Add parallel Print Page Options

25 Om två män är oense och vänder sig till domstolen, ska de som dömer fria den oskyldige och döma den skyldige. Om den skyldige döms till spöstraff, ska domaren befalla honom att lägga sig ner och domaren ska själv övervaka att han får så många slag han förtjänar. Han kan få upp till fyrtio rapp. Men mer än fyrtio rapp får man inte ge. Straffet får inte bli så hårt att din bror förnedras.

Du ska inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar.

Om två bröder bor tillsammans och en av dem dör utan att ha fått en son, får hans änka inte gifta sig utanför släkten. Hennes mans bror ska ta henne till hustru och göra sin svågerplikt mot henne och den förste son de får tillsammans ska räknas som den dödes son, så att hans namn lever kvar i Israel. Om den dödes bror vägrar att fullgöra sin plikt och gifta sig med sin svägerska, ska hon gå till de äldste i stadsporten och säga: ”Min mans bror vägrar att låta sin brors släkt föras vidare och att fullgöra sina skyldigheter som svåger mot mig.” De äldste i staden ska då kalla honom till sig och tala igenom saken med honom. Om han fortfarande vägrar att gifta sig med henne, ska svägerskan gå fram till honom i de äldstes närvaro, dra av honom en sandal och spotta honom i ansiktet. Sedan ska hon säga: ”Så går det för den man som vägrar att låta sin brors släkt leva vidare.” 10 Sedan ska man tala om hans avkomlingar som ”den barfotades släkt”.

11 Om två män slåss och den enes hustru griper in för att hjälpa sin man genom att ta tag om den andre mannens könsorgan, 12 ska hennes hand huggas av utan förbarmande.

13 Du får inte ha två olika vikter i påsen, en som är för lätt och en annan som är tyngre. 14 Inte heller får du ha olika mått i huset, ett som är stort och ett som är litet. 15 Du ska ha rätta och riktiga vikter och mått. Då får du leva länge i det land Herren, din Gud, ger dig. 16 Herren, din Gud, avskyr alla som ägnar sig åt det som är orätt.

17 Kom ihåg vad amalekiterna gjorde mot dig när du var på väg från Egypten! 18 De mötte dig på din väg och stred mot dig när du var trött och utmattad. Utan att frukta Gud anföll de dem som var svaga och hade kommit efter de andra. 19 När du nu med Herrens, din Guds, hjälp äntligen får leva i ro för alla dina fiender, ska du därför utrota amalekiterna från jorden så att ingen längre minns att de existerat. Glöm aldrig detta!