Add parallel Print Page Options

Stammarnas plats i lägret

Herren talade vidare till Mose och Aron:

”Israeliterna ska slå läger runt om tältet, var man på sin plats under det banér som tillhör hans släkt, dock ett stycke från uppenbarelsetältet.”

På framsidan österut ska Judas häravdelningar ha sitt läger under sitt banér. Nachshon, Amminadavs son, ska vara ledare för Judas män, de 74 600 inmönstrade från den häravdelningen.

Isaskars stam ska ha sitt läger intill honom med Netanel, Suars son, som ledare för de 54 400 inmönstrade från den häravdelningen.

Sebulon ska vara näst med Eliav, Helons son, som ledare för de 57 400 inmönstrade från den häravdelningen.

Dessa inmönstrade på Judas sida i lägret utgör tillsammans 186 400 man ordnade i häravdelningar och de drar alltid ut först när israeliterna bryter upp.

10 Rubens häravdelningar ska ha sitt läger på den södra sidan med Elisur, Shedeurs son, som ledare 11 för de 46 500 inmönstrade från den häravdelningen.

12 Intill honom ska Simons stam ha sitt läger med Shelumiel, Surishaddajs son, som ledare 13 för de 59 300 inmönstrade från den häravdelningen.

14 Likaså Gads stam med Eljasaf, Deguels[a] son, som ledare för Gads män, 15 de 45 650 inmönstrade från den häravdelningen.

16 Dessa inmönstrade på Rubens sida i lägret utgör tillsammans 151 450 ordnade i häravdelningar. De drar alltid ut som nummer två.

17 Sedan ska leviternas läger med uppenbarelsetältet gå mitt emellan de två övriga lägren. Alla ska dra ut i samma ordning som de slagit läger och med var man på sin plats och under sitt banér.

18 Efraims häravdelningar ska ha sitt läger på den västra sidan med Elishama, Ammihuds son, som ledare 19 för de 40 500 inmönstrade från den häravdelningen.

20 Intill honom ska Manasses häravdelningar ha sitt läger med Gamliel, Pedasurs son, som ledare, 21 för de 32 200 inmönstrade från den häravdelningen,

22 likaså Benjamins häravdelningar med Avidan, Gidonis son, som ledare 23 för de 35 400 inmönstrade från den häravdelningen.

24 Dessa inmönstrade på Efraims sida i lägret utgör tillsammans 108 100 man ordnade i häravdelningar. De drar ut som nummer tre.

25 Dans häravdelningar ska ha sitt läger på den norra sidan med Achieser, Ammishaddajs son, som ledare 26 för de 62 700 inmönstrade från den häravdelningen.

27 Intill honom ska Ashers häravdelningar ha sitt läger med Pagiel, Okrans son, som ledare 28 för de 41 500 inmönstrade från den häravdelningen.

29 Likaså Naftalis häravdelningar med Achira, Enans son, som ledare 30 för de 53 400 inmönstrade från den häravdelningen.

31 Dessa inmönstrade på Dans sida i lägret utgör tillsammans 157 600 man. De drar ut sist under sitt banér.

32 Dessa var de israeliter som inmönstrades efter sina familjer. Sammanlagt bestod den israelitiska hären av 603 550 man ordnade i avdelningar 33 förutom leviterna. Enligt Herrens befallning till Mose var de undantagna och skulle inte räknas.

34 Israels folk gjorde allting så som Herren hade befallt Mose. Så slog de alltså läger varje stam under sitt eget banér och de bröt upp var och en efter sin stam och sin familj.

Footnotes

  1. 2:14 Enligt andra handskrifter Reguels.