Add parallel Print Page Options

Förberedelser för vandringen

(1:1—10:10)

Den första folkräkningen

(26:1-51)

Gud ger order om en folkräkning

Den första dagen i andra månaden året efter det att israeliterna lämnat Egypten och kommit till Sinais öken, talade Herren till Mose i uppenbarelsetältet:

”Räkna hela Israels menighet, alla män i varje stam och familj, varje namn för sig. Du och Aron ska mönstra alla vapenföra Israels män från tjugo år och uppåt, häravdelning för häravdelning. En man från varje stam, ett familjeöverhuvud, ska hjälpa er. Här är namnen på männen som ska hjälpa er:

från Rubens stam Elisur, Shedeurs son,

från Simons Shelumiel, Surishaddajs son,

från Judas Nachshon, Amminadavs son,

från Isaskars Netanel, Suars son,

från Sebulons Eliav, Helons son,

10 från Efraims (Josefs son) Elishama, Ammihuds son,

från Manasse (Josefs son) Gamliel, Pedasurs son,

11 från Benjamins Avidan, Gidonis son,

12 från Dans Achieser, Ammishaddajs son,

13 från Ashers Pagiel, Okrans son,

14 från Gads Eljasaf, Deguels son,

15 från Naftalis stam Achira, Enans son.”

16 Dessa män var utsedda av menigheten och var ledare för sina fäders stammar, de var Israels stamhövdingar.

17 Mose och Aron tog dessa namngivna män 18 och sammankallade hela menigheten på första dagen i andra månaden. Folket infördes i förteckningen efter sina släkter och familjer, varje namn för sig, alla män från tjugo år och uppåt 19 som Herren hade befallt Mose. Så mönstrade han dem i Sinaiöknen.

20 Av Rubens, Israels förstföddes, stam upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 21 Av Rubens stam mönstrades 46 500 man.

22 Av Simons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 23 Av Simons stam mönstrades 59 300 man.

24 Av Gads ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 25 Av Gads stam mönstrades 45 650 man.

26 Av Judas ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 27 Av Judas stam mönstrades 74 600 man.

28 Av Isaskars ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 29 Av Isaskars stam mönstrades 54 400 man.

30 Av Sebulons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 31 Av Sebulons stam mönstrades 57 400 man.

32 Av Efraims, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 33 Av Efraims stam mönstrades 40 500 man.

34 Av Manasses, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 35 Av Manasses stam mönstrades 32 200 man.

36 Av Benjamins ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 37 Av Benjamins stam inmönstrades 35 400 man.

38 Av Dans ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 39 Av Dans stam mönstrades 62 700 man.

40 Av Ashers ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 41 Av Ashers stam mönstrades 41 500 man.

42 Av Naftalis ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 43 Av Naftalis stam mönstrades 53 400 man.

44 Dessa mönstrades av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män som representerade var sin stamfamilj. 45 Alla vapenföra israeliter från tjugo år och uppåt mönstrades alltså familjevis. 46 Sammanlagt räknades 603 550 stridsdugliga män vid mönstringen.

47 Leviternas fädernestam räknades dock inte i mönstringen tillsammans med de andra. 48 Herren talade nämligen till Mose: 49 ”Du ska inte räkna Levis stam i mönstringen av israeliterna. 50 Du ska ge dem i uppdrag att bära förbundstecknets boning och utföra allt som hör samman med den och alla dess redskap och sköta om dem. De måste bo nära tältet 51 och när det ska flyttas är det leviternas sak att ta ner det och att sätta upp det igen vid nästa lägerplats. Om någon annan kommer nära det ska han dödas. 52 Varje israelit ska slå läger tillsammans och under eget banér, efter sina häravdelningar. 53 Leviternas tält ska slås upp runt förbundstecknets boning för att Guds vrede inte ska komma över Israels meninghet. Leviterna är ansvariga för den och dess skötsel.”

54 Alla dessa befallningar som Herren hade gett Mose efterföljdes av israeliterna.