A A A A A
Bible Book List

5 Mosebok 11 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

11 Ni ska älska Herren, er Gud, och alltid hålla alla hans befallningar, lagar och bud.

Tänk på att era barn aldrig har sett Herrens straffdomar eller hans storhet och väldiga makt.

De såg aldrig undren han gjorde i Egypten mot Farao och hela hans land.

De såg aldrig vad han gjorde med den egyptiska armén och dess hästar och vagnar när han dränkte alla i Röda havet under jakten på er, eller hur Herren gjorde så att den intill denna dag inte kunnat skada er.

De såg inte hur Herren tog hand om er hela tiden under de år ni vandrade i öknen, innan ni kom hit.

Era barn var inte med när Datan och Abiram, Eliabs söner och ättlingar till Ruben, syndade och jorden öppnade sig och uppslukade dem med familjer och tält och allt de ägde, medan hela Israel såg på!

Ni kan välja välsignelse eller förbannelse

Men ni som är vuxna har sett dessa väldiga under!

Därför bör ni mycket noga följa alla de bud som jag ger er i dag, så att ni får styrka att gå över Jordan och inta landet, som ligger alldeles framför er.

Om ni håller buden, kommer ni att leva länge i det land, som Herren lovade era förfäder och åt er som deras ättlingar. Det är ett underbart land som flyter av mjölk och honung!

10 Det land som ni nu ska ta i besittning är inte som Egypten, där det är nödvändigt med bevattning.

11 Det är ett land med höjder och dalar och tillräckligt med regn,

12 ett land som Herren själv vårdar sig om! Han följer det med sin blick dag efter dag.

13 Och om ni mycket noga följer alla hans bud, som jag ger er i dag, och om ni älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ och tillber honom,

14 ska han också i fortsättningen låta regnet komma i rätt tid, både det tidiga och det sena regnet, så att landet kan bära underbara skördar av säd, vin och olivolja.

15 Han kommer att ge er saftiga betesmarker för boskapen, och ni själva ska också få äta er mätta.

16 Vänd er inte bort från Gud genom att tillbe avgudar.

17 Den som gör det uppväcker Herrens fruktansvärda vrede, och han kommer då att stänga till himlen så att det inte regnar och inte blir någon skörd. Ni kommer att mycket snart bli utrotade från detta goda land, som Herren har gett er.

18 Var därför mycket noga med att bevara de här buden i era hjärtan. Bind dem runt ert finger och fäst dem på er panna som påminnelse!

19 Lär era barn dem! Tala om dem där hemma, när ni är på vandring, när ni går till sängs och när ni stiger upp.

20 Skriv dem på dörrarna till era hus och på portarna,

21 så att ni och era barn får leva länge i landet som Herren har lovat er, ja, lika länge som det finns en himmel som välver sig över jorden.

22 Om ni håller alla de bud som jag ger er, att älska Herren, er Gud, att vandra på hans vägar och att hålla er till honom,

23 då ska Herren fördriva alla de folk som bor i ert land, hur mycket större och mäktigare de än är.

24 Varje plats där ni sätter er fot ska tillhöra er. Era gränser ska sträcka sig från södra Negev till Libanon och från floden Eufrat till Medelhavet.

25 Ingen ska kunna stå er emot, för Herren, er Gud, ska sända bävan och förskräckelse före er vart ni än går, precis som han har lovat.

26 I dag ger jag er tillfälle att välja mellan Guds välsignelse och Guds förbannelse!

27 Det blir välsignelse om ni följer Herrens, er Guds, bud, som jag ger er i dag,

28 och förbannelse om ni vägrar att följa dem och i stället tillber andra folks avgudar.

29 När Herren, er Gud, leder er in i landet för att ni ska ta det i besittning, så ska ni uttala välsignelser från berget Gerissim och förbannelser från berget Ebal!

30 Som ni vet ligger Gerissim och Ebal väster om floden Jordan, där kananeerna bor, i ödemarken nära Gilgal och Mores ekar.

31 Det är snart dags för er att gå över Jordan och bosätta er i landet som Herren ger er.

32 Men ni måste lyda alla de lagar som jag ger er i dag.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes