A A A A A
Bible Book List

5 Mosebok 31 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Mose utser Josua till efterträdare

31 När Mose hade talat allt detta till Israels folk,

sa han till dem: Jag är nu 120 år gammal! Jag har inte möjlighet att leda er längre, för Herren har talat om för mig att jag inte ska gå över floden Jordan.

Men Herren själv kommer att leda er och förgöra de folk som bor där, och ni ska besegra dem. Josua blir er nye befälhavare, som Herren har sagt.

Herren ska förgöra folken som bor i landet, precis som han förgjorde Sihon och Og, de amoreiska kungarna.

Herren ska ge folket som bor där till er, och ni ska förgöra dem som jag har befallt er.

Var starka och fatta mod! Var inte rädda för dem! För Herren, er Gud, ska vara med er. Han ska aldrig svika er eller överge er.

Sedan kallade Mose till sig Josua och sa till honom inför hela Israel: Var stark och modig! Det är du som ska leda detta folk in i landet som Herren lovat deras förfäder. Se till att de intar det.

Var inte rädd, för Herren kommer att gå före dig och vara med dig. Han ska inte svika dig eller överge dig.

Mose skriver ner Guds lagar

Sedan skrev Mose ner de lagar som han redan hade meddelat folket och gav dem till prästerna, Levis söner, som bar arken med Herrens tio budord, och till de äldste i Israel.

10-11 Mose befallde att dessa lagar skulle läsas för allt folket vid slutet av vart sjunde år, friåret, under lövhyddohögtiden, när hela Israel var samlat vid helgedomen inför Herren.

12 Han sa: Sammankalla alla, män, kvinnor, barn och de främlingar som bor bland er. Låt dem få lyssna till Guds lagar och lära känna Guds vilja, så att de fruktar Herren, sin Gud, och lyder hans befallningar.

13 Gör det så att era barn, som inte känner till dessa lagar, får höra dem och lära sig frukta Herren, sin Gud, så länge ni bor i det utlovade landet.

Herren förutsäger folkets olydnad

14 Sedan sa Herren till Mose: Tiden är inne att du ska dö. Ta med dig Josua och kom in i tabernaklet så att jag kan insätta honom i hans uppgifter.Då gick Mose och Josua och ställde sig inför Herren i tabernaklet.

15 Han visade sig för dem i ett väldigt moln vid tältets ingång

16 och sa till Mose: Du ska dö och förenas med dina förfäder. När du är borta kommer folket att börja tillbe främmande gudar i det utlovade landet. De kommer att glömma bort mig och bryta det avtal som jag har gjort upp med dem.

17 Då kommer min vrede att upptändas mot dem, och jag ska överge dem och gömma mitt ansikte för dem, så att de kommer att förgås. Fruktansvärda svårigheter ska drabba dem, så att de måste säga: 'Gud finns inte längre ibland oss!'

18 Jag kommer att vända mig bort från dem på grund av att de har syndat och tillber andra gudar.

19 Skriv nu ner orden till följande sång och lär alla den och låt dem sjunga den. Den ska tjäna som bevis på att jag har varnat dem.

20 När jag har fört dem in i landet jag lovade deras förfäder, ett land som flyter av mjölk och honung, och när de har fått allt de kan önska sig, kommer de ändå att tillbe andra gudar, att förakta mig och att bryta förbundet med mig.

21 Och då, när stora olyckor och mycket elände drabbar dem, ska den här sången påminna dem om orsaken. Sången ska leva vidare från generation till generation. Jag vet redan nu, innan de ens har kommit in i landet, hurdana de är.

22 Redan samma dag skrev Mose ner orden till sången och lärde israeliterna den.

23 Han uppmanade Josua, Nuns son, att vara stark och modig och sa till honom: Du ska föra Israels folk in i det land som Herren har lovat dem. Herren säger: 'Jag ska vara med dig.'

24 När Mose hade skrivit ner alla lagar som finns antecknade i denna bok

25 gav han den till leviterna, som bar arken med de tio budorden,

26 och han bad dem att lägga lagboken bredvid arken som en påminnelse och varning till Israels folk.

27 Jag vet hur envisa och upproriska ni är, sa Mose till dem. Om ni nu, medan jag fortfarande är hos er, är så upproriska mot Herren, hur mycket värre kommer det då inte att bli efter min död!

28 Sammankalla nu alla de äldste och alla ledare för de olika stammarna, så att jag kan få tala till dem och ta himmel och jord till vittnen mot dem.

29 Jag vet att ni efter min död kommer att avfalla och vända er bort från Gud och hans lagar. Olycka ska drabba er under kommande dagar, därför att ni kommer att göra sådant som Herren säger är synd och därmed uppväcka hans vrede.

30 Mose läste sedan upp denna sång för allt folket i Israel:

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes