Add parallel Print Page Options

Kriget mot Midjan

31 Herren talade än en gång till Mose och sa: ”Hämnas på midjaniterna för israeliterna innan det är dags för dig att dö[a]!”

Då sa Mose till folket: ”En del av er måste gripa till vapen i krig mot midjaniterna och utföra Herrens hämnd. Skicka tusen man från varje israelitisk stam i krig.”

Man tog ut tusen män från varje israelitisk stam, 12 000 krigsutrustade män. Mose sände dem ut i krig, tusen man från varje stam, tillsammans med Pinechas, prästen Elasars son, som tog med sig de heliga föremålen och stridstrumpeterna. De kämpade mot midjaniterna så som Herren hade befallt Mose och dödade alla av manligt kön, bland dem de fem midjanitiska kungarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reva. Även Bileam, Beors son, blev dödad med svärd.

Sedan tog israeliterna alla kvinnor och barn som fångar och lade beslag på boskap, hjordar och annat byte. 10 Alla städer och byar, midjanitiska bosättningar och tältläger brändes ner. 11 De tog med sig allt plundrat gods och allt byte, människor och boskap. 12 Fångarna och allt krigsbyte, både människor och boskap, fördes fram till Mose och prästen Elasar och till den israeliska menigheten som slagit läger på Moabs hedar vid floden Jordan mitt emot Jeriko.

13 Mose, Elasar och folkets ledare gick ut för att möta dem, 14 men Mose blev mycket förargad på officerarna och befälet, både högre och lägre officerare, som nu återvände från kriget.

15 ”Varför har ni skonat alla kvinnor?” frågade han. 16 ”Det var ju de som följde Bileams råd och fick Israels folk att vända sig från Herren när det gällde Pegor, så att hemsökelsen drabbade Herrens menighet. 17 Döda nu alla pojkar och även alla kvinnor som har legat med en man. 18 Ni får bara låta de kvinnor som inte legat med en man leva åt er själva.

19 Och var och en som har dödat någon eller rört vid någons döda kropp ska stanna utanför lägret i sju dagar. På den tredje och på den sjunde dagen ska ni rena er och era fångar. 20 Ni ska också rena alla era kläder och allt som är gjort av läder, gethår eller av trä.”

21 Sedan sa prästen Elasar till männen som varit med i kriget: ”Det här är Herrens befallning i lagen som han gett till Mose: 22 Det som är av guld, silver, koppar, järn, tenn och bly, 23 allt som tål eld, ska renas i eld. Sedan måste det renas ytterligare genom reningsvattnet. Men det som inte tål eld ska renas bara genom vatten. 24 På den sjunde dagen ska ni tvätta era kläder och bli renade, och därefter kan ni gå in i lägret igen.”

25 Herren sa till Mose: 26 ”Du, prästen Elasar och menighetens stamledare ska göra en förteckning över människor och djur och över allt byte. 27 Sedan ska ni dela bytet i två delar. Den ena hälften ska tillhöra männen som var i kriget, och den andra hälften ska ges till Israels menighet. 28 Men låt krigsfolket betala en tribut åt Herren av de fångar, boskap, åsnor, får och getter som tagits som byte. Var femhundrade människa och dito djur ska tillhöra honom. 29 Ge det till prästen Elasar, så att han kan överlämna det till Herren. 30 Ta också från de andra israeliternas andel var femtionde fånge och vart femtionde bland boskapen, av kor, åsnor och får till att överlämnas till de leviter, som är i tjänst i Herrens boning.”

31 Mose och prästen Elasar gjorde som Herren befallt Mose. 32 Det totala bytet som återstod av det byte krigsfolket hade tagit var 675 000 får, 33 72 000 oxar, 34 61 000 åsnor 35 och 32 000 människor, flickor som inte legat med någon man.

36 Den hälft som gavs till krigsfolket bestod av

337 500 får 37 av vilka 675 gavs till Herren,

38 36 000 oxar av vilka 72 gavs till Herren,

39 30 500 åsnor av vilka 61 gavs till Herren

40 och 16 000 flickor av vilka 32 tillföll Herren.

41 Mose överlämnade hela Herrens del till prästen Elasar, som Herren hade befallt honom.

42 Den andra hälften av bytet som Mose hade avskilt från krigsfolkets, 43 menighetens del, bestod av 337 500 får, 44 36 000 oxar, 45 30 500 åsnor 46 och 16 000 människor.

47 Mose tog av israeliternas andel var femtionde av allt och gav till leviterna som hade ansvaret för Herrens boning, så som Herren hade befallt Mose.

48 Då kom befälhavarna över härens avdelningar, både överbefälen och underbefälen, till Mose 49 och sa: ”Vi, dina tjänare, har räknat alla de män som drog ut med oss i striden och ingen av dem saknas. 50 Därför vill vi bära fram en särskild offergåva till Herren. Var och en ger sitt byte av guld, armband, fotringar, ringar, örhängen och halsband. Detta vill vi göra för att försonas med Herren.”

51 Mose och prästen Elasar tog emot deras gåva, alla slags guldarbeten. 52 Värdet på den offergåva som de högre och lägre befälhavarna gav Herren var 16 750 siklar. 53 Varje soldat hade tagit eget byte i kriget. 54 Mose och prästen Elasar tog guldet och förde in det i uppenbarelsetältet för att israeliterna skulle bli ihågkomna inför Herren.

Footnotes

  1. 31:2 Ordagrant: förenas med dina fäder (jfr 20:24).