A A A A A
Bible Book List

5 Mózes 28 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Áldott leszel, ha az Örökkévaló szavának engedelmeskedsz

28 Mózes így folytatta: Ha engedelmes lelkülettel hallgatsz Istened, az Örökkévaló hangjára, ha gondosan megteszed, amit neked mond, ha minden parancsát és rendelkezését teljesíted, amelyeket ma neked parancsolok, akkor ő a föld minden más nemzete fölé emel téged. Ha engedelmeskedsz Istened, az Örökkévaló szavának, akkor mindezek az áldások rád szállnak és beteljesednek rajtad:

Áldott leszel városodban,
    áldott leszel szántóföldeden.
Áldott lesz minden gyermeked,
    földed termése
    és fáid gyümölcse,
állataid szaporulata,
    a borjak, gidák és bárányok.[a]
Áldott lesz éléskamrád
    és dagasztóteknőd[b].
Áldott leszel, mikor bejössz
    és amikor kimész.[c]

Ha ellenség támad rád,
    szemed láttára veri meg
    őket az Örökkévaló.
Egy úton jönnek ellened,
    de százfelé futnak előled.

Áldást parancsol
    az Örökkévaló melléd:
vállalkozásaidban, csűreidben[d],
    mindenben, amit teszel.
Bizony, megáld téged
    azon a földön,
amelyet Istenünk,
    az Örökkévaló ad neked.
Szent népévé készít fel
    az Örökkévaló,
ahogyan megesküdött,
    hogy tulajdon népévé legyél.
S akkor majd követed parancsait,
    és útjain jársz.
10 Megérti a föld minden népe,
    hogy az Örökkévaló
    nevét viseled[e]:
ezért félnek
    és tisztelnek téged.

11 Az Örökkévaló áldása miatt
    bővölködsz majd
    minden jóban
a földön, amely felől
    megesküdött őseidnek,
    hogy neked adja.
Megszaporítja utódaidat,
    állataidat és földed termését.
12 Megnyitja neked
    kincsesházát, az eget,
hogy esőt adjon földedre,
    kellő időben,
s hogy kezed munkáját
    megáldja bőségesen.
Te adsz kölcsön
    sok más népnek,
míg neked nem kell
    kölcsönkérned soha.
13 Fejjé tesz téged az Örökkévaló,
    nem farokká,
mindig fölül leszel,
    és sohasem alul.

Bizony, így lesz, ha engedelmeskedsz Istenünk, az Örökkévaló parancsainak, amelyeket ma átadok neked. Gondosan teljesítsd hát azokat, 14 és ne térj el az igéktől, amelyeket ma parancsolok neked, se jobbra, se balra! Ne kövess más isteneket, ne szolgáld, és ne imádd őket!

Ha nem engedelmeskedsz, átkozott leszel

15 Izráel, ha nem hallgatsz Istenünk, az Örökkévaló szavára, ha nem engedelmeskedsz parancsainak, és nem teljesíted rendelkezéseit, amelyeket ma neked parancsolok, akkor ezek az átkok szállnak rád, és beteljesednek rajtad.

16 Átkozott leszel városodban,
    átkozott leszel szántóföldeden.
17 Átkozott lesz éléskamrád
    és dagasztóteknőd.
18 Átkozott lesz minden gyermeked,
    földed termése és fáid gyümölcse,
állataid szaporulata,
    a borjak, gidák és bárányok.
19 Átkozott leszel, mikor bejössz
    és amikor kimész.

20 Átkot és zűrzavart
    küld rád az Örökkévaló
    minden vállalkozásodban.
Csapásokkal sújtja,
    amihez hozzáfogsz,
míg hamar elpusztulsz,
    végleg tönkremész,
    jóvátehetetlenül.
Így bánik veled,
    ha elfordulsz tőle,
    ha hűtlenül elhagyod.
21 Halálos járványt küld rád,
    amely rátok ragad,
    amíg teljesen elpusztít benneteket.
Bizony, kipusztultok arról a földről,
    amelyre most készültök bemenni.
22 Megver titeket az Örökkévaló
    lázzal, sorvadással és gyulladással,
földedet pusztító hőséggel
    és aszállyal,
gabonádat üszöggel
    és rozsdával,[f]
s addig gyötörnek,
    míg elpusztulsz.
23 Bezárul az ég fejed fölött,
    mint a bronzkapu,
lábad alatt a föld,
    mint a vas, megkeményedik.[g]
24 Homokot és port hullat rád
    az Örökkévaló az égből
eső helyett,
    amíg végleg elpusztulsz.

25 Megver téged az Örökkévaló
    ellenségeid által.
Egy úton vonultok ki ellenük,
    de százfelé menekültök előlük.
Megrémülnek a nemzetek,
    ha látják sorsotokat.
26 Holttesteitek égi madarak
    és mezei vadak prédájává lesznek,
s már nem lesz,
    aki elkergesse őket.

