Add parallel Print Page Options

Regler för nasirlöftet

Sedan talade Herren till Mose: ”Säg till israeliterna att när en man eller en kvinna avlägger ett särskilt löfte om att avskilja sig som nasir[a] åt Herren, ska de inte under hela den period som löftet gäller dricka vin eller jästa drycker av något slag inte heller druvsaft och inte smaka vare sig druvor eller russin. Han får inte under sin nasirtid äta av något som kommer från vinstocken, inte ens kärnor eller skal.

Under hela denna bestämda tid får ingen rakkniv vidröra mannens huvud. Han ska vara helig och avskild för Herren under hela sin nasirtid och låta sitt hår växa fritt.

Han får inte heller komma i närheten av en död människa under hela perioden för sitt avskiljande för Herren, inte ens om det är hans far, mor, bror eller syster som dör får han orena sig. Han bär nämligen på sitt huvud ett tecken på att han är avskild åt sin Gud. Så länge han är nasir är han helgad åt Herren. Om han får sitt huvud orenat genom att någon plötsligt och oväntat dör vid hans sida, ska han efter sju dagar, samma dag som han renar sig, raka sitt huvud. 10 Den åttonde dagen ska han ta två turturduvor eller unga duvor och bära fram dem till prästen vid ingången till uppenbarelsetältet. 11 Prästen ska offra den ena som ett syndoffer och den andra som ett brännoffer och skaffa försoning för hans synd som han begått genom beröringen med den döda kroppen. Samma dag måste han åter helga sitt huvud. 12 Han måste vara avskild åt Herren lika länge som han lovat och bära fram ett årsgammalt lamm av hankön som skuldoffer. De dagar av hans löftesperiod som gått innan han blev orenad räknas inte.

13 Denna lag gäller en nasir. När nasirtiden är över ska han gå till uppenbarelsetältets ingång 14 och som brännoffer till Herren offra ett årsgammalt, felfritt lamm. Som syndoffer ska han också bära fram ett årsgammalt lamm av honkön utan fel och till gemenskapsoffer en bagge också den felfri. 15 Han ska också bära fram en korg med osyrat bröd, brödkakor gjorda på fint mjöl blandat med olja och kakor smorda med olja tillsammans med matoffer och dryckesoffer. 16 Prästen ska bära fram dessa till Herren och offra syndoffret och brännoffret, 17 och sedan offra baggen som gemenskapsoffer tillsammans med korgen med det osyrade brödet och slutligen matoffret tillsammans med dryckesoffret.

18 Sedan ska nasiren raka av sitt hår, tecknet på nasirlöftet, vid ingången till uppenbarelsetältet och håret ska kastas i elden under gemenskapsoffret. 19 När mannens huvud, nasirtecknet, har blivit rakat, ska prästen ta den kokta bogen från baggen, en av brödkakorna ur korgen och en av tunnkakorna, båda osyrade, och lägga alltsammans i mannens händer. 20 Prästen ska sedan lyfta upp det som ett offer till Herren. Alltsammans är helgat åt prästen, även offerbogen och lårstycket som burits fram. Sedan får nasiren dricka vin igen.

21 Detta är lagen för en nasir som avlagt ett löfte och hans offer åt Herren i enlighet med hans löfte. Förutom dessa offer ska han bära fram det han har råd med. Han måste hålla löftet han gett och likaså nasirlagen.”

Herrens välsignelse över folket

22 Sedan talade Herren till Mose:

23 ”Säg till Aron och hans söner att de ska välsigna Israels folk med dessa ord:

24 Herren välsigne
    och bevare dig.
25 Herren låte sitt ansikte lysa mot dig
    och vare nådig mot dig,
26 Herren vände sitt ansikte till dig
    och ge dig sin frid[b].’

27 Så ska Aron och hans söner lägga mitt namn[c] över Israels folk och jag ska själv välsigna dem.”

Footnotes

  1. 6:2 Nasirer avskildes ursprungligen för hela livet åt Gud, men de kunde också själva välja en avgränsad tid då de levde som nasirer.
  2. 6:26 Frid är en mycket begränsad översättning; vi saknar ord för hebreiskas shalom, ett ord som egentligen omfattar allt som är gott.
  3. 6:27 Namn syftar i bibliskt tänkande på hela ens väsen eller person(-lighet).