Add parallel Print Page Options

Tillträde till Guds församling

23 Om en mans könsorgan krossats eller skurits av,[a] får han inte komma in i Herrens församling. Ingen som är född i ett förbjudet förhållande[b] får komma in i Herrens församling[c] och inte heller hans ättlingar i tio generationer framåt.

Ingen ammonit eller moabit får någonsin bli en del av Herrens församling, inte ens hans ättling i tionde generationen. De tog ju inte emot er och gav er mat och vatten när ni kom från Egypten. De försökte till och med få Bileam[d], Beors son från Petor i Aram Naharajim, att förbanna dig. Men Herren, din Gud, ville inte höra på Bileam. Istället vände han förbannelsen till välsignelse för dig därför att han älskar dig. Du ska aldrig någonsin försöka främja deras lycka och välfärd.

Du får inte se ner på edoméerna, för de är dina bröder och inte heller på egypterna, eftersom du bodde som främling i deras land. Barnbarnen till dem kan få bli en del av Herrens församling.

I fält

När du ligger ute i krig mot dina fiender, ska du hålla dig borta från allt som är orent. 10 Den som blir oren genom att få utlösning under natten måste lämna lägret och inte komma tillbaka 11 förrän till kvällen. Då ska han bada och får sedan komma tillbaka till lägret vid solnedgången. 12 Det ska finnas en särskild plats utanför lägret där du kan uträtta dina behov. 13 Du ska i din personliga utrustning ha en pinne att gräva med, så att du kan göra en grop och efteråt täcka över avföringen. 14 Herren, din Gud, vandrar omkring i lägret för att rädda dig och överlämna dina fiender åt dig. Därför ska ditt läger vara heligt. Han vill inte se något motbjudande, för då vänder han sig bort från dig.

Åttonde budet: Stöld

Ytterligare föreskrifter

15 Om en slav flyr från sin herre och söker skydd hos dig, ska du inte lämna honom tillbaka till sin herre. 16 Låt honom stanna och bo kvar ibland er i den stad som han själv väljer. Behandla honom inte illa.

17 Det får inte finnas några tempelprostituerade[e] i Israel, vare sig män eller kvinnor. 18 De pengar som förtjänas genom prostitution[f] får inte bäras fram till Herrens, din Guds, hus för att infria ett löfte, för Herren avskyr både manlig och kvinnlig prostitution.

19 Du ska inte ta ut ränta när du lånar ut något till din broder, vare sig det gäller pengar, mat eller något annat som man kan låna ut mot ränta. 20 Du kan begära ränta av en främling men inte av en broder, för annars välsignar Herren, din Gud, dig inte i allt vad du gör i det land du nu ska erövra.

21 När du ger ett löfte till Herren, din Gud, ska du vara noga med att uppfylla det som du har lovat honom för Herren, din Gud, kommer att kräva dig på det du har lovat och du får svara för en synd. 22 Om du avstår från att ge något löfte är du inte skyldig, 23 men om du lovar något, måste du vara noga med att hålla vad du sagt. Det är du själv som har valt att ge löftet till Herren, din Gud.

24 Om du passerar genom din grannes vingård får du äta dig mätt på druvor, men du får inte lägga något i din korg. 25 Om du går över en annans åker får du plocka ax, men du får inte använda en skära för att ta något med dig av den växande grödan.

Footnotes

  1. 23:1 Denna rit utfördes ibland som ett offer till avgudarna.
  2. 23:2 Förbjudet förhållande kan handla om äktenskapsbrott eller incest, ev. kunde det också röra sig om tempelprostitution.
  3. 23:2 Herrens församling är detsamma som Israel. Dessa människor fick inte bli en del av folket och fick inte heller fira gudstjänst med dem.
  4. 23:4 Se 4 Mos 22–24.
  5. 23:17,18 Prostituerade män och kvinnor som utför fruktbarhetsriter till de kanaaneiska eller mesopotamiska avgudarna. Se 2 Mos 34:12-16.
  6. 23:18 I grundtexten används olika ord om lönen för manlig resp. kvinnlig prostitution; där kallas pengar för manlig prostitution för ”hundlön”.