27 Megver titeket az Örökkévaló
    egyiptomi betegségekkel:
fekéllyel, daganatokkal,
    rühességgel és bőrbetegséggel,
    gyógyíthatatlanul.
28 Megver tieteket az Örökkévaló
    őrülettel, vaksággal
    és megzavarodással.
29 Fényes nappal is úgy keresel utat,
    ahogy a vak tapogat a sötétben.
Mindenben szerencsétlen,
    elnyomott és kifosztott leszel,
és nem lesz senki,
    hogy megszabadítson.

30 Eljegyzett menyasszonyodat
    megerőszakolják az idegenek.
Házat építesz,
    de más lakik majd benne.
Szőlőt telepítesz,
    de gyümölcsét más szüreteli.
31 Marháidat szemed előtt vágják le,
    de nem ehetsz belőle.
Szamaraidat elrabolják,
    és sohasem látod többet.
Nyájaidat elhajtják ellenségeid,
    senki sem segít rajtad.

32 Fiaidat és leányaidat
    eladják idegeneknek,
te meg csak sóvárogva
    nézed őket,
s minden nap epekedsz utánuk,
    de semmit sem tehetsz értük.

33 Földed termését,
    munkád minden gyümölcsét
idegenek falják föl,
    akiket nem ismertél,
s neked csak az elnyomás jut,
    meg a letaposás.
34 Eszedet veszted attól,
    amit végig kell nézned.
35 Megver az Örökkévaló
    gyógyíthatatlan, szörnyű fekéllyel
térdeiden és lábaidon,
    sőt, tetőtől talpig mindenütt.

36 Elhurcoltat az Örökkévaló titeket,
    királyotokkal együtt,
    akit magatok fölé emeltetek,
oly nép földjére, amelyet sem ti,
    sem őseitek nem ismertek.
Ott kell szolgálnod idegen isteneket,
    fa- és kőbálványokat.
37 Rémülettel és ámulattal emlegetnek,
    gúnyolnak és iszonyodnak
    tőletek a nemzetek
minden földön,
    ahová az Örökkévaló küld titeket.

38 Sok magot vetsz,
    de keveset aratsz,
mert sáskák zabálják fel
    termésedet.
39 Szőlőt telepítesz, és műveled,
    de le már nem szüreteled,
borát meg sem kóstolhatod,
    mert elpusztítják a kártevők.
40 Olajfát ültetsz mindenfelé,
    mégsem kened magad olajával,
    mert bogyóik éretlenül lehullanak.
41 Hiába neveled gyermekeidet,
    mert ellenségeid
    rabságba hurcolják őket.
42 Gyümölcsfáidat és terményeidet
    mind letarolja a sáskahad.
43 A köztetek lakó idegenek
    föléd kerekednek,
te pedig egyre lejjebb csúszol,
    és hanyatlasz.
44 Ők adnak kölcsön neked,
    s nem te nekik.
Ők fejjé lesznek,
    te pedig farokká.

45 Mindezek az átkok
    rád szállnak, Izráel,
üldöznek téged,
    és beteljesednek rajtad,
    míg teljesen elpusztítanak,
mivel nem hallgattál Istenünk,
    az Örökkévaló szavára,
s nem engedelmeskedtél
    parancsainak,
nem teljesítetted rendelkezéseit,
    amelyeket neked parancsolt.
46 Intő jel és csoda gyanánt lesznek
    minden nemzet számára
rajtad és utódaidon
    ezek az átkok örökké.

47 Mivel nem szolgáltad
    Istenünket, az Örökkévalót
    örömmel és jó kedvvel,
mikor mindened megvolt,
    és bőségben éltél,
48 szolgálod hát majd ellenségeidet,
    akiknek az Örökkévaló kiszolgáltat,
étlen-szomjan, rongyokban,
    nyomorban és szűkölködve.
Vasigát tesz nyakadra az Örökkévaló,
    amíg végleg elpusztulsz.

49 Nyakadra hoz az Örökkévaló
    a föld széléről
harcos és vad nemzeteket,
    amelyeknek beszédét sem érted.
Rád támadnak hirtelen,
    ahogy a keselyű lecsap a prédára.
50 Kegyetlen harcosok ezek,
    tekintetük elszánt és kemény,
nem szánják az öreget,
    sem a gyereket,
51 felemésztik állataidat, terményeidet,
    míg mindent elpusztítanak.
Nem hagynak gabonádból
    egy szemet sem,
olajadból, borodból
    egy cseppet sem,
levágják állataidat,
    utolsó báránykáidat,
amíg teljesen el nem pusztítanak
    téged is.

