Add parallel Print Page Options

Prästers och leviters del av offren

18 De levitiska prästerna, hela Levis stam, ska inte tilldelas landområden som de andra israeliterna. De ska få sitt underhåll av Herrens eldoffer och av hans arvedel. De ska inte ha någon egen mark bland sina bröder, för Herren är deras egendom. Det är vad han har lovat dem.

Följande delar av alla nötkreatur och får som bärs fram som slaktoffer ska ges åt prästen: bogen, käkarna och magen. Dessutom ska han få det första av din säd, av ditt vin, av din olja och av den första ullen vid fårklippningen. Herren, din Gud, har nämligen bland dina stammar utsett just honom till att alltid tjäna inför Herren.

En levit som vill flytta från någon av dina städer i Israel för att komma till den plats som Herren väljer ut, ska ha rätt att göra det och där göra tjänst i Herrens, din Guds, namn, liksom alla hans bröder, leviterna som tjänar Herren. Han ska få sin del som andra, även om han har egna medel efter försäljningen av familjearvet[a].

Varning för hedniska seder

När du kommer in i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, får du inte ta efter de avskyvärda seder som råder bland de folk som nu bor där. 10 Ingen hos dig får bära fram sitt barn att brännas på bålet. Ingen får ägna sig åt spådom, teckentydning, svartkonst, häxeri 11 eller besvärjelser eller rådfråga de dödas andar eller spådomsandar eller ha kontakt med de döda. 12 Herren avskyr alla som ägnar sig åt sådant och det är för dessa avskyvärdheters skull som Herren, din Gud, fördriver de andra folken för dig. 13 Du ska vara klanderfri inför Herren, din Gud. 14 De folkslag som du ska förgöra lyssnar till teckentydare och spåmän, men Herren, din Gud, har inte tillåtit dig att göra det.

Ledning genom Guds profeter

15 Herren, din Gud, ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Ni ska lyssna till honom.[b] 16 Detta är vad du själv bad Herren, din Gud, om när ni var församlade vid berget Horeb. Vid foten av berget du sa: ”Låt mig inte mer höra Herrens, min Guds, röst och låt mig slippa att längre se denna stora eld, annars kommer jag att dö.”

17 Herren sa till mig: ”De har rätt. 18 Jag ska låta en profet komma bland dem ur deras eget folk en sådan som du. Jag ska tala om för honom vad han ska säga och allt vad jag befaller honom ska han säga till folket. 19 Jag ska själv straffa den som inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn. 20 Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn något som jag inte befallt honom att tala eller talar i andra gudars namn ska dö.”

21 Kanske undrar du hur man ska veta om det är ett budskap från Herren eller inte. 22 Om det som profeten sagt i Herrens namn inte inträffar och går i uppfyllelse, då är inte budskapet från Herren. Då är det profetens egna förmätna ord och du har inget att vara rädd för.

Footnotes

  1. 18:8 Grundtextens innebörd är osäker i den sista delen av versen.
  2. 18:15 Många profeter skulle träda fram efter Mose, men verserna 15,17–19 är en speciell profetia om Messias, uppfylld genom Jesus. Se Apg 3:20-24.