Add parallel Print Page Options

Rening från orenhet

19 Herren talade till Mose och Aron: ”Det här är en lag som Herren har fastställt: Säg till israeliterna att föra fram en felfri röd ko som aldrig gått under något ok. Ge den till prästen Elasar. Den ska föras utanför lägret och slaktas inför honom. Prästen Elasar ska ta en del av kons blod på sitt finger och stänka sju gånger mot uppenbarelsetältets framsida. Sedan ska kon, dess hud, kött, blod och inälvor brännas inför honom. Elasar ska ta cederträ, isop och karmosinrött garn och kasta det i elden med den brinnande kon. Sedan ska han tvätta sina kläder och bada innan han återvänder till lägret, men han är oren fram till kvällen. Den som bränner djuret måste också tvätta sina kläder och bada och han är oren till kvällen.

Någon som är ren ska samla upp askan efter kon och lägga den på en ren plats utanför lägret. Där ska den förvaras av israeliternas menighet till reningsvatten för att rena från synd. 10 Mannen som samlat upp askan efter kon ska tvätta sina kläder och vara oren till kvällen. Detta ska vara en beständig stadga för Israels folk och för de främlingar som bor bland dem.

11 Den som rör en död människas kropp är oren i sju dagar 12 och måste rena sig den tredje och sjunde dagen med vatten som blandats med askan av den röda kon. Då ska han bli ren. Men om han inte gör det på den tredje och sjunde dagen fortsätter han att vara oren. 13 Den som rör vid en död människa och inte renar sig har orenat Herrens boning och ska utrotas ur Israel. Eftersom reningsvattnet inte blev stänkt på honom har han orenheten kvar.

14 Detta är lagen när någon dör i ett tält: var och en som går in i tältet eller är där är oren i sju dagar. 15 Alla kärl i tältet som är utan lock och inte är täckta är också orena.

16 Om någon ute på ett fält rör vid någon som har dött i strid eller på annat sätt rör vid ett människoben eller en grav, är denne oren i sju dagar.

17 För att den orene ska bli ren igen, ska man ta av askan från reningsoffret och lägga den i ett kärl tillsammans med friskt vatten. 18 Sedan ska någon som inte är oren ta en kvist av isop, doppa den i vattnet och stänka på tältet, på alla kärl i tältet och på dem som har varit inne i tältet, rört vid människoben eller en grav eller rört vid någon som blivit dödad i strid eller dött på annat sätt. 19 Den rene mannen ska stänka på den orene på den tredje och sjunde dagen och på den sjunde dagen ska han renas. Då ska han tvätta sina kläder och bada och samma kväll blir han fri från sin orenhet. 20 Den som är oren och inte renar sig ska utrotas ur församlingen. Han har orenat Herrens helgedom och inget reningsvatten har blivit stänkt på honom, så han är oren. 21 Detta är en bestående stadga för folket. Mannen som stänker reningsvattnet ska tvätta sina kläder och om någon rör vid reningsvattnet är han oren till kvällen. 22 Allt som en oren person rör vid blir orent och den som rör vid honom, kommer att vara oren till kvällen.”