52 Ostrom alá veszik
    minden városodat,
amíg leomlanak erős falaid,
    amelyekben bíztál.
Bizony, beveszik és lerombolják
    váraidat egész földeden,
amelyet Istenünk,
    az Örökkévaló neked adott.
53 Ellenségeid megszorongatnak,
    éhínség sújt az ostrom alatt.
Nyomorúságodban végül
    a saját gyermekeidet is megeszed,
méhed gyümölcsét,
    akit Istened, az Örökkévaló
    adott neked!

54-55 A hosszú ostrom idején, a súlyos éhínség miatt az elkényeztetett és finnyás férfi is irigy szemmel néz testvérére, kedvelt feleségére és még életben maradt gyermekeire, hogy ne kelljen nekik adnia abból, amit eszik — a saját fiainak húsából —, mivel semmi más nem maradt, amit megehetne.

56-57 Az elkényeztetett és finnyás asszony is, aki még a földre sem lépett mezítláb az előkelőség miatt, irigységgel néz szeretett férjére, fiára és leányára, és nem ad nekik semmit a saját újszülött csecsemőjének húsából, akit titokban megszült, és abból amit még megehet belőle. Mindezt egymaga eszi meg titokban, amíg már semmi más nem marad, amit megehetne. Ilyen nyomorúságba kerül a hosszú ostrom alatt, amellyel városát szorongatják ellenségei!

58 Engedelmeskedj hát, Izráel népe, e törvény minden igéjének, amely le van írva ebben a könyvben! Tiszteld és féld Istenünk, az Örökkévaló dicsőséges és félelmetes nevét! 59 Ha nem, akkor az Örökkévaló rémületes és rettenetes csapásokkal sújt titeket és utódaitokat: hosszantartó súlyos betegségekkel, nagy csapásokkal. 60 Sőt, mindenféle egyiptomi betegséggel is sújt titeket, amelyektől féltetek, és rátok ragasztja azokat. 61 Még azokat a csapásokat és betegségeket is, amelyek nincsenek leírva ebben a törvénykönyvben — bizony rátok hozza valamennyit, amíg egészen elpusztít benneteket! 62 Bár annyian voltatok, mint az égen a csillagok, mégis csak kevesen maradtok meg, mivel nem hallgattatok Istenetek, az Örökkévaló szavára.

63 Az Örökkévaló örömét lelte abban, hogy jól bánjon veletek, és megsokasítsa népünket — ugyanúgy örömét fogja lelni abban, amikor elpusztít és megsemmisít titeket. Bizony, kigyomlál benneteket arról a földről, amelyre most bemenni készültök, hogy birtokba vegyétek.

64 Szétszór az Örökkévaló titeket a nemzetek között a föld egyik szélétől a másikig, és idegen isteneket kell ott szolgálnotok, fa- és kőbálványokat, akiket sem ti, sem őseitek nem ismertek.

65 De még a nemzetek között sem találtok lelketeknek nyugalmat, sem állandó lakóhelyet, mert az Örökkévaló a szíveteket szorongással, lelketeket pedig reménytelenséggel tölti meg, s a szemetek hiába sóvárog majd békesség után. 66 Örökös aggodalomban éltek, hajszálon függ élet és halál, s rettegés abroncsa szorítja szívetek. 67 Reggel azt mondod: „Bárcsak jönne már az este!” Este meg azt: „Mikor lesz már reggel?” — a félelem miatt, amely elborítja lelketek, s amiatt, amit szemetek lát.

68 Végül visszaküld az Örökkévaló benneteket hajókon Egyiptomba, amelyről azt mondta nektek, hogy sohasem látjátok többé. Ott pedig rabszolgának árulnak titeket ellenségeiteknek, de még nekik sem kelletek; s nem lesz, aki megvegyen.

Footnotes:

  1. 5 Mózes 28:4 A 4. versben az áldás arra is vonatkozik, hogy az Örökkévaló sok gyermeket ad neked, bőséges termést és megszaporítja állataidat.
  2. 5 Mózes 28:5 Az 5. vers jelképei a család élelmezésére, és általában a háziasszony gazdálkodására utalnak.
  3. 5 Mózes 28:6 A 6. versben ez a kifejezés a férfi összes munkáját, vállalkozását, sőt a hadba vonulást is magában foglalja. Így is fordítható: „amihez csak hozzákezdesz, azt sikeresen be is fejezed.” A 19. versben is.
  4. 5 Mózes 28:8 csűr Régen a termények tárolására szolgáló különálló fából készült épület.
  5. 5 Mózes 28:10 az… viseled Vagyis: „az Örökkévalóhoz tartozol, mint saját tulajdona, választott népe.”
  6. 5 Mózes 28:22 gabonádat… rozsdával Ezek a gabonafélék betegségei, amelyek az egész termést képesek elpusztítani.
  7. 5 Mózes 28:23 A 23. vers jelképes módon fejezi ki a hosszú aszályos időszak pusztítását.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes