A A A A A
Bible Book List

5 Mózes 27 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A kövekre írt törvény

27 Mózes és Izráel vezetői ezt parancsolták a népnek: Engedelmeskedjetek az egész törvénynek és minden rendelkezésnek, amelyet ma parancsolok nektek! 2-3 Hamarosan átkeltek a Jordánon, és bementek arra a földre, amelyet Istenünk, az Örökkévaló ad nektek. Azon a napon, miután átkeltetek, állítsatok fel nagy köveket, és meszeljétek be azokat fehérre. Írjátok fel ezekre a kövekre a Törvény minden igéjét. Azután induljatok, és foglaljátok el azt a tejjel-mézzel folyó földet, amelyet az Örökkévaló, őseitek Istene megígért nektek.

Amikor átkeltek a Jordán túlsó partjára, ott állítsátok fel a köveket, amelyekről mondtam, hogy készítsétek elő azokat. Az Ébál-hegyen állítsátok föl, és meszeljétek fehérre azokat. 5-6 Ezen fölül építsetek ott oltárt Istenünknek, az Örökkévalónak. Faragatlan kövekből építsétek. Egyáltalán ne használjatok vasból készült kőfaragó szerszámokat a formálásukhoz. Úgy rakjátok a köveket össze, ahogyan találtátok azokat. Mutassatok be égőáldozatokat az Örökkévalónak ezen az oltáron. Hálaáldozatokat is áldozzatok, rendezzetek ünnepi lakomát, és örvendezzetek Istenünk, az Örökkévaló jelenlétében. Ne felejtsétek el, hogy fel kell írnotok ezeknek a törvényeknek az igéit azokra a kövekre, amelyeket felállítotok. Ügyeljetek rá, hogy jól olvasható legyen az írás!

Átkozott, aki nem tartja meg a Törvényt!

Mózes és a lévita papok ezt mondták a népnek: Izráel népe, legyetek csendben és figyeljetek! Ma lettetek Istenünk, az Örökkévaló népévé. 10 Ezért mostantól fogva hallgassatok az ő szavára, és engedelmeskedjetek parancsainak és rendelkezéseinek, amelyeket ma tőlem hallotok!

11 Ugyanezen a napon megparancsolta Mózes a népnek: 12 Miután átkeltetek a Jordánon, ezek a törzsek menjenek föl a Garizim-hegyre, hogy onnan megáldják az egész népet: Simeon, Lévi, Júda, Issakár, József és Benjámin. 13 Ezek pedig az Ébál-hegyre menjenek föl, hogy onnan hirdessék ki az átkokat: Rúben, Gád, Ásér, Zebulon, Dán és Naftáli. 14 A léviták hirdessék ki az átkokat, hangos szóval kiáltva, hogy Izráel egész népe jól hallja, a nép pedig feleljen rá!

15 „Átkozott legyen, aki mesterember munkájával, faragással vagy fémöntéssel bálványt készít, és azt titokban fölállítja! Az Örökkévaló utálja és gyűlöli a bálványokat!”

Az egész nép együtt mondja rá: „Ámen.”

16 „Átkozott legyen, aki nem tiszteli apját és anyját!”

Az egész nép együtt mondja rá: „Ámen.”

17 „Átkozott legyen, aki odébb mozdítja helyéről a határkövet, hogy a saját birtokát megnövelje!”

Az egész nép együtt mondja rá: „Ámen.”

18 „Átkozott legyen, aki tévútra vezeti a vakot!”

Az egész nép együtt mondja rá: „Ámen.”

19 „Átkozott legyen, aki kiforgatja jogaikból a velünk lakó idegeneket, árvákat, vagy özvegyeket!”

Az egész nép együtt mondja rá: „Ámen.”

20 „Átkozott legyen, aki apjának feleségével hál, mert ezzel meggyalázza apját!”

Az egész nép együtt mondja rá: „Ámen.”

21 „Átkozott legyen, aki állattal közösül.”

Az egész nép együtt mondja rá: „Ámen.”

22 „Átkozott legyen, aki a saját leánytestvérével hál, akár apjának, akár anyjának leányával.”

Az egész nép együtt mondja rá: „Ámen.”

23 „Átkozott legyen, aki anyósával hál.”

Az egész nép együtt mondja rá: „Ámen.”

24 „Átkozott legyen, aki meggyilkolja embertársát, még ha titokban marad is a tette.”

Az egész nép együtt mondja rá: „Ámen.”

25 „Átkozott legyen, aki bérért meggyilkol valakit.”

Az egész nép együtt mondja rá: „Ámen.”

26 „Átkozott legyen, aki nem engedelmeskedik e törvény igéinek, és nem ezek szerint cselekszik.”

Az egész nép együtt mondja rá: „Ámen.”

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes