tydligt på stenarna.”

Sedan sa Mose och de levitiska prästerna till hela Israel: ”Var stilla och lyssna, Israel! Idag har du blivit Herrens, din Guds, folk. 10 Lyd Herren, din Gud, och alla de bud och stadgar som jag ger dig idag!”

Leviterna påminner folket om Herrens dom i tolv olika fall

11 Samma dag gav Mose följande befallningar till folket:

12 När ni har gått över Jordan, ska Simons, Levis, Judas, Isaskars, Josefs och Benjamins stammar stå på berget Gerissim för att välsigna folket 13 och Rubens, Gads, Ashers, Sebulons, Dans och Naftalis stammar ska stå på berget Eval och förbanna.

14 Leviterna ska med hög röst recitera inför hela Israel:

15 ”Förbannelse över var och en som tillverkar och i hemlighet sätter upp en avgud vare sig det är en gud utskuren i trä eller en gjord av metall, för Herren avskyr dessa avgudar.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”[a]

16 ”Förbannelse över var och en som föraktar sin far eller mor.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

17 ”Förbannelse över var och en som flyttar gränsstenarna mellan sitt eget och grannens markområde.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

18 ”Förbannelse över var och en som leder en blind vilse.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

19 ”Förbannelse över var och en som förvägrar främlingar, faderlösa och änkor deras rätt.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

20 ”Förbannelse över var och en som ligger med sin fars hustru, för han vanärar sin fars bädd.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

21 ”Förbannelse över var och en som har sexuellt umgänge med ett djur.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

22 ”Förbannelse över var och en som ligger med sin syster eller halvsyster.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

23 ”Förbannelse över var och en som ligger med sin svärmor.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

24 ”Förbannelse över var och en som i hemlighet mördar någon.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

25 ”Förbannelse över var och en som mot betalning dödar en oskyldig.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

26 ”Förbannelse över var och en som inte håller sig till buden i denna lag och gör dem.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

Footnotes

  1. 27:15 Amen betyder ungefär sannerligen och ger uttryck för en bekräftelse eller en önskan att så ska ske.