Add parallel Print Page Options

Kanaans gränser

34 Herren talade till Mose: ”Ge israeliterna denna befallning: ’När ni kommer in i Kanaans land, som ni ska få som ert eget, ska det ha följande gränser:

I söder ska ert lands gräns innefatta en del av öknen Sin utmed gränsen till Edom. I öster ska den södra gränsen börja vid Döda havet, fortsätta söderut förbi Skorpionhöjden i riktning mot Sin och vidare mot sin sydligaste punkt Kadesh Barnea, varifrån den fortsätter till Hasar-Addar och fram till Asmon. Från Asmon kommer gränsen att följa Egyptens gränsflod ner till havet.

Kusten utmed Medelhavet ska utgöra gräns i väster.

Gränsen i norr ska ni dra från Medelhavet österut till berget Hor, från Hor sedan till Levo-Hamat och genom Sedad och Sifron till Hasar Enan. Detta ska vara er norra gräns.

10 I öster ska ni dra gränsen från Hasar Enan till Shefam 11 och vidare från Shefam till Rivla öster om Ain. Därifrån fortsätter den längs höjderna öster om Gennesaretsjön, 12 följer sedan floden Jordan och slutar vid Döda havet. Detta är ert land med dess gränser.’ ”

13 Mose befallde israeliterna: ”Detta är landet som ska fördelas genom lottkastning, landet som enligt Herrens befallning ska delas mellan nio och en halv stam. 14 Rubens och Gads stammar och halva Manasses stam har redan fått sina områden. 15 Alltså har 2,5 stam redan fått sin arvedel på östra sidan av Jordan mitt emot Jeriko.”

16 Herren talade till Mose: 17 ”Detta är namnen på de män som ska ansvara för fördelningen av landet: prästen Elasar och Josua, Nuns son. 18 Ni ska också utse en ledare från varje stam till att delta i fördelningen. 19 Detta är de männens namn:

från Judas stam Kalev, Jefunnes son,

20 från Simons stam Samuel, Ammihuds son,

21 från Benjamins stam Elidad, Kislons son,

22 från Dans stam hövdingen Bucki, Joglis son,

23 från Josefs söner:

från Manasses stam hövdingen Hanniel, Efods son, och

24 från Efraims hövdingen Kemuel, Shiftans son.

25 Vidare: från Sebulons stam hövdingen Elisafan, Parnaks son,

26 från Isaskars stam hövdingen Paltiel, Assans son,

27 från Ashers stam hövdingen Achihud, Shelomis son,

28 och från Naftalis stam hövdingen Pedahel, Ammihuds son.”

29 Detta är alltså de män som Herren befallt att övervaka uppdelningen av Kanaan mellan israeliterna.